Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
26 (4/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.30

MARKET APPROACH TO EDUCATIONAL SERVICES IN POLISH HIGHER EDUCATION

Iwona WOJCIECHOWSKA

DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.30

Abstract

The political changes that took place in Poland at the turn of the eighties and nineties of the twentieth century influenced not only the transformation of the political and economic systems, but also the majority of areas of social life. In higher education, the changes were the most dynamic. The purpose of this article is to look at the circumstances of the emergence of the higher education market in Poland and to consider the consequences of the market approach to the educational activity of universities. The introduction of market mechanisms in Polish higher education and changes in the socioeconomic environment mean that universities that are not able to cope with competition and growing market requirements often face serious problems. Therefore, long-term strategic thinking and the use of tools to strengthen or at least maintain the current position of universities on the market is necessary

Full text (pdf)

References

 1. Buchner-Jeziorska, A. (2005). Rynek czy system: Szkolnictwo wyższe w Polsce okresu transformacji [in:] Buchner-Jeziorska, A., ed., Szkoła sukcesu czy przetrwania – szkolnictwo wyższe w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 2. Czubała, A., Jonas, A. et al. (2012). Marketing usług. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 3. Drapińska A. (2011). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa: PWN.
 4. Dybaś, M., Dziemianowicz-Bąk, A. et al. (2012). Szkolnictwo wyższe [in:] Raport o stanie edukacji 2011. Kontynuacja przemian. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Acces on the internet: http://eduentuzjasci.pl/component/content/article/2-uncategorised/733-raport-o-stanieedukacji-2011.html?showall=&start=1.
 5. Higher Education to 2030, Vol. 1 Demography, OECD, 2008. Access on the internet: www.oecd.org/dataoecd/48/6/41939423.pdf.
 6. Hnatyszak, O. (2018). Uczelnia nowej generacji – redefinicja instytucjonalna uczelni. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 54 (2/2018).
 7. Kaczmarczyk, M. (2013). Public relations szkół wyższych. Model komunikowania się z otoczeniem w demokratycznej przestrzeni publicznej. Sosnowiec–Katowice: Oficyna Wydawnicza „Humanitas” i Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 8. Kulig, A., Nowaczyk, G. (2011). Redefinicja usług szkół wyższych [w:] Nowaczyk, G., Sobolewski D., ed., Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 9. Kulig, A. (2004), Rynek usług edukacyjnych w Polsce na poziomie wyższym [in:] Nowaczyk, G., Kolasiński, M., ed., Marketing szkół wyższych. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 10. Ostaszewska, A., Kontrowersje wokół interpretacji jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym [in:] Nowaczyk, G., Kolasiński, M., ed., Marketing szkół wyższych. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 11. Palacio, A.B., Meneses, G.D. et al. (2002). The configuration of the university image and its relationship with the satisfaction of students. “Journal of Educational Administration”, Vol. 40, No. 5.
 12. Szabłowski, M. (2004). Poziom nauczania jako dylemat marketingowy uczelni [in:] Nowaczyk, G., Kolasiński, M., ed., Marketing szkół wyższych. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 13. Szczepańska-Woszczyna K. (2004). Wykształcenie absolwentów elementem kształtowania pozycji rynkowej uczelni [in:] Nowaczyk, G., Kolasiński, M., ed., Marketing szkół wyższych. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 14. Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 r. (2018). GUS, Warszawa. Access on the internet: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/2/14/1/szkoly_wyzsze_i_ich_finanse_w_2017_r.pdf.
 15. The Act of 12 September 1990 on Higher Education (Dz.U. z 1990 r., nr 65, poz. 385 ze zm. – akt archiwalny. Access on the internet: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= WDU19900650385.
 16. The Act of 20 July 2018 on Higher Education and Science (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668). Access on the internet: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/O/ D20181668.pdf
 17. Waltoś, S., Rozmus, A., ed. (2016). Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 18. Wrzosek, W. (2012). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.  

About this Article

TITLE:
MARKET APPROACH TO EDUCATIONAL SERVICES IN POLISH HIGHER EDUCATION

AUTHORS:
Iwona WOJCIECHOWSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Iwona Wojciechowska MA, The Faculty of Management, Department of Marketing, Rzeszów University of Technology

JOURNAL:
Modern Management Review
26 (4/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
university market, Polish universities, educational service, higher education, market mechanism, communication with the environment

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/408

DOI:
10.7862/rz.2019.mmr.30

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.mmr.30

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności