Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
27 (2/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.17

COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF UKRAINE IN THE FOREIGN MARKET

Ludmila STEPASYUK, Zoia TITENKO

DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.17

Abstract

The article is devoted to the study of the export potential of agricultural products and their competitiveness in the foreign market. The peculiarities and dynamics of changes in the export and import of agro-food products are revealed and the main directions of development of the industry are taken into account, including the factors of global influence. The internal agrarian market by the level of provision of agricultural products, as well as the external market by the volume of export and import of agrarian products in Ukraine is investigated. The article substantiates and systematizes the indicator and competitiveness of agricultural food products. A comparative analysis of indices of relative competitive advantages for certain types of agricultural products, which provide an opportunity to assess their competitiveness in the global agricultural market was conducted.  

Full text (pdf)

References

 1. Danylenko, A. (2013). Organizational and economic principles of realization of export potential of agricultural enterprises. „AIC economy and management” №. 11.
 2. Fathutdinov, R.A. (2005). Managing the competitiveness of the organization. M.: Exmo.
 3. Itsenko, O.M. (2013). Konkurentospromozhnist areas of rural economy in terms of globalization of markets food. „AIC economy” № 1.
 4. Krasnorutsky, O. (2009). Problems of implementation of the modern doctrine of agroindustrial complex development. Economic and Social Development of Ukraine in the 21st Century: National Identity and Trends in Globalization: Coll. abstracts of the sixth report Scientific and practical conf. young scientists. Part 1.
 5. Kvasha, S.M., Golomsha, N.Y. (2006). Competitiveness of domestic agricultural products on the world agricultural market. „APK's economy” № 5.
 6. Kvasha, S., Luka, O. (2003). Competitiveness of domestic agricultural products in the context of Ukraine's accession to the WTO. „The economy of Ukraine” №. 10.
 7. Lagutin, V. (2016). Competitive state policy : a mechanism for implementation. „Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics” № 4.
 8. Legeza, D.G. (2013). Competitiveness of agricultural products. Kyiv: IAE Research Center.
 9. Malik, M.Y., Needa, A.A. (2007). Competitiveness of agrarian enterprises: methodology and mechanisms. K.: Institute of Agrarian Economy.
 10. Pavlova, V.A., Kuzmenko, O.V. (2011). Competitiveness of enterprise, management, evaluation, strategy: monograph. D.: You DUEL-in the name of Alfred Nobel.
 11. Peskovsky, P.A. (2005). Methodical bases of modern research in agrarian economy. Materialy Int. Theorem. Conf. Part 2.
 12. Tarnavskaya, N.P. (2008). Enterprise competitiveness management: theory, methodology, practice. The Rnopil Economic University Turn Opil: Economic Thought.
 13. Yatsiv, I.B. (2018). Features of concentration of production and its impact on efficiency of agricultural enterprises. „Bulletin of Lviv National Agrarian University. Series: Economics of AIC” № 25.
 14. Zadoi, A. (2016). Ukraine's Foreign Trade: Current Scales, Structure, and Trends. „Academic Review” № 2 (45). 

About this Article

TITLE:
COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF UKRAINE IN THE FOREIGN MARKET

AUTHORS:
Ludmila STEPASYUK (1)
Zoia TITENKO (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Department of Economics of Enterprise, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.
(2) Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

JOURNAL:
Modern Management Review
27 (2/2020)

KEY WORDS AND PHRASES:
agro-food products, agricultural market, exports, imports, competitiveness,
indices

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/425

DOI:
10.7862/rz.2020.mmr.17

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.mmr.17

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności