Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
26 (1/2019), DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.4

PROINNOVATIVE REGIONAL DEVELOPMENT IN POLAND IN THE SECOND DECADE OF THE 21ST CENTURY IN A STATISTICAL CONTEXT

Rafał KLÓSKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2019.mmr.4

Abstract

As the aim of regional research is usually a description and an assessment of sets of object, the main two research tasks, presented in many research papers, are assumed to consist of grouping and linear ordering. This paper is part of author’s series of publications devoted to the findings of the proposed original concept that allows for joint consideration of regional innovation and regional development. Proinnovative regional development is a term introduced for a certain overriding criterion enabling the author to consider the discussed multidimensional economic categories together in the mutual relationship and not, like so far, separately. The aim of the article is to present the quantification of this research area and its statistical analysis using the methods of linear ordering at the regional level in Poland.

Full text (pdf)

References

Afifi, A. A., Clark, V. (1999). Computer-Aided Multivariate Analysis. Boca Raton, London, New York, Washington: Chapman & Hall/CRC.

Bartosiewicz, S. (1976). Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych. Prace Naukowe nr 84 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Bock, H.H. (2002). Clustering Methods: From Classical Models to New Approaches. “Statistics in Transition”, Vol. 5/2002.

Borg, I., Groenen, P. J. F. (1997). Modern Multidimensional Scaling. New York: Springer Verlag.

Borys, T. (1978). Propozycja agregatowej miary rozwoju obiektów. „Przegląd Statystyczny” R. XXV, z. 3.

Borys, T. red. (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa–Białystok: Ekonomia i Środowisko.

Brol, R. (2011). Innowacyjność regionu w teorii i praktyce [w:] Brol, R., red., Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 180. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Cieślak, M. (1974) Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określania potrzeb na kadry kwalifikowane. „Przegląd Statystyczny” R. XXI, z. 1.

Czyżycki, R. (2012). Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw – wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 42. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

European Innovation Scoreboard 2018, European Union, Belgium 2018

European Innovation Scoreboard 2018 – Methodology Report, European Union, Belgium 2018

Everitt, B.S., Landau, S., Leese, M., Stahl, D. (2011). Cluster Analysis. London: John Wiley & Sons.

Godin, B. (2004). The obsession for competitiveness and its impact on statistics: the construction of high-technology indicators. „Research Policy”, Vol. 33, Issue 817-1229.

Grabiński, T. (1984). Koncepcja badań efektywności procedur porządkowania liniowego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 181. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Grabiński, T., Malina, A., Zeliaś, A. (1990). Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Hartigan, J.A. (1975). Clustering algorithms. New York: Wiley

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. „Przegląd Statystyczny” R. XV, z. 4.

Hollanders, H., Esser, F. C. (2007). Measuring innovation efficiency. Maastricht: INNO-Metrics.

Hollanders, H., van Cruysen, A. (2008). Rethinking the European Innovation Scoreboard: A New Methodology for 2008–2010. Maastricht: Pro Inno Europe, Inno Metrics.

Janasz, W., red. (2011). Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji. Warszawa: Difin.

Johnson, M. E. (1987). Multivariate statistical simulation. New York: Wiley.

Klóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Klóska, R. (2018). Innowacyjność Polski na tle innych państw Unii Europejskiej w świetle problematyki pomiaru. „Modern Management Review”, nr 1/2018.

Korenik. S. (2004). Rozwój regionalny – nowe tendencje. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1016. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Korol, J. (2008). Ocena zrównoważonego rozwoju regionalnego Polsce w latach 1998–2005. „Gospodarka Narodowa” nr 7-8.

Korol, J. (2007). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych.  Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kudłacz, T. (1999). Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Manly, B.F. (1986). Multivariate statistical methods. London: Chapman & Hall.

Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Marins, L. (2008). The challenge of measuring innovation in emerging economies’ firms: a proposal of a new set of indicators on innovation. Maastricht: United Nations University, UNU-MERIT.

Markowska, M. (2012). Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Markowska, M. (2002). Czynniki rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 939. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Mirkin, B. (2005). Clustering for Data Mining. A Data Recovery Approach. London: Chapman & Hall/CRC.

Młodak, M. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.

Nowak, E. (1977). Syntetyczne mierniki plonów w niektórych krajach europejskich. „Wiadomości Statystyczne” 10/1977.

Obrębalski, M. (2002). Rozwój regionalny – identyfikacja, pomiar i ocena [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 939. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Pawłas, I. (2010). Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 113. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Pięta-Kanurska, M. (2005). Zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na początku XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1083. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Pluta, W. (1977). Wielowymiarowa analiza porównawcza. Warszawa: PWN.

Prusek, A., Kudełko, J. (2009). Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Sobczak, E. (2006). Ocena dysproporcji międzyregionalnych jako podstawa informacyjna kształtowania polityki regionalnej Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1129. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, p. 126-132.

Strahl, D. (1987). Dyskryminacja struktur. Prace Naukowe nr 360 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Strahl, D. (2005). Zróżnicowanie rozwoju regionalnego na poziomie
NUTS-2 w krajach Unii Europejskiej.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1083. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Strahl. D., red. (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Strahl, D., red. (2010). Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Świadek, A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Warszawa: Difin.

Walesiak, M. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 449. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Walesiak, M. (2002). Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Weresa, M.A. (2012). Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej. Warszawa: PWN.

Wydmus, S. (1984). Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Wypych, M. (1982). Syntetyczna miara rozwoju w badaniach ekonomiczno-przestrzennych. „Przegląd Statystyczny” R. XXIX, z. 3/4.

www.stat.gov.pl.

About this Article

TITLE:
PROINNOVATIVE REGIONAL DEVELOPMENT IN POLAND IN THE SECOND DECADE OF THE 21ST CENTURY IN A STATISTICAL CONTEXT

AUTHORS:
Rafał KLÓSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, Professor at Szczecin University, Faculty of Management and Economics of Services, Szczecin University, Szczecin

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
26 (1/2019)

KEY WORDS AND PHRASES:
innovation, development, region, statistical analysis.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/382

DOI:
10.7862/rz.2019.mmr.4

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2019.mmr.4

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności