Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.50

WSPARCIE ANALIZY FOODCOST PRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Norbert ŻYCZYŃSKI, Anna NIZIOŁ
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.50

Streszczenie

Usprawnienia powstałe w wyniku zastosowania systemów informatycznych mają duże znaczenie dla zapewnienia zyskowności przedsiębiorstw gastronomicznych. Analiza wszystkich rodzajów kosztów wsparta rozwiązaniami informatycznymi dla bieżącej kontroli takich kosztów oraz umiejętność podejmowania na tej podstawie ekonomicznych decyzji może być źródłem przewagi konkurencyjnej. Ważnym elementem optymalizacji i kontroli w tym kontekście jest analiza FoodCost, której znaczenie opisano w artykule. Wykorzystano przykład zastosowania systemu informatycznego klasy ERP w obszarze wsparcia prowadzenia gospodarki magazynowej opartej na recepturach z uwzględnieniem inwentaryzacji okresowych. Mimo iż korzystanie z różnego typu systemów informatycznych jest coraz popularniejsze w wielu aspektach codziennego życia, a zwłaszcza ich wykorzystywanie do sprawnego prowadzenia biznesu, branża gastronomiczna często nie dostrzega korzyści, jakie
mogą płynąć z wprowadzenia tego typu rozwiązań. Wynika to ze specyfiki branży, w której znakomitą większość stanowią przedsiębiorstwa małe, których właściciele mają często fałszywe przekonanie, że w związku z niewielką ilością personelu oraz powtarzalnością procesów są w stanie skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem bez wsparcia systemu informatycznego. Dodatkowo pojawia się problem niewłaściwie postrzeganej oszczędności, gdzie decyzje podejmowane są w oparciu o koszt wdrożenia, a nie potencjalny zysk będący
następstwem usprawnienia procesów. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania funkcji systemu informatycznego jako wsparcia w zarządzaniu przedsiębiorstwem gastronomicznym poprzez kontrolę kosztów. Zaprezentowany program pozwala na uzupełnienie analizy o wyliczenie wskaźnika FoodCost rzeczywistego, co przyczynia się do zmniejszenia liczby koniecznych inwentaryzacji czy też obniżenia ryzyka strat.  Niniejszy artykuł w oparciu o przykład zastosowania przez badane przedsiębiorstwo systemu ERPwincash wskazuje, że wsparcie informatyczne znacznie ułatwia sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez kontrolę kosztów wytworzenia produktów na podstawie receptur. W szczególności umożliwia precyzyjne określenie stosunku tych kosztów do przychodów ze sprzedaży.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Czubakowska A., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 2. Dopson L.R., Hayes D.K., Food and Beverage Cost Control, Fifth edition, John Wiley &Sons, Hoboken New Jersey 2011, s. 405.
 3. GFK, 2016 rokiem dynamicznego rozwoju polskiej gastronomii, Komunikat prasowy, 12.01.2017 r., GFK 2017, www.gfk.com (dostęp 10.11.2017 r.).
 4. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDiK, Gdańsk 2011.
 5. Janik W., Przedmiot, zadania i metody analizy ekonomicznej [w:] Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, red. W. Janik, M. Sosińska-Wit, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2003.
 6. Jaszkiewicz G., Szybciej i sprawniej, „Nowości Gastronomiczne” 1/2010, 10 lutego 2010.
 7. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010.
 8. Kubińska-Jabcoń E., Niekurzak M., Wykorzystanie narzędzi informatycznych we wspomaganiu procesów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem gastronomicznym, „Logistyka” 3/2014.
 9. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2010.
 10. Nowak E., Rachunkowość kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2011.
 11. Ojugo C., Practical Food&Beverage Cost Control, Second Edition, Cengage Learning, Delmar 2010, s 197.
 12. „Rynek Gastronomiczny” i „Sweet&Cofee” (wydanie specjalne czasopism), BROG Marketing Sp. z o.o. S.K., Warszawa 2017.
 13. Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 395).
 14. Zarządanie-w-Gastronomii-cz-2.pdf, http://restaurantmanager.biz (dostęp 10.11.2017 r.).

Podsumowanie

TYTUŁ:
WSPARCIE ANALIZY FOODCOST PRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

AUTORZY:
Norbert ŻYCZYŃSKI (1)
Anna NIZIOŁ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
(2) Zakład Organizacji i Kształcenia Europejczyk, Uniwersytet Rzeszowski

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
koszty, analiza FoodCost, zarządzanie, gastronomia, program komputerowy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/318

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.50

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.50

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności