Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.44

DYNAMIC STABILIZATION – A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM FAMILY ENTERPRISES

Adriana KASZUBA-PERZ
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.44

Abstract

Modern times confronts enterprises with many challenges that are expressed through innovation, entrepreneurship, creating new business models, creating a value chain or using innovative strategic solutions. All these features significantly affect the maintenance of the so-called dynamic stabilization. This is particularly important in relation to small and medium-sized family businesses. Especially that the activities of this group of enterprises should be considered in the context of the succession of the enterprise by the younger generations. Factors (both financial and market) that make up the long-term stability play a significant role in the enterprise growth process and translate into an active strategy of family businesses. The aim of the article is to show whether the actions taken in the life cycle of a small and medium enterprise are an expression of dynamic stabilization in the context of survival and development of a family business. Literature research and the results of own research may indicate the importance of an active (dynamic) strategy for the operation of family businesses. Effectiveness and creativity, commitment are also important characteristics of the entrepreneur, which will affect the so-called dynamic stabilization of the company. As it results from the analysis, knowledge, human capital and what is associated with the implementation of innovative ideas and solutions in the organizational, technological and product sphere are also undeniably important. Small and medium-sized businesses are attributed flexibility, creativity and dynamism, and they become the main driving forces for the development of small family businesses in the spirit of dynamic stabilization.

Full text (pdf)

References

 1. Abrahamson E., Bezbolesne zarządzanie zmianą, Harvard Business Review Polska, No. 5, July 2003.
 2. Audretsch D., Entrepreneurship research, “Management Decision” 2012, 50(5).
 3. Bratnicki M., Sprawdzanie teorii przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo przyszłości,  No. 3(8), July 2011, Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej.
 4. Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Zeszyty Naukowe. Monografie No. 128, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 5. Churchil N.C., Levis V.L., The five stages of small business growth, “Harvard Business Review”, May-June 1983.

6.Donckels R., Fröhl E., Are family businesses really different? European Experiences from Stratos, “Family Business Review”, Vol. 42, No. 4/1991.

 1. Fleming  Q., Tajniki przetrwania firmy rodzinnej. Publ. One Press Small Business, Warszawa 2000.
 2. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwa rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 3. Kaleta A., Strategia ekspansji czy stabilizacji?, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 366/2014.
 4. Krukowski K., Cele strategiczne innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 267/2016.
 5. Kwiecień A., Zarządzanie dynamiczne procesami biznesowymi – wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 322/2017.
 6. Maital S., Seshadri D.V.R., Innovation Management: Strategies, Concepts and Tools for Growth and Profit, Response Books, London 2007.
 7. Marjański A., Badania małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce [w:] Matejun M. (ed.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Masurel E., Van Montfort K., Life Cycle Characteristics of Small Professional Service Firms, “Journal of Small Business Management”, Vol. 44, No. 3/2006.
 9. Matejun M., Motyka A., Zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016.
 10. Obłój K., Strategia organizacji: budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1996.
 11. Oliński M., Model biznesu w kontekście celów strategicznych przedsiębiorstwa, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 267/2016.
 12. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Placet, Warszawa 1995.
 13. Platonoff A.L., Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiortwem, Difin, Warszawa 2009.
 14. Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 15. Scott M., Bruce R., Five Stages of Growth in Small Business, “Long Range Planning”, Vol. 20, No. 3/1987.
 16. Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.
 17. Torrès O., Julien, P.A., Specificity and Denaturing of Small Business, “International Small Business Journal”, Vol. 23, No. 4/2005.
 18. Wierzbicki M., Rachunkowość zarządcza w odnowie modelu biznesowego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.
 19. Wrońska-Bukalska E., Specyfika przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] E. Wrońska-Bukalska (ed.), System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2015.
 20. Zakrzewska – Bielawska A., Paradoks eksploracji i eksploatacji – Ambidexterity w zarządzaniu strategicznym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 420/ 2016.
 21. Zakrzewska-Bielawska A., Ambidexterity jako zdolność dynamiczna w odpowiedzi na niepewność otoczenia, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, Vol. 5, No. 9.
 22. Zbierowski P., Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Oficyna Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2012.
 23. Zbierowski P., Organizacje wysokiej efektywności [w:] T. Dudycz (ed.), Uwarunkowania i prawidłowości gospodarcze wywierające wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, Indygo Zahir Media, Wrocław 2008.

About this Article

TITLE:
DYNAMIC STABILIZATION – A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM FAMILY ENTERPRISES

AUTHORS:
Adriana KASZUBA-PERZ

AUTHORS AFFILIATIONS:
Rzeszow University of Technology, Faculty of Management, Department of Finance, Banking and Accountancy

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
dynamic stabilization, family businesses, family business strategies

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/363

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.44

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.44

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności