Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
27 (2/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.13

STRATEGIC ANALYSIS OF THE MANAGEMENT MECHANISM OF SOCIAL INFRASTRUCTURE BRANCHES OF UKRAINE

Andrii LISOVYI, Alla SAVCHENKO

DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.13

Abstract

The paper examines the current state of economic relations in the sphere of social infrastructure, assesses and analyses the general patterns of development of its branches in the integral system of the national economic company of Ukraine, considers the main forms of management of infrastructure branches, outlines the prospects for its functioning in the post- -industrial society. The importance of the study of economic and scientific social-economic needs of society in the context of international experience is substantiated. The experience of developed countries of the world on the trends of decentralization at the management levels is analysed and the possibility of implementation in Ukraine is considered. The mechanism of management of social infrastructure sectors is studied, with special emphasis on education, science, health and culture. The mechanism for improving the management of social infrastructure sectors at the present stage of development of the national economic complex is based on certain methodological principles.  

Full text (pdf)

References

  1. Danylyshyn, B.M. (2008). Assessment of the technical and economic condition of infrastructure and production assets in Ukraine: monograph. Donetsk: TOV «Yuho-Vostok, Ltd».
  2. Dehtiar, O.A. (2017). Theoretical and methodological foundations of the category “social infrastructure”. “Theory and practice of public administration and local self-government” No. 1. Access on the internet: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_1_7 11.
  3. Kutsenko, V.І. (2008). Social sphere: reality and contours of the future (questions of theory and practice): monograph. Council for the study of productive forces of Ukraine of ASU of Ukraine.Nizhyn: LLC «Printing house «Aspekt-poligraf».
  4. Kucherenko, V.R. (2012). National economy: reconstruction of the village's social infrastructure. Odesa: Printing house, Druk Pivden.
  5. Ivanova, N.V. Genesis of the economic category “infrastructure” and its role in the social division of labour. Access on the internet: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=392.
  6. Pihul, N.H. (2014). Social infrastructure: functional purpose and features of development. “Economic analyses” Vol. 16(1). Access on the internet: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ecan_2014_16(1)__19.
  7. Riabokon, V.P. (2016). Development of social infrastructure in rural areas. “Ekonomika APK” No. 4.
  8. Sabluk, P.Т. (2018). Features of strategic planning of rural territorial community development. “Ekonomika APK” No. 3.
  9. Salii, О.М. (2012). Functional purpose and main tasks of social infrastructure in Ukraine. “Nauka i Ekonomika” No. 2 (18).
  10. Novikov, V.M. (2018). Social infrastructure on the way to reform local self-government: collective monograph. Kyiv–Warsaw.

About this Article

TITLE:
STRATEGIC ANALYSIS OF THE MANAGEMENT MECHANISM OF SOCIAL INFRASTRUCTURE BRANCHES OF UKRAINE

AUTHORS:
Andrii LISOVYI (1)
Alla SAVCHENKO (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) University of the State Fiscal Service of Ukraine.
(2) Associate Professor of the University of the State Fiscal Service of Ukraine.

JOURNAL:
Modern Management Review
27 (2/2020)

KEY WORDS AND PHRASES:
social infrastructure, services, non-productive sector, healthcare, education,
knowledge-intensive technologies, post-industrial society, market economy

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/421

DOI:
10.7862/rz.2020.mmr.13

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.mmr.13

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności