Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.40

E-HEALTH AS A TOOL FOR STRENGTHENING THE ROLE OF A PATIENT IN THE PROCESS OF PROVIDING HEALTH SERVICES

Małgorzata Dymyt, Tomasz Dymyt
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.40

Abstract

The development of information and communication technologies has contributed to the emergence of e-health, the sphere of digital activity, related to support for prevention, diagnosis, treatment, monitoring and health management. The patient's involvement in the process of providing health services becomes an important factor conditioning the effectiveness of treatment. A particularly important role of e-health tools is the creation of opportunities to involve patients in the treatment process, increasing their knowledge, personalising and individualising medical care to obtain, strengthening their role in the decision-making process, which on the whole enhances the position of patients. The range of health-enhancing activities that can be carried out using e-health tools is wide and includes the transfer of information, its collection, analysis, processing to support decision-making processes, health education, and furthermore, training of medical personnel and management with administrative aspects. The purpose of the article is to try to identify the possibilities of supporting the process of providing health services through the use of e-health tools. The article consists of three main parts. The first part describes the role of the patient in the process of providing services, including such concepts as subject patient empowerment, patient-centred medicine and personalised medicine. Next, the characterization of the essence and forms of e-health was made. The last part consists of an attempt to identify conditions, possibilities, areas of information application and communication technologies in the health care system. The final conclusions address the challenges faced by health systems and their participants to ensure the effective use of e-health tools in shaping the relationship between patients and healthcare professionals.

Full text (pdf)

References

 1. Beach MC., Inui T., Relationship-centered care – A constructive reframing, “Journal of General Internal Medicine” 2006/21.
 2. Bukowska-Piestrzyńska A., Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, CeDeWu, Warszawa 2009.
 3. Chouchane L., Mamtani R., Dallol A., Sheikh J.I., Personalized Medicine: A Patient – Centered Paradigm, “Journal of Translational Medicine” 2011, 9:206, DOI:10.1186/1479-5876-9-206.
 4. Czerwińska M., Specyfika zachowań e-pacjentów w Internecie, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, nr 38, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015.
 5. eHealth Action Plan 2012–2020 – Innovative healthcare for the 21st century, Communication from the Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, Brussels, 6.12.2012.
 6. European e-patient. Report 2015. An annual report about the everyday life of e-patients, People Who Global, Madrid, April 2016.
 7. Eysenbach G., What is e-health?, “Journal Of Medical Internet Research” 2001, Vol. 3, iss. 2, e20, DOI:10.2196/jmir.3.2.e20.
 8. Fronczak A. (red.), Medycyna personalizowana. Mity, fakty, rekomendacje, Plexus s.c., Łódź 2016.
 9. GREEN PAPER on mobile Health ("mHealth"), European Commission, Brussels, 10.4.2014.

 

 1. Jankowski M., Klimczak-Wieczorek A., Kloc M., Matuszewski M., Rozum J., Telemedycyna w Polsce możliwości i szanse rozwoju, Warszawa 2016.
 2. Longtin Y., Sax H., Leape L.L., Sheridan S.E., Donaldson L., Pittet D., Zaangażowanie pacjenta: stan wiedzy i wpływ na bezpieczeństwo opieki, „Medycyna po dyplomie” 2010, Vol. 19, No. 6.
 3. Pasowicz M., Medycyna nowej generacji [in]: Pasowicz M. (red.), Zdrowie i medycyna - wyzwania przyszłości, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013, ss. 85-95.
 4. Telemedicine. Opportunities and developments in Member States Report on the second global survey on eHealth Global Observatory for eHealth series – Vol. 2, WHO 2010.

 

 

LEGAL ACTS

 1. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011, nr 112 poz. 654 ze zm.).

 

 

Internet Sources

 

 1. 2018 Global health care outlook – The evolution of smart health care, Deloitt, 2018, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-hc-outlook-2018.pdf (accessed: 5.05.2018).
 2. Alpay L., van der Boog P., Dumaij A., An empowerment-based approach to developing innovative e-health tools for self-management, “Health Informatics Journal” 17(4), 2011, pp. 247–255, DOI: 10.1177/1460458211420089, http://jhi.sagepub.com/content/17/4/247 (accessed: 8.06.2018).
 3. Ferguson T., E-patients: how they can help us heal healthcare, The e-Patient Scholars Editorial Team, San Francisco, March, 2007, https://participatorymedicine.org/e-Patient_White_Paper_with_Afterword.pdf (accessed: 15.06.2018).
 4. Global diffusion of eHealth: making universal health coverage achievable. Report of the third global survey on eHealth, World Health Organization 2016, http://www.who.int/goe/publications/global_diffusion/en/ (accessed: 5.05.2018).
 5. Hegdekar M., The emergence of e-patients: Role of internet and social media in Participatory Medicine, Research Paper based on lectures at the Medlink or Workshop Conferences at Nottingham University, December 2013 - April 2014, https://medlink-uk.net/wp-content/uploads/2014/09/HegdekarM.pdf (accessed: 1.07.2018).
 6. mHealth Economics 2017 – Current Status and Future Trends in Mobile Health, Research2Guidance 2017, https://research2guidance.com/product/mhealth-economics-2017-current-status-and-future-trends-in-mobile-health/ (accessed 12.05.2018).
 7. Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indicators and their measurement strategies, section 1, Health service delivery, WHO 2010. http://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_section1_web.pdf (accessed: 11.05.2018).
 8. Monteagudo J.L., Moreno O., e-Health for Patient Empowerment in Europe, Madrid, July 2007, https://www.researchgate.net/publication/264273560 (accessed: 6.06.2018).
 9. What is person-centred care and why is it important?, Health Innovation Network South London, March 2016, https://healthinnovationnetwork.com/system/ckeditor_assets/attachments/41/what_is_person-centred_care_and_why_is_it_important.pdf (accessed: 8.06.2018).
 10. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00101 (accessed: 15.06.2018).
 11. http://www.who.int/about/mission/en/ (accessed: 3.05.2018)
 12. http://www.who.int/ehealth/en/ (accessed: 5.05.2018)
 13. http://www.who.int/hia/evidence/doh/en/ (accessed: 10.05.2018)
 14. https://ec.europa.eu/health/ehealth/overview_en (accessed: 6.04.2018).
 15. https://ec.europa.eu/health/ehealth/overview_pl (accessed: 6.04.2018).
 16. https://wearesocial.com/uk/blog/2018/01/global-digital-report-2018 (accessed: 15.06.2018).
 17. https://www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms/definicje (accessed: 10.05.2018)

About this Article

TITLE:
E-HEALTH AS A TOOL FOR STRENGTHENING THE ROLE OF A PATIENT IN THE PROCESS OF PROVIDING HEALTH SERVICES

AUTHORS:
Małgorzata Dymyt (1)
Tomasz Dymyt (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Department of Management, General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces, Wroclaw, Poland
(2) MSc, Chief Executive Officer, Provincial Hospital Centre of the Jelenia Góra Valley

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
e-health, health services, mobile health, telemedicine, e-patient, patient-centered care, patient empowerment

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/359

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.40

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.40

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności