Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.41

THE FORMATION OF THE RUSSIAN MODEL OF ENTREPRENEURSHIP ETHICS

Aлександр Гугнин, Юлия Лисневская
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.41

Abstract

The article examines the main approaches to modelling and the formation of the ethics of entrepreneurship in the context of historical transformations in Russia. The conceptual foundations of the formation and state support of crafts, merchants and entrepreneurship in this country under the influence of expanding international relations have been systematized and summarized. The author's position on the specifics of the separate development of this country and its isolation from the European civilization is presented. There are analysed the most important stages and factors of economic development in connection with the geographical location and the presence of rich natural resources. Special attention is paid to the psychology of Russian entrepreneurs and the paradigm of their relations with foreign partners based on the analysis of the concepts of outstanding Russian philosophers and historians of 19-20 centuries. The ideology of the ethical consciousness of the Russian people was emphasized, especially in such categories as “unity”, “holiness” and the rejection of European and American notions of ownership and honesty in business. The necessity of changing the model of business ethics in connection with such phenomena as globalization, professional mobility, motivation to develop the communication component of the international activities of Russian businessmen has been established and argued. The role of public administration, business structures and changes in mentality in the development of civilizational strategic competence of employees of companies, managers and business owners was emphasized.

Full text (pdf)

References

 1. Gugnin A., Duchowe i ideowe źródła powstania etyki gospodarczej w Rosji [w:] Etyka w organizacji, red. Ł. Burkiewicz, J. Kucharski. Wyd. Akademiа Ignatianum, Kraków 2016.
 2. Беляева Е., Есть ли этика бизнеса в России?/ Е.Беляева // Евразийский научный журнал. – 2016. - № 1.
 3. Бурышкин  П., Москва купеческая / П. Бурышкин. – М.: Высшая школа, 1991.
 4. Зарубина Н., Этика предпринимательства в русской культуре // Отечественные записки. – 2012. - №6.
 5. Костомаров Н., Очерк торговли Московского государства в ХVI и ХVII столетиях / Н.Костомаров //  С-Пб.: Издание Николая Тиблена, 1862.
 6. Кулишер И.М., История российской торговли / И.М. Кулишер // С-Пб.: Антей, 1923.
 7. Лучко М.Л., Этика бизнеса /  М.Л.Лучко // М.: Эксмо, 2006.
 8. Рязанов М., Этика делового общения / М. Рязанов. – Режим доступа: https://libsib.ru/etika-delovogo-obscheniya/modeli - povedeniya / book8008 /457123.
 9. Соболевская A., Духовные истоки российского  предпринимательства / А.Соболевская // Сборник научных работ ИМЭМО РАН. – 2012. - № 2.
 10. Частное предпринимательство в дореволюционной России / Сборник статей // М.: Российское издательство политической литературы, 2010.
 11. Черепанова Н., Российская этика бизнеса в контексте национальных особенностей / Н.Черепанова // Вестник науки Сибири. – 2013. - №1.
 12. Шихирев П., Введение в российскую деловую культуру / П.Шихирев.- М.: Издательство Госуниверситета управления, 2011.
 13. Этический кодекс организации. - Режим доступа: httр://referat911.ru// Etika/eticheskij-kodeks-organizacii/52775-1460595-placel.html

About this Article

TITLE:
THE FORMATION OF THE RUSSIAN MODEL OF ENTREPRENEURSHIP ETHICS

AUTHORS:
Aлександр Гугнин (1)
Юлия Лисневская (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) prof. Dr hab., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) канд.полит.н., доцент кафедры государственного управления и права Днепровской академии непрерывного образования, г. Днипро

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
entrepreneurship, management, management reform, strategic competence of businessmen, model of ethics

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/360

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.41

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.41

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności