Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (1/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.11

WPŁYW FINANSYZACJI NA ROZWÓJ RYNKU FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRODUKTÓW STRUKTURYZOWANYCH W POLSCE W LATACH 2006–2016

Elżbieta WAŻNA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.11

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie finansyzacji, ale także ukazanie wpływu na rozwój rynku finansowego na przykładzie produktów strukturyzowanych jako innowacyjnych instrumentów finansowych w Polsce w latach 2009–2016. Chociaż w czasopiśmiennictwie nie pomija się warunków politycznych, kulturowych i społecznych leżących u podstaw finansjalizacji przedsiębiorstw, to w dominującej na ten temat literaturze anglosaskiej uwaga skupiana jest przede wszystkim na opisywaniu ścisłego związku między aktywnością inwestorów instytucjonalnych i skalą akumulacji finansowej. Wykazano przede wszystkim, że wzrost stopnia finansjalizacji jest powiązany ze zjawiskiem presji „niecierpliwych” inwestorów instytucjonalnych, bardziej zainteresowanych krótkoterminowymi zyskami spółek i ich bieżącą konsumpcją niż oczekiwaniem na osiągnięcie przez nie lepszych wyników z działalności gospodarczej w długim okresie, implikowanych efektywną alokacją kapitału wewnętrznego. Zjawisko to traktowane jest również jako główny czynnik napędowy tendencji do poszukiwania maksymalnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przy jak najmniejszym ryzyku, co tym samym stanowi fundamentalny imperatyw koncepcji SHV. Finansyzacja rozumiana jako dominacja sektora finansowego nad sektorem realnym, co jest najbardziej widoczne w USA, była jedną z istotnych przyczyn globalnego kryzysu finansowego. Autorka w oparciu o polską i zagraniczną literaturę przedmiotu oraz dane statystyczne przedstawia główne przyczyny, natężenie i skutki finansyzacji na rynku finansowym w Polsce. Biorąc to pod uwagę, należy stwierdzić, że w tym kontekście zasadne jest nie tylko badanie samego zjawiska finansjalizacji, ale także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o kierunki przemian zachodzące na rynkach finansowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Dec P., Analiza ilościowa finansjeryzacji [w:] Finansjaryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, red. nauk. A. Fierla, Warszawa 2017.
 2. Epstein G., Introduction, Financialization and the World Economy [w:] Financialization for the World Economy, ed. G. Epstein, E. Elgar, Northampton-Cheltenham 2005.
 3. Fierla A., Grygiel-Tomaszewska A., Proces finansjaryzacji [w:] Finansjaryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, red. nauk. A. Fierla, Warszawa 2017.
 4. Husson M., Kapitalizm bez znieczulenia, Warszawa 2011.
 5. Kamela-Sowińska A., Od rachunkowości do opisu gospodarczego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 77/133, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014.
 6. Kondrakiewicz T., Rozwój rynku produktów ustrukturyzowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2(301), 2014.
 7. Marszałek P., Finansyzacja – problemy i kontrowersje, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 247, Wrocław 2012.
 8. Mączyńska E., Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” nr 9, Warszawa 2011.
 9. Minsky H.P., The financial instability hypothesis, „The Levy Economics Institute of Bard College Working Paper” 1992, nr 74.
 10. Orłowski W.M., Dziesięć przyczyn kryzysu i ich analiza [w:] Globalny kryzys finansowy
  i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich
  , red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
 11. Ratajczak M., Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista” nr 3, PTE, Warszawa 2012.
 12. Ratajczak M., Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki, „Ekonomista” 2014.
 13. Sobolewski P., Instrumenty pochodne na współczesnych rynkach finansowych, „Bank
  i Kredyt” 2009, nr 1.
 14. Sweezy P.M., More (Or Less) on Globalization, „Monthly Review” 1997, No. 4, September.
 15. Waściński T., Wójcik G., Struktura rynku finansowego w gospodarce światowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, nr 88, Seria Administracja i Zarządzanie (15), Siedlce 2011.
 16. Wiśniewski P., Nowe miary finansjalizacji [w:] Rozwój nauki o finansach. Stan obecny
  i pożądane kierunki jej ewolucji
  , red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 17. Wray L.R., Ymoigne E.T., Macroeconomics meets Hyman P. Minsky: the financial theory of investment, „Levy Economics Institute Working Paper”, nr 543/2008.
 18. Wrzesiński M., Finansjalizacja gospodarki – fakty czy mity? [w:] Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW FINANSYZACJI NA ROZWÓJ RYNKU FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRODUKTÓW STRUKTURYZOWANYCH W POLSCE W LATACH 2006–2016

AUTORZY:
Elżbieta WAŻNA

AFILIACJE AUTORÓW:
Instytut Ekonomii i Zarządzania, Zakład Rachunkowości i Finansów, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (1/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
finansyzacja, produkty strukturyzowane, instrumenty finansowe, rynek finansowy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/330

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.11

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.11

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności