Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (3/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.33

ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO

Andrzej PACANA, Dominika SIWIEC
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.33

Streszczenie

Europejski przemysł włókienniczy uznawany jest za lidera w zakresie innowacji, a współczesne tekstylia mogą przyczyniać się do wzrostu zainteresowania społeczeństwa tą branżą. Istotnym wydaje się więc przeanalizowanie dynamiki zmian w branży tekstylnej na przełomie ostatnich lat. W artykule dokonano analizy wybranych segmentów przemysłu tekstylnego w Polsce w latach 2013–2016 na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Dodatkowo, przeprowadzoną analizę dotyczącą sprzedaży detalicznej towarów tekstylnych według cen stałych rozszerzono o wyniki z 2017 roku. W części teoretycznej przeanalizowano obszar przemysłu tekstylnego, zwracając szczególną uwagę na funkcje tekstyliów i panujące trendy w omawianej branży. Dokonano analizy sposobu doboru odzieży ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, a także scharakteryzowano nowoczesne rodzaje produkowanej odzieży. W części praktycznej dokonano analizy danych dotyczących m.in. sprzedaży detalicznej i dynamiki obrotów wyrobów tekstylnych, liczby sklepów tekstylnych i ich udziału w różnych grupach towarowych w Polsce jak np.: pojazdy mechaniczne, farmacja, żywność i inne. Celem opracowania jest analiza zmian przemysłu tekstylnego i na jej podstawie sprawdzenie występujących trendów w sprzedaży wyrobów tekstylnych oraz ich udziału w rynku. Przeprowadzona analiza wykazała brak wzrostu sprzedaży detalicznej tekstyliów. Wywnioskowano, że liczba sklepów tekstylnych stanowi niewielki udział w stosunku do wszystkich sklepów innego rodzaju działalności sprzedażowej, a także, że wartość sprzedaży tekstyliów w analizowanym okresie (2013–2016) była podobna.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Cichecka M., Kryteria oceny właściwości elektrostatycznych odzieży roboczej i ochronnej przeznaczonej do użytkowania w strefach zagrożenia wybuchem, Techniczne Wyroby Włókiennicze 2011/½.
 2. Frącczak Ł., Matusiak M., Zastosowanie trójwymiarowego skanera laserowego do pomiarów efektu zgofrowania gofr tkackich, Technologia i Jakość Wyrobów 2016.
 3. Janicka J., Koźmińska R., Tekstylia w materiałach kompozytowych, Techniczne Wyroby Włókiennicze 2009/1.
 4. Kamocka-Bronisz R., Blukacz M., Bronisz S., Ocena wpływu zużycia tkaniny zewnętrznej ubrania specjalnego strażaka na jej wytrzymałość, Zeszyty Naukowe SGSP 2016.
 5. Klojzy-Karczmarczyk B., Staszczak J., Szacowanie masy frakcji energetycznych w odpadach komunalnych wytwarzanych w obszarach o różnym charakterze zabudowy, Polityka Energetyczna 2017/2.
 6. Maklewska E., Odzież „oddychająca” czy „paroprzepuszczalna”?, Techniczne Wyroby Włókiennicze 2010/¾.
 7. Matusiak M., Badania materiałów włókienniczych w zakresie ich zdolności do transportu wilgoci, Pomiary Automatyka Kontrola 2013/5.
 8. Matusiak M., Innowacyjne tkaniny odzieżowe z włókien sojowych. Technologia i Jakość Wyrobów 2016.
 9. Marszałek A., Bartkowiak G., Odzież ochronna do pracy w zimnym środowisku – zasady projektowania i doboru, Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka 2013/2.
 10. Zbroński D., Wyselekcjonowane odpady komunalne zebrane w regionach Polski, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 2015/1.
 11. http://stat.gov.pl/   [data dostępu: 16.02.18r.]

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO

AUTORZY:
Andrzej PACANA (1)
Dominika SIWIEC (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) prof. PRz, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Politechnika, Rzeszowska
(2)  brak

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (3/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
tekstylia, przemysł tekstylny

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/351

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.33

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.33

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności