Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.58

CREATING A BRAND OF THE INTELLIGENT ENTERPRISE THROUGH BUILDING RELATIONSHIPS WITH STAKEHOLDERS

Wioletta WEREDA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.58

Abstract

The purpose of this article is to present the creation of the brand in the intelligent organization mostly based on the building relationships with stakeholders. In contemporary organizations, a lot of attention is paid to different levels of organizational intelligence which is supported by creativeness and innovations of varied groups of interests. Internal and external stakeholders increasingly indicate directly what has the greatest impact on their satisfaction or dissatisfaction within the cooperation with the enterprise. Many international studies prove that the strong brand increases numbers of advantages for the organization such as: raising trust among stakeholders towards the products and the organizational culture of the enterprise, giving the chance to build customer loyalty, psychologically evaluating the image of the organization, enabling the company positioning on the market perception map and in the cyberspace, stabilizing the market position of the enterprise and others. Stakeholders, in majority, expect more initiatives from the enterprise due to the engagement process and the organization can achieve many goals by fulfilling partners` needs and by the creation of the strong brand on the market. Therefore, it can be assumed that building permanent relationships with stakeholders and strengthening their involvement in the contemporary world of business is of permanent importance in creating the brand and image of each organization. The author tries to define the features of the intelligent organization brand and list various aspects of "intelligence" in the company, based on the subject literature and own research, on the example of a case study - presenting the activities of Apple Company.

Full text (pdf)

References

 1. Aaker D., Innovation: Brand it or Lose it, “California Review Management” 2007, Vol. 50, No. 1.
 2. Aaker D. & Joachimsthaler E, Brand Leadership, Pocket Books, London 2000.
 3. Aaker D. A., Building strong brand,  Free Press, New York 1996.
 4. Annual Report of Apple Inc. 2017, retrieved from www.apple.com.
 5. Bartkowiak P., Sukces przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością klienta [Enterprise success and customer value management], „Zarządzanie i Finanse” R. 11, No. 4/2, 2013.
 6. Bivainiene L., Brand Image Conceptualization: The Role of Marketing Communication, “Economics and Management” 2007, Vol. 12, No. 2.
 7. Bhasin, K., Hire people who want to make the best things in the world. Business Insider. (25.08.2011), retrieved from www.bit.ly.
 8. Bourne L., Stakeholder relationship management. A maturity model for organisational imple-mentation, Gower, Farnham 2009.
 9. Dayyni B., Structured Analytics: The Creation of the Intelligent Organization. “World Academy of Science, Engineering and Technology” 2009, No. 38.
 10. Dębski M., Kreowanie silnej marki [Creating a strong brand], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw 2009.
 11. Dejnaka A., Budowanie relacji z klientem [Building a customer relationship] [In] Biblia e-biznesu. Ed. M. Dutko, Publishing House Helion, Gliwice 2013.
 12. Edwards H., Day D., Kreowanie marek z pasją [Creating brands with passion], Oficyna Ekonomiczna, Krakow 2006.
 13. Enviromental Responsibility Report. Appple Inc. 2017 Progress Report, Covering Fiscal Year 2016., retrieved from www.apple.com (30.06.2018).
 14. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston 1984.
 15. Fry S.,  Steve Jobs, 2011,  retrieved from www.stephenfry.com (30.06.2018).
 16. Godlewska-Majkowska H., Inteligentna organizacja – dystrybucja wiedzy, kompetencje pracowników, miejsce na rynku [Intelligent organization – knowledge distribution, employee competences, market place], Wydawnictwo Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warsaw 2013.
 17. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo przyszłości [The enterprise of the future], Difin, Warsaw 2011.
 18. Isaacson,W., Steve Jobs. Simon&Schuster, New York 2011.
 19. Kall J., Jak zbudować silną markę od podstaw [How to build a strong brand from scratch], Helion, Gliwice 2006.
 20. Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie [A strong brand. Being and creating], PWE Warsaw 2016.
 21. Kall J., Hajdas M., Zarządzanie portfelem marek [Brand portfolio management], Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsaw 2010.
 22. Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką [Brand management], Oficyna Ekonomiczna, Krakow 2006.
 23. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy [Intellectual capital. A look from the perspective of stakeholders], Wolters Kluwer, Krakow 2006.
 24. Killian, S., The importance of brand identity for environmental conservation brands, 2015, document online (20.07.2018).
 25. Kotler P., Pfoertsch W., Zarządzanie marką w segmencie B2B [Brand management in the B2B segment], PWN, Warsaw 2008.
 26. Kwarciak B., Wygodna klatka dla klienta [Comfortable cage for the customer], „Modern marketing”, no 5/1999, www.modernmarketing.pl (26.02.2018).
 27. Kwiatek P., Programy lojalnościowe: budowa i funkcjonowanie [Loyalty programs: construction and functioning], Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsaw 2007.
 28. Lahkani K.R. Lifshitz-Assaf H. Tushman M.L., Open innovation and organizational boundaries. The impact of task decomposition and knowledge distribution on the Locus of Innovation, Working paper 12-057/2012, Harvard Business School, May.
 29. Lachowski S., Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie [Way more important than the goal. Values in life and business], Studio Emka, Warsaw 2012.
 30. Mazurek-Kusiak A. K., Wpływ działań marketingowych małego przedsiębiorstwa na zadowolenie klientów z jakości usług na przykładzie biura podróży [The impact of marketing activities of a small business on customer satisfaction with the quality of services on the example of a travel agency]. „Pismo Środowiska Badaczy Problemów Rynku: handel wewnętrzny, rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing” 2013, Vol. 2, No. 3.
 31. McQuarrie E.F. & Phillips B.J., It’s not your father’s magazine ad: Magnitude and direction of recent changes in advertising style, “Journal of Advertising” 2008, No. 37.
 32. Mirońska D., Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej [Relations with stakeholders of non-profit organizations from a marketing perspective], Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warsaw 2016.
 33. Mishra P., Apple CIO O`Connor visited Bangalore in January: Will it be iNDIA after iPhone, iPad?. “The Economic Times”2012, retrieved from www.bit.ly (20.07.2018).
 34. Osterwalder A. Pigneur Y., Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley and Sons, Inc., New Yersey 2010.
 35. Pinchot G., Pinchot E., The Intelligent Organization, “Executive Excellence” 1990, No. 7(12).
 36. Primack D., Fallen Apple: Steve Jobs resigns. retrieved from CNN, August 24/2011.
 37. Quinn, J.B., The Intelligent Enterprise a New Paradigm, “The Academy Of Management Executive” 1992, No. 6(4).
 38. Report “BRANDZ TOP. 100 most valuable global brands in 2018”, Kantar Mill Ward Brown. Retrieved from www.brandz.com (30.06.2018).
 39. Report “Rewriting the rules for the digital age. 2017 Deloitte Global Human Capital Trends”, Deloitte University Press (03.01.2017).
 40. Roszkowska-Menkes M., Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi [Open innovations: in search for balance], SGH, Warsaw 2015.
 41. Rozszerzenie współpracy z Apple KOMPUTRONIK, retrieved from www.komputronik.com (30.06.2018).
 42. Schneiders S.,  Apple’s secret of success – traditional marketing vs. cult marketing, DiplomicaVerlag, Hamburg 2011.
 43. Schroeder J. E., Visual consumption in the image economy [In:] Elusive consumption, Ed. K. Ekstrom & H. Brembeck, Oxford, UK: Berg 2004.
 44. Skrzypek E., Pinzaru F., Marka jako ważny element marketingu [Brand equity as a key element of marketing], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, 2017, No. 141.
 45. Stabryła A., Strategie rozwoju organizacji [Organization development strategies], Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakow 2012.
 46. Supplier Responsibility, Progress Report 2018, retrieved from www.apple.com (30.06.2018).
 47. Survey of smartphone owners shows the power of brand loyalty PHONEARENA 2013, retrieved from www.phonearena.com (30.06.2018).
 48. Sydänmaanlakka P., An Intelligent Organization. Integrating Performance, Competence and Knowledge Management, Capstone Publishing Limited, Oxford 2002.
 49. Wereda W., Koncepcja value innovation jako fundament organizacji opartej na innowacyjności i relacjach z interesariuszami [The concept of value innovation as the foundation of an organization based on innovation and relations with stakeholders] [In] Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją. W kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka. Studia przypadków oraz dobre praktyki, Ed. Wozniak J, Wereda W. CeDeWu, Warsaw 2018.
 50. Wereda W., Paliszkiewicz J., Lopes I.T., Woźniak J., Szwarc K., Intelligent Organization (IO) towards contemporary trends in the process of management – selected aspects, Military University of Technology, Warsaw 2016.
 51. Wereda W., Woźniak J., Kryterium ryzyka w organizacji “zwinnej” [Risk criterion in the „agile” organization], „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2015, No. 10.
 52. Wozniak J, Wereda W., Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją. W kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka. Studia przypadków oraz dobre praktyki [A risk map in the management of the organization. Towards an organization based on innovation and risk culture. Case studies and good practices], CeDeWu, Warsaw 2018.
 53. www.betanews (30.06.2018).
 54. www.crn.pl (30.06.2018).
 55. www.ispot.pl (30.06.2018).
 56. www.applecenter.pl (30.06.2018).
 57. www.apple.com (30.06.2018).
 58. www.ispot.pl (30.06.2018).
 59. www.cio.com (30.06.2018).

About this Article

TITLE:
CREATING A BRAND OF THE INTELLIGENT ENTERPRISE THROUGH BUILDING RELATIONSHIPS WITH STAKEHOLDERS

AUTHORS:
Wioletta WEREDA

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, Faculty of Cybernetics, Institute of Organization and Management, Military University of Technology in Warsaw

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
brand`s creation, intelligent enterprise, relationships with stakeholders, Apple company

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/376

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.58

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.58

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności