Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
26 (4/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.28

DEVELOPMENT OF PRIVATE HEALTH INSURANCE IN POLAND AND THE PUBLIC HEALTH CARE SYSTEM

Michał KOŚCIÓŁEK, Tomasz TOMCZYK

DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.28

Abstract

In the light of OECD reports and Watch Health Care Foundation research, Poland is on one of the last places in Europe in terms of organization and financing of healthcare services. Due to the inefficiency of the public health care system related to the lack of doctors and the length of waiting for visits to specialists, additional health insurance is a method of improving the health protection standard of Poles. The study presents the condition of the Polish healthcare system and the most important factors influencing the development of private health insurance. As a result of the analysis with use of the zero unitarisation method, it was found that the places where private medical insurance will develop the fastest are Mazowieckie, Śląskie and Dolnośląskie, and it will be more difficult at the so-called eastern wall.

Full text (pdf)

References

 1. Analyzes of the European Union statistical office, 2016.
 2. Borkowska, I. (2018). Ocena kondycji publicznej opieki zdrowotnej w Polsce. „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, No. 165.
 3. Donev, D., Kovacic, L., Laaser, U. (2013). The Role and Organization of Health Systems [w:] Burazeri G., Zaletel-Kragelj L., red., Health: Systems – Lifestyles – Policies (Vol I). Lage: Jacobs Publishing Company.
 4. HCP: European Consumer Health Index in 2015 and 2016. Report Health Consumer Powerhouse Ltd., 2016 i 2017.
 5. Health at Glance 2018 OECD Indicators, 2018.
 6. https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/1_system-opieki-zdrowotnej-w-polsce_D.Fal_.pdf (Access on the internet: 06.11.2019).
 7. Jaworzyńska, M. (2016). A Comparative Analysis of the Health System Financing in Poland and Selected Countries. „Economics and Sociology”, Vol. 9, No. 3.
 8. Jeziorska, M. (2016). Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne jako instrument mogący usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Vol. 1, t. 318.
 9. Kukuła K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Kukuła K. (2012). Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Vol. XIII/1.
 11. Laskowska I. (2017). Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w obliczu zmian demograficznych w Polsce. „Problemy Zarządzania”, Vol. 15, No. 3 (69).
 12. Lenio, P. (2018). Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Niemczech. „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, No. 1 (6).
 13. Nojszewska, E. (2015). Publiczne i prywatne finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i propozycje rozwiązań. „Problemy Zarządzania”, Vol. 13, No. 2 (53).
 14. Ostrowska-Dankiewicz, A. (2017). Obligatory Private Health Insurance - a Comparison of Systems on the Example of the Solutions Applied in Australia, the Netherlands and Switzerland. “Financial Sciences”, No. 2(31).
 15. Płonka, M. (2017). Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia”, Vol. 51, No. 6.
 16. Prędkiewicz, P. (2014). Wpływ prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na charakterystykę systemu zdrowia w wybranych krajach OECD. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, No. 65.
 17. Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kontekście zmian demograficznych w Polsce. NFZ. Warszawa, November 2015.
 18. Sedlak&Sedlak company report „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku”.
 19. Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016–2021. PMR report, 2016.
 20. Schneider, T. (2018). Thriving in a changing world – opportunities and challenges for private health insurance companies. “Wiadomości Ubezpieczeniowe”, No. 1.
 21. Szumlicz, T. (2007). Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia. Warszawa.
 22. www.piu.org.pl  

About this Article

TITLE:
DEVELOPMENT OF PRIVATE HEALTH INSURANCE IN POLAND AND THE PUBLIC HEALTH CARE SYSTEM

AUTHORS:
Michał KOŚCIÓŁEK (1)
Tomasz TOMCZYK (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Master's degree, Michał Kościółek, Department of Economics Faculty of Management, Rzeszow University of Technology Ignacy Łukasiewicz.
(2) Master's degree, Tomasz Tomczyk, Faculty of Management, Department of Finance, Banking and Accounting, Rzeszow University of Technology Ignacy Łukasiewicz.

JOURNAL:
Modern Management Review
26 (4/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
private health insurance, health care system, private health care market, public
health care, zeroed unitarisation method

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/406

DOI:
10.7862/rz.2019.mmr.28

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.mmr.28

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności