Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
26 (3/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.23

COMBATING TERRORISM IN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF POLAND

Jolanta PUACZ-OLSZEWSKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.23

Abstract

International terrorism is one of the most serious threats to global security nowadays. Countries
that struggle with problems such as respecting democracy and human rights, as well as
free market economy are especially threatened by terrorism.
Strong separatist tendencies as well as national, religious, social and race divisions are the
significant factor influencing the development of terrorism.
The scale of this phenomenon often goes beyond the borders of individual countries or regions
becoming the global dimension threat. Due to complexity of the problem one should consider it to be the permanent element in international
politics.

Full text (pdf)

References

Aleksandrowicz, T.R. (2008). Terroryzm międzynarodowy. Warszawa.

Bukowski, S.Z. (2010). Terroryzm europejski. Geneza i współczesne zagrożenia. Słupsk: Wydawnictwo
Naukowej Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Cupryjak, M. (2005). Doskonalenie narodowego systemu przeciwdziałania terroryzmowi w kontekście wyzwań XXI wieku. Warszawa.

Cymerski, J. (2013). Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Oficyna
Wydawnicza RYTM.

http://www.cbnt.collegium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85:unia
europejska-wobec-terroryzmu-aktywno-midzynarodowa&catid=34:analizy-i-raporty, As for: 18 April, 2014.

http://www.terroryzm.com/system-przeciwdzialania-terroryzmowi-w-polsce/, As for: 25 April
2014 http://www.uniaeuropejska.org/europol, As for: 22 April 2014.


Kawula, S. (1999). Bezpieczeństwo człowieka i jego rodziny w społeczeństwie postmodernistycznym
w Polsce [in:] Ciczkowski, W., ed., Bezpieczeństwo człowieka w środowisku lokalnym.
Olsztyn.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Journal of Laws 1997, No. 78, item 483).

Lonca, R. (2005). Polska wobec obecnych zagrożeń terroryzmu globalnego [in:] Pływaczewski, E.W., ed., Przestępczość zorganizowana: Świadek koronny. Terroryzm. W ujęciu praktycznym.
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Maslow, H.A. (1986). W stronę psychologii istnienia. Warszawa.

Mickiewicz, P. (2005). Polska w koalicji antyterrorystycznej – wnioski dla polityki bezpieczeństwa RP. „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” R. XLVI, nr 1(160).
Stefański, M. (2003). Sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania podejmowania interwencji policyjnej. Słupsk 2003.

System przeciwterrortystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, www.bbn.gov.pl/, [Access: 25.04.2014].

Szlachter, D. (2007). Walka z Terroryzmem w Unii Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo AdamMarszałek.

Tomaszewski, T. (2001). Sytuacje i podmiotowe uwarunkowania. Warszawa: PWN.

Wójcicki, J.W. (2007). Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

About this Article

TITLE:
COMBATING TERRORISM IN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF POLAND

AUTHORS:
Jolanta PUACZ-OLSZEWSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Jolanta Puacz-Olszewska, PhD, Rzeszów University of Technology, Faculty of Management,Department of Security Science

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
26 (3/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
security , terrorism, human rights, European Union, The Republic of Poland's
security policy

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/401

DOI:
10.7862/rz.2019.mmr.23

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.mmr.23

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności