Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.56

EFFECTIVENESS OF INDICATION OF LEX MERCATORIA IN A CHOICE-OF-LAW CLAUSE IN INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS

Natalia SZWAJCZAK
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.56

Abstract

The rule of unlimited choice of law for contractual obligations results from the rule of conflict of law autonomy of contracting parties’ will, generally accepted in the international turnover. Concerns are raised by the matter of parties’ indication of transnational rules of law or so-called „soft law” acts, which will be applicable to the contract concluded within international commercial transaction. Being included in the “lex mercatoria” notion, they constitute – besides international legislation (uniform law) – one of the elements of the international commercial law. The practice of international trade requires application of legal solutions corresponding to its specific features, which are often not provided by national laws. Neutral solutions deriving from the business practice and understood by the turnover participants in the same way, constitute an alternative to the choice of a national law. The effectiveness of indication of lex mercatoria in a choice-of-law clause depends on whether a potential dispute resulting from the contract will be resolved by a national court or an arbitral tribunal. Unlike national courts, arbitral tribunals respect the parties’ choice of lex mercatoria for the proper law of the contract. Due to a general character of rules of law, it is recommended to indicate in the choice-of-law clause a specific set of transnational rules prepared for transactions of international trade (such as UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts). The effectiveness of such clauses is not in principle questioned by national courts in most countries in procedures of recognition and enforcement of foreign arbitral awards.

Full text (pdf)

References

 1. Czepelak M., Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 2. Fuchs B., Lex mercatoria – pojęcie [in:] W. Popiołek (ed.), System Prawa Handlowego, t. 9: Międzynarodowe Prawo Handlowe, Warszawa 2013, SIP Legalis.
 3. Fuchs B., Lex mercatoria w międzynarodowym obrocie handlowym, Kraków 2000.
 4. Hermanowski J., Handel zagraniczny. Poradnik, Zielona Góra 2009.
 5. ICC Dispute Resolution Bulletin, 2018, issue 2.
 6. Jagielska M., Konwencja wiedeńska w: W. Popiołek (ed.) System Prawa Handlowego, t. 9:  Międzynarodowe Prawo Handlowe, Warszawa 2013, SIP Legalis.
 7. Jakubowski J., Tomaszewski M., Tynel A., Wiśniewski A., Zarys międzynarodowego prawa handlowego, Warszawa 1983.
 8. Łolik M., Współczesne prawo kontraktów – wybrane zagadnienia, Warszawa 2014, SIP Legalis.
 9. Mazur D., Prawo właściwe w międzynarodowym arbitrażu handlowym, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, issue 1.
 10. Nowaczyk P., Szumański A., Szymańska M., Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL. Komentarz, Warszawa 2011, SIP Legalis.
 11. Pazdan J., Czy można wyłączyć umowę spod prawa?, „Państwo i Prawo” 2005, No. 10.
 12. Pazdan M., Materialnoprawne wskazanie a kolizyjnoprawny wybór prawa, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 1995, V. 18.
 13. Pazdan M., Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego [in:] W. Popiołek (ed.) System Prawa Handlowego, t. 9: Międzynarodowe Prawo Handlowe, Warszawa 2013, SIP Legalis.
 14. Pazdan M., Rezolucja bazylejska z 1991 roku w sprawie autonomii woli w zakresie umów zawieranych w międzynarodowym obrocie handlowym, „Problemy Prawne Handlu Zagranicznego” 1993, Vol. 17.
 15. Poczobut J., Zagadnienia kolizyjnoprawne w międzynarodowym arbitrażu handlowym [in:] A. Szumański (ed.), System Prawa Handlowego, t. 8: Arbitraż Handlowy, Warszawa 2015, SIP Legalis.
 16. Rezolucja Instytutu Prawa Międzynarodowego (65. posiedzenie w Bazylei 1991): Autonomia woli stron w umowach międzynarodowych zawieranych między osobami prywatnymi, „Problemy Prawne Handlu Zagranicznego” 1993, Vol. 17.
 17. Rott-Pietrzyk E., Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży (CESL), Warszawa 2013, SIP Legalis.
 18. Rott-Pietrzyk E., Zasady Międzynarodowego Prawa Handlowego TRANS LEX (TRANS-LEX Principles) [in:] W. Popiołek (ed.), System Prawa Handlowego, t. 9: Międzynarodowe Prawo Handlowe, Warszawa 2013, SIP Legalis.
 19. Wiśniewski T., Hauser-Morel H., Wyrok, zasady wyrokowania i inne sposoby zakończenia postępowania arbitrażowego [in:] A. Szumański (ed.) System Prawa Handlowego, t. 8: Arbitraż Handlowy, Warszawa 2015, SIP Legalis.
 20. Źródła międzynarodowego prawa handlowego [in:] W. Popiołek (ed.) System Prawa Handlowego, t. 9: Międzynarodowe Prawo Handlowe, Warszawa 2013, SIP Legalis.
 21. Żarnowiec Ł., Wybór prawa jako metoda wskazania prawa właściwego dla umów obligacyjnych [in:] W. Popiołek (ed.), System Prawa Handlowego, t. 9: Międzynarodowe Prawo Handlowe, Warszawa 2013, SIP Legalis.

 

 

Legal ACTS

 

 1. Code of civil procedure of 17 November 1974 (consolidated text Journal of Laws of  2018 r., item 1360 as amended).
 2. Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19 June 1980 (Official Journal of the EU C 2005 No. 169, p. 10).
 3. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done on 10 June 1958 (Journal of Laws of 1962, No. 9, item 41).
 4. European Convention on International Commercial Arbitration of 1961 Done at Geneva, April 21, 1961 (Journal of Laws of, No. 40, item 270).
 5. Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) (Official Journal of the EU L 2008 No. 177, p. 6).
 6. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods done in Vienna on 11 April 1980 (so-called Vienna Convention CISC) (Journal of Laws of 1997, No. 45, item 286 as amended).

 

 

Internet sources

 

 1. http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-56.html.
 2. http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules.html.
 3. Berger K.P., The Creeping Codification of the New Lex Mercatoriam, 1999, parts published on Trans-Lex website: https://www.trans-lex.org/100600/_/berger-klaus-peter-the-creeping-codification-of-the-lex-mercatoria-the-hague-london-boston-1999/.
 4. www.trans-lex.org/the-lex-mercatoria-and-the-translex-principles_ID8.
 5. International Chamber of Commerce Policy and Business Practices Developing neutral legal standards for international contracts. A-national rules as the applicable law in international commercial contracts with particular reference to the ICC Model Contracts, prepared by the Task Force chaired by F. Bortolotti and F.S. Toni di Cigoli, p. 10 text available on ICC website: http://store.iccwbo.org/content/uploaded/pdf/Developing_Neutral_Legal_Standards_Int_Contracts.pdf.
 6. https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-history/.
 7. https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016.
 8. https://www.trans-lex.org/400200.
 9. http://store.iccwbo.org/model-contracts.
 10. https://www.unidroit.org/instruments/leasing/convention-leasing.
 11. https://www.unidroit.org/instruments/factoring.
 12. https://www.unidroit.org/instruments/agency.
 13. https://www.unidroit.org/english/principles/modelclauses2013/modelclauses-2013.pdf.
 14. http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf.
 15. https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/01/ICC-2017-Arbitration-and-2014-Mediation-Rules-english-version.pdf.pdf.
 16. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/13/2011-48/jo/texte.
 17. http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html.

About this Article

TITLE:
EFFECTIVENESS OF INDICATION OF LEX MERCATORIA IN A CHOICE-OF-LAW CLAUSE IN INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS

AUTHORS:
Natalia SZWAJCZAK

AUTHORS AFFILIATIONS:
MA, legal counsel; ORCID: 0000-0002-9501-5947

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
lex mercatoria in a choice-of-law clause, international commercial contracts, international trade usages, principles of law and “soft law” acts, arbitration jurisdiction

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/374

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.56

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.56

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności