Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
26 (2/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.10

SMART GROWTH OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES IN THE CONTEXT OF EUROPE 2020 STRATEGY GOALS

Daniel Dariusz KOTKOWSKI
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.10

Abstract

The article presents the results of research on the state of implementation of limited aspects of the European Union Europe 2020 Strategy. Based on the analysis of statistical data, the paper indicates possible scenario concerning the achievement of one of the most important Europe 2020 Strategy goal (level of R&D expenditure). An attempt was also made to verify the thesis that there is a close relation between the level of expenditure on R&D in relation to GDP and the competitiveness of a given economy. The findings lead to the conclusion that there is a positive correlation between expenditure on R&D in relation to GDP in a given country and the competitive position of economies. However, weak dynamics of growth in outlays in R&D field may result in failure to achieve the assumed indicators and thus worsen the competitive position of the EU countries in the global world.

Full text (pdf)

References

Aghion, P. (2006).  A primer on innovation and growth. Brussles: Bruegel Policy Brief.

Council Decision on guidelines for the employment policies of the Member States. Integrated guidelines on the Europe 2020 strategy – Part II. {SEC (2010) 488 final}.

Commission staff working document. Lisbon Strategy evaluation document, Brussels, 02.02.2010, SEC (2010), 114, final.

Ferrer, J.N., Figueira, F. (2011). Achieving Europe's R & D Objectives. Delivery tools and role for the EU budget. Stockholm: SIEPS.

Kukliński A., red. (2001). Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku. Warszawa: KBN.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Europe 2020 Flagship Initiative. Innovation Union. Brussels, 6.10.2010, COM(2010) 546 final

Klamut, M., red. (1999). Konkurencyjność regionów. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.

Kupchan, Ch., Stanów Zjednoczonych Europy nie będzie. „Rzeczpospolita” z 6.12.2011. Access on the internet: http://www.rp.pl/artykul/765377.html (01.05.2012).

Żukrowska, K., red. (2008). Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Węcławski, J., red. (2005). Nauki ekonomiczne wobec problemów współczesnej gospodarki. Lublin: Wyd. UMCS.

Prusek, A., red. (2010). Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.

Communication from the Commission, Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth,  Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final

Schwab, K., ed. (2011). The Global Competitiveness Report 2011–2012. Geneva: World Economic Forum.

Torreblanca, J.I. (2012). Rok 2012 rokiem proroczym, „El Pais”. Access on the internet: http://www.presseurop.eu/pl/content/article/1347331-rok-2012-rokiem-proroczym (01.05.2012)

Recommendation for a Council on broad guidelines for the economic policies of the Member States and of the Union. Part I of the Europe 2020 Integrated Guidelines, {COM(2010) 193}, Brussels, SEC(2010) 488/3

Nowakowska, A., red. (2009). Zdolności innowacyjne polskich regionów. Łódź: Wyd. Biblioteka.

About this Article

TITLE:
SMART GROWTH OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES IN THE CONTEXT OF EUROPE 2020 STRATEGY GOALS

AUTHORS:
Daniel Dariusz KOTKOWSKI

AUTHORS AFFILIATIONS:
Phd

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
26 (2/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
European Union, Europe 2020 Strategy, R&D, innovation, competitiveness, economy

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/388

DOI:
10.7862/rz.2019.mmr.10

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.mmr.10

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności