Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (2/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.18

Dilemmas of the creation of innovation policy in member states

Mirosław Sołtysiak, Dariusz Wyrwa
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.18

Abstract

Directions of changes occurring in the world economy in recent years show the transformation of the industrial economy into a knowledge-based economy, using the technological and innovative potential. This transformation has highlighted the competitive advantages of countries and regions specializing in the production of hightech products. A lot of research has been trying to find out what the drivers of innovation really are, though there has not formed one consensus. The aim of the paper is to investigate influence of research and development (R&D) expenditure on economic growth in EU member states and to assess whether there is a significant relationship between countries’ R&D efforts and their innovation and between innovation and per capita income, as postulated by R&D based endogenous growth models. Basic source of data is Eurostat database and European Innovation Scoreboard reports. Results confirm positive and statistically significant impact of government R&D expenditure, which is the main driver for economic growth during the analysed period. Highly developed countries are conducting research to seek new sources of innovativeness and methods for creating innovative potential. The results also suggest that the EU countries that do not have effective R&D sectors seem to promote their innovation through technology spillovers from other countries.

Full text (pdf)

References

Directions of changes occurring in the world economy in recent years show the transformation of the industrial economy into a knowledge-based economy, using the technological and innovative potential. This transformation has highlighted the competitive advantages of countries and regions specializing in the production of hightech products. A lot of research has been trying to find out what the drivers of innovation really are, though there has not formed one consensus. The aim of the paper is to investigate influence of research and development (R&D) expenditure on economic growth in EU member states and to assess whether there is a significant relationship between countries’ R&D efforts and their innovation and between innovation and per capita income, as postulated by R&D based endogenous growth models. Basic source of data is Eurostat database and European Innovation Scoreboard reports. Results confirm positive and statistically significant impact of government R&D expenditure, which is the main driver for economic growth during the analysed period. Highly developed countries are conducting research to seek new sources of innovativeness and methods for creating innovative potential. The results also suggest that the EU countries that do not have effective R&D sectors seem to promote their innovation through technology spillovers from other countries.

Citation

 1. Bukowski M, Szprot A., Śniegocki A., Innowacyjność polskiej gospodarki, „Ekonomia i Zarządzanie” 2014, nr 1.
 2. Cameron G., Innovation and Economic Growth, CEP Discussion Papers No. 277, Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, London 1996.
 3. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 4. Fagerberg J., Technology Gap Approach to Why Growth Paths Differ, „Research Policy“ 1987, Vol. 16.
 5. Frankowski P., Skubiak B., Innowacyjność w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2012, nr 30.
 6. Freeman C., Soete L., The Economics of Industrial Innovation. 3rd Edition, Routledge, London 1997.
 7. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 8. Khan M., Luintel K.B., Sources of Knowledge and Productivity: How Robust is the Relationship?, OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2006, nr 6, OECD, Paris 2006.
 9. Kowalik J., Analiza poziomu innowacyjności państw Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie 2015, nr 19.
 10. Matusiak K.B. (ed.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 11. Nawrocki T., Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.
 12. OECD, Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, The Organisation for Economic Co-operation and Development, 2005.
 13. Okoń-Horodyńska E., Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, PTE, Warszawa 2004.
 14. Pece A.M., Simonab O.E., Salisteanuc F., Innovation and economic growth: An empirical analysis for CEE countries. „Procedia Economics and Finance” 2015, No. 26.
 15. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa–Łódź 2001.
 16. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd, London 1990.
 17. Schumpeter J.A., Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, Porcupine Press, Philadelphia 1982.
 18. Simpson P.M., Siguaw J.A., Enz C.A., Innovation orientation outcomes: the good and the bad, „Journal of Business Research“ 2006, Vol. 59, Issue 10.
 19. Ulku H. R&D, Innovation, and Economic Growth: An Empirical Analysis, „IMF Working Paper“ 2004, No. 185.
 20. Weresa M., Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa 2014.
 21. Wyrwa D., Evaluation of the efficiency of the European Union’s innovative policy, „Actual Problems of Economics“ 2017, No. 1.
 22. Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego [in:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, ed. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2007.

About this Article

TITLE:
Dilemmas of the creation of innovation policy in member states

AUTHORS:
Mirosław Sołtysiak (1)
Dariusz Wyrwa (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) PhD, Rzeszow University of technolog,, The Faculty of Management
(2) PhD, Rzeszow University of technolog,, The Faculty of Management

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
25 (2/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
innovation, innovation policy, economic growth.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/337

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.18

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.18

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności