Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
27 (4/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.26

CONDITIONS FOR USE OF LIQUID FUELS IN STATE ECONOMIC SYSTEMS

Zdzisław JEDYNAK

DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.26

Abstract

This paper aims at structuring and popularisation of knowledge concerning the functions of 
the Polish market of liquid fuels in terms of interest of small and medium-sized enterprises. It 
should provide a measurable value to all concerned parties by streamlining and increasing 
efficiency of the decisions related to an assessment and a selection of liquid fuel suppliers. 
The purpose of the study is to determine the attributes of the analysed market. These question, 
being the essence of the research problem, may be further developed in detailed questions 
regarding the subsystems of liquid fuels supply, production and distribution. The goal of the 
study will be fulfilled by determining the current knowledge in terms of the described 
problem, specifying the conditions for operation of the global oil market, characterising the 
national system of liquid fuels and formulating the conclusions. The research method involves 
analysis of available statistical reports. The scope of presented data will regard the period 
from 2010 to 2018 and the global and Polish market of liquid fuels. The analysis will include 
basic balance sheet values, i.e. documented assets, supply, demand, trade and prices. 
Additionally, the objective and subjective structure of the described market will be analysed. 
Individual values will be assessed using basic statistical analysis measures. 

Full text (pdf)

References

 1. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych. 2011–2017. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy.
 2. Bp Statistical Review of World Energy. British Petroleum. 68th edition, 2019.
 3. Dubisz, S. ed. (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Vol. 1–4. Warszawa: PWE.
 4. Gospodarka paliwowo-energetyczna. 2011–2018. Warszawa: GUS.
 5. Górzyński J. (2017). Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Grzywa, E., Molenda, J. (2000). Technologie podstawowych syntez organicznych, cz. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 7. Kaliski, M., Jedynak, Z., Białek, M. (2013). Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej 2012. Polityka Energetyczna, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Vol. 16, pt. 2, p. 5–15.
 8. Naftoport SA. [access on 10 Oct 2019]. Access in the internet: http://www.naftoport.pl.
 9. Paliwa ciekłe [access on 10 Oct 2019]. Urząd Regulacji Energetyki. Access in the internet: http://www.ure.gov.pl. (access on 10 Oct 2019).
 10. PERN SA. [access on 10 Oct 2019]. Access in the internet: http://www.pern.pl.
 11. Petroleum and Other Liquid – Spot Prices Crude Oil. U.S. [access on 10 Oct 2019]. Energy Information Administration. Access in the internet: https://www.eia.gov.
 12. Przemysł i Handel naftowy 2018 – raport roczny. Warszawa: POPiHN, 2019.
 13. Raport zintegrowany 2018. PGNiG SA, 2019.
 14. Raport zintegrowany – raport roczny 2017. PKN Orlen, 2018.
 15. Regulation of the Council Ministers of concerning National Indicative Targets for the period from 2013 to 2018 (23 July 2013).
 16. World Oil Outlook 2018. Organization of the Petroleum Exporting Countries, 2019.
 17. Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz definicje stosowanych pojęć. Warszawa: GUS, 2006.
 18. Zintegrowany raport roczny 2017. Lotos SA, 2018.

About this Article

TITLE:
CONDITIONS FOR USE OF LIQUID FUELS IN STATE ECONOMIC SYSTEMS

AUTHORS:
Zdzisław JEDYNAK

AUTHORS AFFILIATIONS:
Assistant Professor, PhD, Rzeszow University of Technology

JOURNAL:
Modern Management Review
27 (4/2020)

KEY WORDS AND PHRASES:
market, energy, Poland

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/434

DOI:
10.7862/rz.2020.mmr.26

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.mmr.26

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności