Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (2/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.17

USING THE EMERGENCY NOTIFICATION SYSTEM FOR SOCIALLY EXCLUDED PEOPLE ON THE EXAMPLE OF THE DEAF IN POLAND

Stanislaw J. Rysz
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.17

Abstract

Implemented in Poland since 2011, the emergency notification system is primarily based on direct, telephone, verbal contact between the person making the application and the operator of the emergency number in the Emergency Response Centre (CPR), a police officer in county command, firefighter in county command of the State Fire Service, or by emergency medical dispatcher. It makes that with such assumptions, it becomes unavailable for the deaf. Such people cannot make verbal contact by phone. Even if in your daily life can make the words and communicate with the caller through a direct reading from his lips, then by the inability to hear the telephone becomes impossible. A deaf person can make contact and exchange information either through visual and communication in sign language, or by written communication. In view of the widespread use even among the deaf mobile phones there is a possibility to use for sending alerts short text messages, so-called "SMS." In this article Author presents his experiences and the insights related  to the emergency notification and the possibility to use its functionality by people with auditory disability. experiences were collected during an active participation of the author in activities related to the creation of the emergency notification system in Podkarpacie Region and during implementation SMS gateway designed to receive alerts from the deaf from the region in 2014 in the Emergency Notification Centre in Rzeszow.

Full text (pdf)

References

 1. Grocki R., Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia, DIFFIN, Warsaw 2014.

Legal acts

 1. Act of November 23, 2013 on emergency notification system (Journal of Laws of 2013 item 1635).
 2. Act of August 11, 2011 about sign language and other means of communication (Journal of Laws of 2011 No. 209 item 1243).
 3. Act of July 16, 2004 Telecommunication Law (Journal of Laws of 2004 no. 171 item 1800, as amended).
 4. Act of August 24, 1991 on fire protection (Journal of Laws no. 191, item 1410, as amended).
 5. Act of September 6, 2006 on State Emergency Medical Services (Journal of Laws of 2006 no. 191 item  1410, as amended).
 6. Act of January 23, 2009 about head of province and government administration in the province (Journal of Laws of 2009 no. 31 item 206, as amended).
 7. Act of June 15, 2012 on the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, (Journal of Laws item 882).
 8. Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of  March 7, 2002 on universal service and users' rights related to networks and electronic communications services (Universal Service Directive) (OF EU L of April 24, 2002).

Internet source

 1. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, source: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-miedzynarodowe-/dokumenty-organizacji-narodow-zj/konwencja-o-prawach/ (access 3.12.2015)
 2. National Strategy for Social Integration for Poland, source: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/mps/NSIS.pdf (access: 1.12.2015).
 3. Piekot T., Report on focused research – professional identity of the deaf and their problems in the labor market, Project co-financed by EU within EFS, proj. no. WND-PKOL.06.02.00-02-109/11, source: http://www.glusiwpracy.dobrekadry.pl/dokumenty/Opracowanie_jakosciowe.pdf (access: 15.12.2015 r.)
 4. Guidance on the implementation of support for the socially excluded and disadvantaged under the Operational Programme Human Capital Department of ESF Management at the Ministry  of RD, Warsaw, October 2009, source: http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Poradnik_dot_realizacji_wsparcia_dla_os_wykluczonych_spol_POKL_091009.pdf (access: 05.12.2015)
 5. Report on the disabled in Poland, Biuro Prasowe Kongresu Kobiet, Warsaw, 06.06.2011, source http://samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=samorzad_nowy.pap.pl&_PageID=6&_media_id=57272&_filename=KK_2011_06.06_raport_o_niepelnosprawnych.pdf&_mimetype=application/pdf&_CheckSum=780010585 (access: 3.12.2015).
 6. Report of the Central Statistical Office on the Polish population health status in 2009, source: http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZO_stan_zdrowia_2009.pdf, s. 265 (access: 3.12.2015).
 7. Consensus on the treatment of hearing loss using implants anchored in the bone, source:  http://www.otolaryngologia.org.pl/orl2/pdf/konsensus_leczenie_niedosluchow_implanty_zakotwiczone.pdf (access: 12.12.2015).
 8. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne/informacje-i-dane-demograficzne/ (access: 3.12.2015).
 9. http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/deafness.html#1 (access: 1.12.2015).
 10. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne/informacje-i-dane-demograficzne/ (access: 3.12.2015).
 11. Report published on: http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZO_stan_zdrowia_2009.pdf, p. 74 (access: 3.12.2015).
 12. http://www.uke.gov.pl/urzad-805 (access: 15.12.2014)
 13. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne/informacje-i-dane-demograficzne/ (access: 3.12.2015).

About this Article

TITLE:
USING THE EMERGENCY NOTIFICATION SYSTEM FOR SOCIALLY EXCLUDED PEOPLE ON THE EXAMPLE OF THE DEAF IN POLAND

AUTHORS:
Stanislaw J. Rysz

AUTHORS AFFILIATIONS:
lecturer at the Rzeszów University of Technology, University of Rzeszow and WSPIA University of Rzeszow

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
25 (2/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
Emergency Notification System, ENS, Emergency Notification Centre, ENC, SMS, deaf

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/336

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.17

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.17

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności