Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.49

STATE MANAGEMENT MECHANISMS OF BUSINESS IN DEVELOPED COUNTRIES

Valerii MARENICZENKO
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.49

Abstract

Developed countries have extensive experience in the development and support of business, which is relevant for Ukraine. There is a share of small and medium-sized businesses in the economy is classically low in Ukraine. The relevance of business development research on a global scale to search for advanced mechanisms of state regulation for their use in Ukraine is arises. In countries that are new in a market environment with low results in the economy, including in our country, the vulnerability of the market position of small and medium-sized businesses is due to the relative weakness of its financial support, so there is a need for state regulation in these countries.

Real assistance from the state for business is carried out on the basis of a coordinated work of the social, economic, legal and political field according to the American experience. State regulation in the EU creates better conditions for business and increased competitiveness. Peculiarity of the Japanese system of state support for entrepreneurship lies in its focus on cooperative development directions. In addition, in Japan, public policy applies mechanisms for the development of subcontracting for effective interaction between business entities.

Political and economic instability in our country has a negative effect on international funding for Ukrainian business. Today it is necessary to analyze what internal opportunities should be attracted for business development given this factor. Developed countries are launching comprehensive programs for the development and support of enterprises.

In our opinion, the necessary transformations should take place not only in the field of entrepreneurship, but in all sectors of the economy at the same time, comprehensively and systematically, taking into account modern Ukrainian experience and the most successful examples of world experience.

Full text (pdf)

References

  1. Іванченко А., Оцінювання дії механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні /А. Іванченко // Держава та регіони. Серія: «Державне управління». – 2013. – №1 (41). – С. 77–82.
  2. Small Business Development Centers [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sba.gov.
  3. Томсон Г., Зарубіжні практики розробки стратегій розвитку малого підприємництва на регіональному рівні / О. Бей, Г. Томсон. – К. : К.І.С., 2013. – 48 с.
  4. Nakata H., Startups find theres financing in numbers [Электронный ресурс] / H. Nakata. – Режим доступа: http://www.japantimes.co.jp.
  5. Заярна Н.М., Міжнародний досвід підтримки малого бізнесу та сучасні українські реалії / Н.М. Заярна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.1. – С. 198–202.
  6. Березянко Т.В., Проблеми державного регулювання діяльності малих підприємств: Наук.-метод. посіб. / Т.В. Березянко, О.В. Ваганова, Р.В. Руднік / За ред. Березянко Т.В. – К.: ІПДО НУХТ, 2012. – 120 с.
  7. Как в Европе поддерживают малый бизнес? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://svoedelo.info.
  8. Кіщак В.В., Розвиток малого та середнього підприємництва: досвід Польщі, Угорщини, Чехії / В.В. Кіщак // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 26–33.

About this Article

TITLE:
STATE MANAGEMENT MECHANISMS OF BUSINESS IN DEVELOPED COUNTRIES

AUTHORS:
Valerii MARENICZENKO

AUTHORS AFFILIATIONS:
starszy wykładowca Państwowego Uniwersytetu Agrarno-ekonomicznego w Dnoprze, Ukraina

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
business, state management, mechanisms, development

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/367

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.49

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.49

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności