Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
26 (1/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.6

TARIFF AS A TOOL FOR FINANCING PUBLIC TRANSPORT IN CITIES

Piotr NIEDZIELSKI, Magdalena ZIOŁO
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.6

Abstract

The aim of the article is to present the role of public transport and its financing methods, with particular emphasis on the role of transport tariffs in Poland. Tariffs in collective transport, in addition to financing functions, i.e. covering costs of services, are increasingly fulfilling the functions of shaping the attractiveness of public transport, thereby supporting the city's competitiveness as a whole, both in relation to its residents and people who have jobs in the city or they are guests / tourists. The article hypothesizes that third generation tariffs are a financial tool that allows cities to manage local finance more effectively and affect the competitiveness and attractiveness of public transport. The research process used methods of critical analysis of literature, induction and deduction, logical inference and economic and financial analysis.

Full text (pdf)

References

Abrate, G., Piacenza M., Vannoni D. (2007). The Impact of Integrated Tariff Systems on  Public Transport Demand: Evidence from Italy, HERMES, Working Paper 4.

Grzywacz, W. (1985). Taryfy transportowe. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.

Hamacher H.W., Schobel A. (2004). Design of Zone Tariff Systems in Public Transportation. „Operations Research” 52(6).

Hanna N., Dodge M.R. (1997). Kształtowanie cen. Strategie i procedury. Warszawa: PWE.

Jackiewicz J., Czech P., Barcik J. (2010). System taryfowo-biletowy stosowany w komunikacji miejskiej – cz. 1, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Transport nr 67.

Koźlak, A. (2007). Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Gdańsk: WUG.

Pietrzak O., ed. (2017). Ekspertyza uwzględniająca propozycje zmian zarówno w samej taryfie, jak i poborze opłat w SPP oraz rowerze miejskim tak, aby szacowane wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej pozostały na podobnym poziomie, przy zwiększeniu ilości pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Odział w Szczecinie, Szczecin, październik 2017, maszynopis powielony.

Takahashi, T., (2014) Economic analysis of tariff integration in public transport. CSIS Discussion Paper No. 135 [access: 15.0.2019]. Acces on the internet: http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/dp/135.pdf.

Wroński, M. (2017). [access: 27.09.2017]. Access on the internet:  http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/miasta-wydaja-miliardy-nakomunikacje-publiczna-warszawa-przeplaca-a-katowice-gliwice-i-sosnowiec-nie-doplacaja-mamykompleksowy,76502_2.html.

 

LEGAL ACTS

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r., nr 80, poz. 526).

About this Article

TITLE:
TARIFF AS A TOOL FOR FINANCING PUBLIC TRANSPORT IN CITIES

AUTHORS:
Piotr NIEDZIELSKI (1)
Magdalena ZIOŁO (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) DSc PhD, full professor, Faculty of Economics and Management of Services, Szczecin
(2) DSc PhD, prof. US Faculty of Economics and Management, University of Szczecin

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
26 (1/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
tariff, local finance, public transport, public transport

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/384

DOI:
10.7862/rz.2019.mmr.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.mmr.6

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności