Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
27 (1/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.8

CONDITIONS FOR MENTAL RESISTANCE IN DIFFICULT SITUATIONS

Grzegorz ROSŁAN

DOI: 10.7862/rz.2020.mmr.8

Streszczenie

The work environment is an integral part of the professional functioning of every employee 
(soldier) and is one of the most important areas of human activity – it is almost everyday life 
in the modern world. 
The theoretical and empirical considerations taken in the study relate to the functioning of 
employees in stressful and dangerous professions and their mental resistance to difficult and 
extreme situations. The purpose of the article was to determine the basic factors 
conditioning mental resistance to difficult situations and factors that affect the successful 
implementation of the tasks. The research method adopted in the article was a qualitative 
analysis supported by the technique of defining real meanings. 
The effect of the publication is the opportunity to learn effective methods of coping with 
stress and pressure, which determine how to respond to difficulties in both professional and 
private life. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Aleksander, T. (2017). Pedagogiczne elementy adaptacji (kierowanej) społeczno-zawodowej nowych pracowników. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio J, nr 2, vol. XXX/2017.
 2. Baqutayan, Sh.M.S. (2015). Stress and Coping Mechanisms: A Historical Overview. 
  “Mediterranean Journal of Social Sciences”, No 2, Vol. 6. Coping with stress, Heart and Stroke Foundation.
 3. Czajkowski, Z. (2010). Lękliwość, lęk, obawa, strach i panika oraz odporność psychiczna 
  zawodników. “Ruch dla Kultury”, Rocznik Naukowy nr 10.
 4. Dang, H.L., Ian Nuberg, E.L., Bruwer, J. (2019). Factors influencing the adaptation of farmers inresponse to climate change: a review, Climate and Development.
 5. Doroszewska, J. (1995). Pedagogika specjalna. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum. 
  Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego. 
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Heszen-Niejodek I. (1997). Styl radzenia sobie ze stresem: fakty i kontrowersje, „Czasopismo Psychologiczne”, 3(1).
 7. —— (2000). Teoria stresu psychologicznego i radzenie sobie [w:] Strelau J., red. nauk, 
  Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 8. —— (2000). Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje [w:] Heszen-Niejodek, I., 
  Ratajczak, Z., red. nauk., Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 9. —— (2002). Teoretyczne i kliniczne problemy radzenia sobie ze stresem. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 10. Hildt, J. (red. nauk.) (1972). Ergonomia w służbie wojska. Warszawa: Biblioteka Wiedzy 
  Wojskowej.
 11. Jarosz, M. (1988). Psychologia lekarska. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw 
  Lekarskich.
 12. Koczniewska-Zagórska, L., Nowacki, T., Wiatrowski, Z., Bandura, L.R. (red. nauk.) (1986).
 13. Słownik pedagogiki pracy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 14. Kwiatkowski S.M. (2003), Adaptacja zawodowa [w:] Pilch, T., red. nauk., Encyklopedia 
  pedagogiczna XXI wieku, t. 1. Warszawa.
 15. Łojek, W. (2007). Natura stresu. Spojrzenie z perspektywy ewolucyjnej. Kraków: Wydaw- 
  nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 16. Miedziun, P., Czabała, J.Cz. (2015). Stress Management Techniques. “Archives of Psychiatry and Psychotherapy”, No. 4.
 17. Mój, A. (2011). Osobowościowe uwarunkowania nadziei na sukces wśród pilotów wojskowych oraz członków wojskowej obsługi naziemnej. „Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej”, nr 4, t. 17.
 18. Nowosielski, W. (2009). Szeregowi dawniej i dziś́ [w:] Maciejewski, J., Krasowska-Marut, A., Rusak, A., red. nauk., Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza zawodu  i jego roli w społeczeństwie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 19. Okoń, W. (2001). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
 20. Penuel, W.R., Fishman, B.J., Yamaguchi, R., Gallagher, L.P. (2007). What Makes Professional Development Effective? Strategies That Foster Curriculum Implementation. “American Educational Research Journal”, No 4, Vol. 44, December.
 21. Pokino, P. (1977). Dobór i selekcja psychologiczna personelu latającego i kierującego lotami [w:] Błoszczyński, R., red. nauk., Psychologia lotnicza. Warszawa: Wydawnictwo Mini-sterstwa Obrony Narodowej.
 22. Popov, L.M., Puchkova, I. M., Usti, P.N. (2016). Formation of Psychological Readiness for Professional Activity: Competence Approach. “IEJME – Mathematics education”, No 4, Vol. 11.
 23. Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (2020). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Ryś, M., Trzęsowska-Greszta, E. (2018). Kształtowanie się i rozwój odporności psychicznej. „Kwartalnik Naukowy”, nr 2(34).
 25. Sikorska, I. (2017). Odporność psychiczna w ujęciu psychologii pozytywnej: edukacja i terapia przez przygodę. „Psychoterapia”, nr 2(181).
 26. Skorny, Z. (1989). Mechanizmy regulacyjne ludzkiego działania. Warszawa. 
 27. Strelau, J. (2006). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 28. Strycharczyk, D., Clough, P. (2017). Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 29. Szewczuk, W. (1979). Słownik psychologiczny. Warszawa.
 30. Talaga, M.T., Sikorska, I.M., Jawor, M. (2018). Odporność psychiczna u osób z zaburzeniami afektywnymi i lękowymi a doświadczenia wczesnej traumy – badania pilotażowe. „Psychiatria Polska”, No. 3(52).
 31. Terelak, J. (1977). Zagadnienia osobowości i motywacji w psychologii lotniczej [w:] 
  Błoszczyński, R., red. nauk., Psychologia lotnicza. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 32. —— (2001). Psychologia lotnicza [w:] Kowalski, W., red. nauk., Medycyna lotnicza. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo: Fundacja DOCEO.
 33. —— (2017). Characteristics of the scientific and implementational activities of aviation 
  psychologists and scientific consultancy from the perspective of the 90 years of existence of The Military Institute of Aviation Medicine. “The Polish Journal of Aviation Medicine, 
  Bioengineering and Psychology”, No 3–4(23).
 34. Tyszkowa, M. (1978). Sytuacyjno-poznawcza koncepcja odporności psychicznej. „Przegląd Psychologiczny”, nr 1/tom XXI. 

Podsumowanie

TYTUŁ:
CONDITIONS FOR MENTAL RESISTANCE IN DIFFICULT SITUATIONS

AUTORZY:
Grzegorz ROSŁAN

AFILIACJE AUTORÓW:
The Faculty of Management, Rzeszow University of Technology.

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
27 (1/2020)

SŁOWA KLUCZOWE:
mental resilience, stress, professional development, professional professiona-
lization, resilience.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/416

DOI:
10.7862/rz.2020.mmr.8

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.mmr.8

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności