Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (3/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.22

DETERMINANTY PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA PŁAC W OBWODACH UKRAINY ZACHODNIEJ W LATACH 2004–2015

Monika BOLIŃSKA, Agata GOMÓŁKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.22

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja determinant przestrzennego zróżnicowania płac w obwodach Ukrainy Zachodniej w latach 2004–2015. Struktura pracy przedstawia się następująco. W pierwszej części artykułu zostały scharakteryzowane jednostki administracyjne Ukrainy, zwane obwodami. Charakterystykę przeprowadzono pod względem liczby ludności zamieszkującej dany obszar, powierzchni oraz wskazano, jaką część Ukrainy stanowią poszczególne jednostki administracyjne. W kolejnej części pracy przedstawiono opisową analizę przestrzennego zróżnicowania płac, wydajności pracy oraz bezrobocia w obwodach Ukrainy w analizowanych latach. Analizę skoncentrowano na obwodach Ukrainy Zachodniej, jednakże wskaźniki charakteryzujące ten obszar porównano z pozostałymi grupami obwodów Ukrainy. Następnie autorzy, biorąc za podstawę model płac efektywnościowych Solowa oraz model wzrostu Solowa określili determinanty płac i na ich podstawie dokonali analiz statystycznych owej zmiennej. Opracowanie kończy podsumowanie wcześniejszych rozważań oraz najważniejsze wnioski z punktu widzenia autorów. Metodami badawczymi były studia literatury przedmiotu oraz analiza opisowa i statystyczna dostępnych danych statystycznych zaczerpniętych ze strony ukraińskiego urzędu statystycznego. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż obwody wchodzące w skład Ukrainy Zachodniej w analizowanych latach charakteryzowały się niskimi płacami, niską wydajnością pracy oraz wyższym bezrobociem w porównaniu do innych grup obwodów Ukrainy. Natomiast wzrost wydajności pracy w obwodach Ukrainy Zachodniej przekładał się na wzrost płac, a w sytuacji gdy stopa bezrobocia rosła, płace w tych obwodach malały

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bolińska M., Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego, „Przegląd Nauk Ekonomicznych”, 2017/25.
 2. Bolińska M., Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na przestrzenne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa podkarpackiego, „Przegląd Nauk Ekonomicznych” 2017, nr 25.
 3. Chugaievska S., Chugaievska N., Tokarski T., Statystyczna analiza wpływu efektów grawitacyjnych na zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Ukrainy, „Wiadomości Statystyczne” 2018/3(682).
 4. Chugaievska N., Tokarski T., Wpływ zmian PKB na przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia na Ukrainie, „Wiadomości Statystyczne” 2018/3(682).
 5. Dykas P., Misiak T., Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002–2011, „Gospodarka Narodowa” 2014/6.
 6. Dykas P., Misiak T., Endogenizacja wybranyh wskaźników rozwoju ekonomicznego na poziomie polskich powiatów [w:] Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski, red. M. Trojak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 7. Fiedorowicz K., Kompatybilność gospodarek Polski i Ukrainy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, 2012/95.
 8. Gomółka A., Pastuszka S., Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w Niemczech i w Polsce, „Miscellanea Oeconomicae” 2017/3.
 9. Nowosad A., Wisła R. (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 10. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York 1991.
 11. Popławska Ż., Konkurencyjność gospodarki Ukrainy- problemy i osiągnięcia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie 2010/63.
 12. Solow R.M., A contribution to the theory of economic growth, “The quarterly journal of economics” 1956/70(1).
 13. Solow R.M., Alternative approaches to macroeconomic theory: a partial view,  “Canadian Journal of Economics” 1979.
 14. Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Warszawa 2005.

Podsumowanie

TYTUŁ:
DETERMINANTY PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA PŁAC W OBWODACH UKRAINY ZACHODNIEJ W LATACH 2004–2015

AUTORZY:
Monika BOLIŃSKA (1)
Agata GOMÓŁKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
(2) Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (3/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
wydajność pracy, stopa bezrobocia, płace, obwody Ukrainy Zachodniej

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/341

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.22

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.22

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności