Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (3/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.25

NARZĘDZIA RELACJI INWESTORSKICH PRZY PUBLICZNYCH EMISJACH OBLIGACJI

Kamil GEMRA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.25

Streszczenie

Artykuł dotyczy wykorzystywania narzędzi relacji inwestorskich do komunikacji przy publicznych emisjach obligacji. Poruszono w nim zagadnienie dotyczące tego, w jaki sposób emitenci prowadzą działania mające na celu komunikację z inwestorami indywidulnymi co w konsekwencji przekłada się na ich aktywność w zakresie inwestycji w obligacje. W artykule przedstawiono istotę relacji inwestorskich jako takich. Zajęto się przeglądem definicji dotyczącym relacji inwestorskich i spojrzeniem na to zagadnienie z różnych dziedzin związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Ponadto sklasyfikowano i scharakteryzowano narzędzia, jakie są używane w ich ramach. Dokonano podziału narzędzi na pośrednie, bezpośrednie i elektroniczne. Następnie w artykule przedstawiono dane dotyczące publicznych emisji obligacji, jakie były realizowane w latach 2015–2017 przedstawiając poszczególne serie obligacji i ich emitentów. Wykorzystując metodę analizy danych wtórnych przeprowadzono badanie sposobów komunikacji emitentów z inwestorami indywidualnymi w czasie realizowanych projektów emisyjnych. W toku analizy ustalono, że pozyskiwanie kapitału poprzez publiczne emisje obligacji jest coraz popularniejsze. Wymaga to dotarcia do inwestorów, co powoduje, że niezbędne jest prowadzenie działań komunikacyjnych. Większość emitentów używa podobnych narzędzi do komunikacji swoich projektów i stosuje cały ich wachlarz nie ograniczając się do jakiś wybranych. W artykule opisano poszczególne narzędzia, jakie stosowane są w praktyce gospodarczej. Ze względu na łatwość i szeroką dostępność dla inwestorów są to głównie narzędzia elektroniczne.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Czerwińska T., Relacje inwestorskie w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace i Materiały Wydziały Zarządzania, Inwestycje i Nieruchomości, nr 1, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.
 2. Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania, PWN, Warszawa 2011.
 3. Dziawgo L., Dziawgo D., CSR i IR – niełatwe antidotum na toksyczną bankowość, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 1, Wydawnictwo BFG, Warszawa 2011.
 4. Gemra K., Inwestorzy indywidualni na rynku Catalyst [w:] Finanse przedsiębiorstwa. Możliwości i ograniczenia finansowe, red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
 5. Jensen M., Meckling W., Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs,and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics” 1976, Vol. 3, No. 4.
 6. Fama E.F., Agency Problems and the Theory of the Firm, „Journal of Political Economy” 1980, Vol. 88.
 7. Kempchen D., Koeser A., Mehta R., Radzyminski V., Thuer D., Fixed Income Investor Relations – How to Communicate with Debt Holders? [w:] Investor Relations management, red. Mietzner Mark, DIRK Forschungsreihe, Hamburg-Muenchen 2008.
 8. Kempny M., Analiza ryzyka inwestycji w obligacje przedsiębiorstw notowanych na Catalyst. Wyniki badań empirycznych, Zeszyty i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 145, Warszawa 2015.
 9. Lisek S., Struktura kapitału w małopolskich spółkach giełdowych i jej wpływ na ich wyniki, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
 10. Łukasik G., Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2013.
 11. Mamcarz K., Inwestorski marketing-mix, Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 12. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wysiłków przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 13. Postrach K., Kierunki poprawy transparentności w spółkach publicznych [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 14. Rawicki T., Obniżenie kosztu kapitału przez relacje inwestorskie, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2012, nr 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 15. Remisiewicz M., Nowe technologie w relacjach inwestorskich [w:] Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2009.
 16. Świderska G., Jak czytać sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
NARZĘDZIA RELACJI INWESTORSKICH PRZY PUBLICZNYCH EMISJACH OBLIGACJI

AUTORZY:
Kamil GEMRA

AFILIACJE AUTORÓW:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Zarządzania Ryzykiem

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (3/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
relacje inwestorskie, obligacje, publiczne emisje

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/344

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.25

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.25

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności