Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
25 (1/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.1

KONCEPCJA USPRAWNIENIA PROCESÓW PRZYGOTOWANIA I URUCHOMIENIA PRODUKCJI

Mariusz CHOLEWA, Jacek CZAJKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.1

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono koncepcję zintegrowanego środowiska informatycznego realizującego funkcje z zakresu przygotowania dokumentacji technicznej produktu, wygenerowania harmonogramu produkcyjnego oraz monitorowania produkcji w toku. Proces i model danych zakłada wprowadzenie zmian w stosunku do tradycyjnego podejścia w zakresie tworzenia i opisu proces technologicznego wytwarzania produktu polegających na zastosowaniu uproszczonych procesów technologicznych dołączanych przez system automatycznie do struktury produktu. Zastosowanie takiej koncepcji pracy w działach rozwoju produktu pozwoli na skrócenie czasu opracowania dokumentacji technologicznej produktu i jej szybsze przekazanie do realizacji na hali produkcyjnej. Uruchomiona na tej podstawie produkcja może być monitorowana poprzez uproszczone raportowanie wykonania zadań technologicznych w oparciu o rzeczywiste działania na hali produkcyjnej. Tak zgromadzone dane stanowią jedno z najbardziej wartościowych źródeł wiedzy na temat funkcjonowania systemu produkcyjnego i całego przedsiębiorstwa. Opisane rozwiązanie, poprzez uproszczenie działań i zakresów danych, odpowiada również na jedno z ograniczeń związanych z użytkowaniem zintegrowanych systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning) polegające na wymogu posiadania kompletnych i szczegółowych danych o produkcie i jego  procesie wytwarzania, aby można było w pełni korzystać z oferowanej przez te systemy funkcjonalności. Prezentowana koncepcja może być wykorzystana do zgromadzenia pełnej wiedzy o procesach przedsiębiorstwa przed wdrożeniem lub uruchomieniem zaawansowanych zintegrowanych systemów lub modułów do szczegółowego harmonogramowania oraz rozliczania produkcji.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Arica E., Powell D.J., A framework for ICT-enabled real-time production planning and control, June 2014, Vol. 2, Issue 2.
 2. Caraiman A.C., Advantages and disadvantages of using integrated ERP systems at trade entities, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series,
  Issue 4/2015.
 3. Cholewa M., Koncepcja zarządzania konstrukcyjną i technologiczną strukturą produktu
  w rozwoju złożonych produktów
  , „Mechanik” 2014, R. 87, nr 2.
 4. Czajka J., Cholewa M., System ONS jako uzupełnienie systemów ERP, „Mechanik” 2014, R. 87, nr 11.
 5. Czajka J., Cholewa M., Koncepcja środowiska do zarządzania strukturą produktu dla przedsiębiorstw o strukturze wielooddziałowej [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, t. 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016.
 6. Lenart A., System realizacji produkcji jako rozszerzenie systemu ERP [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2009.
 7. Stark J., Product Lifecycle Management: 21st Century Paradigm for Product Realisation – second edition. Springer – Verlag London Limited, 2011.
 8. Szeloch R., Kłos S., Analiza efektywności wykorzystania informatycznych systemów do wspomagania zarządzania produkcją, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem2015, Vol. 18,
  nr 2
  .
 9. Wolniak R., Hąbek P., Computer aided sustainable development reporting – integration with ERP Packages [w:] Systems Supporting Production Engineering. Review of Problems and Solutions, red. J. Kaźmierczak, Wydawnictwo P.A.NOVA, Gliwice 2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KONCEPCJA USPRAWNIENIA PROCESÓW PRZYGOTOWANIA I URUCHOMIENIA PRODUKCJI

AUTORZY:
Mariusz CHOLEWA (1)
Jacek CZAJKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wydział Mechaniczny/Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji, Politechnika Wrocławska
(2) Wydział Mechaniczny/Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji, Politechnika Wrocławska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
25 (1/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
struktura produktu, projektowanie, przygotowanie produkcji, harmonogramowanie produkcji, produkcja w toku

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/320

DOI:
10.7862/rz.2018.mmr.1

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.1

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności