Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (2/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.13

Different aspects in the safety of road transport

Michał KLIMEK
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.13

Abstract

Research terminology regarding the security of civilians and transport security used in source literature refers to a number of conditions. In the course of an analysis, it was observed that the level of security of populations inhabiting a given country area depends on various negative factors, either generated by or resultant from conducted activities, including but not limited to dangers posed by road transport.  The objective of the article is to frame a panorama of issues related to the negative influence of road transport-related threats. On the basis of collected empirical data and its interpretation in the light of adopted theoretical assumptions, the author will try to identify and explain the conditions (reasons), types, and directions of changes regarding road transport threat and also explain the state of road safety, road transport infrastructure,  safety engineering in transport and psychology of driver of road vehicles. The objective of the article is also to frame a panorama of issues related to the negative influence of road transport-related threats on public safety. On the basis of collected empirical data and its interpretation in the light of adopted theoretical assumptions, the author will try to identify and explain the conditions (reasons), types, and directions of changes regarding road transport threats and present their negative impact on security of the population. It should also be noted that transport should be instrumental human needs, related to the implementation of specific tasks, its objectives and specific objectives. Transport needs are an integral part of the national economy. They also affect the organization and functioning of social life, in which every need to move, both people and goods has a certain meaning. Transport needs reflect the demand for these transport services and are addressed to different systems and forms of transport structures. Knowledge of transport needs plays a fundamental role.

Full text (pdf)

References

 1. Burnewicz J., Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
 2. Chruzik K., Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016.
 3. Domańska A., Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, Bel Studio, Warszawa 2008.
 5. Gołembska E., Kempny D., Witkowski J., Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, PWN, Warszawa 2005.
 6. Filary S., Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie. Materiał dydaktyczny, Wydawnictwo Wyższej szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2010.
 7. Gołembska E., Szymczak M., Logistyka międzynarodowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 8. Jakubczak R., Kalinowski R., Loranty K., Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji, Siedlce 2008.
 9. Jaworski J., Mytlewski A., Funkcjonowanie systemów logistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2009.
 10. Korcz A., Bezpieczeństwo społeczne Rzeczpospolitej Polskiej, materiał na prawach maszynopisu, http://adamkorcz.w.interiowo.pl/spol.pdf.
 11. Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Kielce 2009.
 12. Mindur M., Wzajemne związki i zależności między rozwojem gospodarki a transportem, ITeE, Warszawa 2004.
 13. Naider J., Transport międzynarodowy, wyd. II zm., PWE, Warszawa 2012.
 14. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008.
 15. Nowacki G., Potencjalne zagrożenia terrorystyczne dla infrastruktury transportowej,  [in:] Współczesne bezpieczeństwo społeczne, ed. M. Kubiak, M.Miękina, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2013.
 16. Piasecka A., Logistyka w wydawnictwie, Wydawnictwo Biblioteka Analiz, Warszawa 2004.
 17. Rysz-Kowalczyk B. (ed.), Leksykon polityki społecznej, Wydawnictwo Instytutu Polityki Społecznej UW, Warszawa 2001.
 18. Skrabacz A., Pojęcie, typologia i uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego XXI wieku, [in:] Współczesne bezpieczeństwo społeczne, ed. M. Kubiak, M. Miękina, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2013.
 19. Stajniak M., Hajduk M., Foltyński M., Krupa A., Transport i Spedycja, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
 20. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 21. Szyszka G., Logistyka w Polsce. Raport 2006, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007.
 22. Trelak J.F., Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.
 23. Warmiński A., Bezpieczeństwo obrotu towarami o znaczeniu strategicznym [in:] Współczesne bezpieczeństwo społeczne, ed. M. Kubiak, M. Miękina, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2013.
 24. Wyrębek H., Transport w działalności logistycznej, „Systemy Logistyczne Wojsk” nr 38/2012, Katedra Logistyki WAT.
 25. Wyrębek H., Wpływ polityki regionalnej na bezpieczeństwo regionów [in:] T. Bąk, Z. Ciekanowski, L. Szot (scientific ed.), Determinanty bezpieczeństwa państwa, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław 2014.
 26. Wyrębek H., Klimek M., Uwarunkowanie bezpieczeństwa w transporcie [in:] Współczesny marketing i logistyka – innowacyjne rozwiązania, ed. K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, T. Nowogródzka, Wydawnictwo UNITAS, Siedlce 2015.
 27. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

About this Article

TITLE:
Different aspects in the safety of road transport

AUTHORS:
Michał KLIMEK

AUTHORS AFFILIATIONS:
Department of Social Sciences and Security, Faculty of Humanities, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
25 (2/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
Road transport, road safety, road transport infrastructure, safety engineering in transport, psychology of driver of road vehicles

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/332

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.13

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.13

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności