Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (1/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.2

ANALIZA WYKORZYSTANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH HOTELARSKICH W ŚWIETLE BADAŃ

Wojciech CHUDY, Romuald SZOPA, Michał KUCHARSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.2

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wykorzystania miejsc noclegowych
w hotelach Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej (NAT). Badania zostały przeprowadzone za lata 2014–2016. Analizie zostało objętych osiem hoteli należących do NAT. Spośród wszystkich obiektów objętych badaniem i po uwzględnieniu całkowitej liczby udzielonych noclegów okazało się, że najwyższy wskaźnik obłożenia miejsc noclegowych we wszystkich badanych okresach, tj. od 2014 do 2016 roku miał hotel „Górnik”. Najniższą wartość tego wskaźnika odnotowano w przypadku hotelu „Neptun” w 2014 roku oraz w hotelu „Za Wydmą” w roku 2015 i 2016. W przypadku hoteli: „Górnik”, „Jawor” i „Neptun” w okresie badawczym zaobserwowano tendencję wzrostową, zaś w pozostałych obiektach odnotowano wahania wzrostu bądź spadku analizowanego zjawiska. Dokonując analizy skumulowanej liczby osobonoclegów udzielonych w hotelach NAT w 2016 roku z wykorzystaniem indeksów jednopodstawowych ustalono poziom najwyższego oraz najniższego spadku badanego zjawiska w stosunku do przyjętego okresu bazowego. Uwzględniając ogół korzystających, najwyższy spadek liczby udzielonych noclegów w odniesieniu do miesiąca lipca, który przyjęto za podstawę wyznaczenia indeksów odnotowano w grudniu 79,21%, zaś najniższy w sierpniu 6,02%. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż poziom wykorzystania miejsc noclegowych w większości badanych obiektów jest zadawalający. Wartości wskaźnika obłożenia w hotelach należących do Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej nie odbiegały od wartości odnotowanych w analogicznym okresie w Polsce przez Główny Urząd Statystyczny, a w niektórych przypadkach znacząco te wartości przewyższał.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Abdul Sada Mutlag Raheem Al Saleem, Noorya Flayyih Mzaiel Al-Juboori, Factors
  Affecting Hotels Occupancy Rate (An Empirical Study on Some Hotels in Amman)
  , Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, October, Vol. 5, No. 6, 2013.
 2. Bielecka A., Statystyka dla menedżerów: teoria i praktyka, Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, Warszawa 2017.
 3. Borzyszkowski J., Dudziak S., Analiza oferty specjalnych pakietów pobytowych i ich wykorzystania w obiekcie hotelarskim na przykładzie Royal Park Hotel & Spa w Mielnie, „Ekonomiczne Problemy Usług”, red. J. Buko, nr 96, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 4. Czerwiński J., Podstawy turystyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław–Poznań 2011.
 5. Gozaly J., Consumer analysis for increasing occupancy rates of tourism hotel, “Industrial Engineering and Management Systems”, 16 (1), 2017.
 6. http://www.nat.pl/firma-nat/informacje-o-spolce (dostęp: 2.10.2017 r.).
 7. http://www.nat.pl/nasze-obiekty/hotel-dwl-jagiellonka-krynica-zdroj
  (dostęp: 25.09.2017 r.).
 8. http://www.nat.pl/nasze-obiekty/hotel-gornik-w-kolobrzegu (dostęp: 25.09.2017 r.).
 9. http://www.nat.pl/nasze-obiekty/hotel-jawor-w-sarbinowie (dostęp: 25.09.2017 r.).
 10. http://www.nat.pl/nasze-obiekty/hotel-neptun-w-krynicy-morskiej (dostęp: 25.09.2017 r.).
 11. http://www.nat.pl/nasze-obiekty/hotel-ogrodzisko-w-wisle (dostęp: 25.09.2017 r.).
 12. http://www.nat.pl/nasze-obiekty/hotel-rybniczanka-w-swinoujsciu (dostęp: 25.09.2017 r.).
 13. http://www.nat.pl/nasze-obiekty/hotel-ziemowit-w-ustroniu (dostęp: 25.09.2017 r.).
 14. http://www.nat.pl/nasze-obiekty/ow-za-wydma-w-jaroslawcu (dostęp: 25.09.2017 r.).
 15. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 6.10.2017 r.).
 16. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwi_9Mrpoc3WAhXhApoKHbISBtsQFgg8MAQ&url=http%3A%2F%2Fonte.wsg.byd.pl%2Fmoodle%2Ffile.php%2F1%2Fpdf%2Fpodstawy_hotelarstwa%2FM01_3_PH_tresc.
  pdf&usg=AOvVaw3I0CgMLj3M6xsEf7xNGned (dostęp: 30.09.2017 r.).
 17. Maksimowicz-Ajchel A., Funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia statystyki, WSIP, Warszawa 2004.
 18. Mazurkiewicz A., Sidorkiewicz M., Tokarz-Kocik A., Oferta hotelarska schronisk młodzieżowych w Polsce jako element produktu turystyki szkolnej. Ujęcie teoretyczno-empi-
  ryczne,
  „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, red. B. Meyer, nr 1 (37), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
 19. Milewski D., Mierniki charakteryzujące hotelarstwo [w:] Hotelarstwo. Usługi, eksploatacja, zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 20. Panasiuk A., Szostak D (red.), Hotelarstwo. Usługi, eksploatacja, zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 21. Sidorkiewicz M., Podstawowa terminologia związana z hotelarstwem [w:] Hotelarstwo. Usługi, eksploatacja, zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008.
 22. Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 23. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 1997 r., nNr 133. poz. 884).

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA WYKORZYSTANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH HOTELARSKICH W ŚWIETLE BADAŃ

AUTORZY:
Wojciech CHUDY (1)
Romuald SZOPA (2)
Michał KUCHARSKI (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
(2) Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
(3) Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (1/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
przedsiębiorstwo hotelarskie, mierniki w hotelarstwie, osobonocleg

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/321

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.2

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.2

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności