Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.57

THE IMPORTANCE OF FINANCIAL MOTIVATORS IN THE EMPLOYEE MOTIVATION IN ENTERPRISES OF THE REGION OF KONIN

Agnieszka SZYMANKOWSKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.57

Abstract

Motivating issues concern every organization, primarily due to the variety of available motivators and the difficulties resulting from their use, in particular those related to the needs and employee’s expectations. At the same time, every motivational system consisting of financial and non-financial motivators generates financial costs for the enterprise. Regardless of the types of motivators used, managers need to prepare the enterprise for bearing specific financial outlays. Therefore, it is necessary to look for motivators that will not only gain employee’s acceptance, but, above all, will affect their commitment in achieving the goals that the organization seeks to achieve and at the same time will be an optimal financial burden for the company. An important role in the whole process is played by financial motivation, which is associated with financial expenditures borne by the company, but at the same time it is able to stimulate employees to work effectively. The use of motivators in enterprises may result from the application of various systems and may not always lead to  undertaking effective actions on the market. The aim of the study is to present the use of financial motivators in enterprises in the Konin region in the opinion of employees. The paper hypothesizes that motivators in enterprises are an important element of the process of motivating employees, and employers most often apply the settlement of employees for the results and the allocation of bonuses associated with them.

Full text (pdf)

References

 1. Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 3. Baruk A.I., Bodźce motywujące współczesnych pracowników, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2010/8 (727).
 4. Dębowski A., Bardziej od ludzi liczy się ich zaangażowanie, „Dziennik” 2008/09/29.
 5. Gableta M. (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 6. Gadomska-Lila K., Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 7. Jasiakiewicz M., Soroka J. M., Psycho-społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi w organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 8. Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2006.
 9. Mamro D., Motywować bez wyjątków, „Marketing w praktyce” 2008/01.
 10. Pawłowska B., Teorie motywacji, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, www.soc-org.edu.pl.
 11. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników, wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2014.
 12. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 13. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., jr., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 14. Systemy motywacji finansowej pracowników, www.findict.pl.
 15. The Economist Intelligence Unit, What’s Next: Future Global Trends Affecting Your Organization, Evolution of Work and the Worker, New York, 2014.
 16. Walkowiak R, Czaplicka-Kozłowska I.Z., Kozłowski A.J., Stachowska S., Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013.
 17. Zając C. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011.
 18. Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

About this Article

TITLE:
THE IMPORTANCE OF FINANCIAL MOTIVATORS IN THE EMPLOYEE MOTIVATION IN ENTERPRISES OF THE REGION OF KONIN

AUTHORS:
Agnieszka SZYMANKOWSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, Department of Finance, Accounting and Logistics, Social and Technical Department, State University of Applied Sciences in Konin

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
motivation, company, employee, finances

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/375

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.57

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.57

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności