Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.49

MUZYKA JAKO NARZĘDZIE KREOWANIA WRAŻEŃ KLIENTA W PUNKIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Agnieszka ZIELIŃSKA, Nikola KOY
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.49

Streszczenie

Subiektywne odczucia klientów są jednym z głównych czynników wpływających na decyzję zakupu. Co więcej na podstawie badań można stwierdzić, że często mogą one być ważniejsze przy podejmowaniu decyzji niż jakość, cena czy też marka produktu. Pozytywne odczucia można wywołać między innymi poprzez stworzenie miłej atmosfery w miejscu sprzedaży, atrakcyjną witrynę sklepową oraz odpowiednią ekspozycję produktów na półkach. Według badań dwie trzecie decyzji, które podejmują konsumenci ma miejsce w punkcie handlowym. Co więcej, ponad 50% klientów jest skłonnych zostać w sklepie dłużej, jeżeli atmosfera panująca w sklepie im odpowiada[1]. Atmosfera może być kreowana między innymi poprzez muzykę, zapach, oświetlenie czy barwy.

W artykule przedstawiono wybrane narzędzie marketingu sensorycznego – audiomarketing. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie muzyki w punkcie sprzedaży detalicznej. Podjęto próbę ustalenia, w jaki sposób muzyka wpływa na zachowanie klienta w sklepie.
W pierwszej części przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące marketingu senso-
rycznego. Następnie zaprezentowano wyniki badania pierwotnego i badań wtórnych dotyczących zachowania klienta w sklepie pod wpływem muzyki.

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, ze odpowiednie odziaływanie na zmysł słuchu przekłada się na decyzje zakupowe klienta. Obecnie klienci oczekują, że zakupy będą dla nich przyjemnością, rozrywką, miło spędzonym czasem wolnym. To właśnie za pomocą muzyki detaliści mogą stworzyć odpowiednią atmosferę w placówkach handlowych, wpłynąć na emocje klienta, sprawić, że czas pobytu w sklepie zostanie wydłużony, klient wyda więcej pieniędzy oraz zapamięta dane miejsce.

 

[1] Atmosfera w sklepach ma coraz większe znaczenie, http://www.marketing-news.pl/message.
   php?art=27504 (dostęp: 22.12.2017 r.).

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Altkorn I., Kramer T., Leksykon marketingu, PWE, Warszawa, 1998.
 2. Atmosfera w sklepach ma coraz większe znaczenie, http://www.marketing-news.pl/
  message.php?art=27504
 3. Borusiak B., Merchandising, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 4. Bukowska A., Od emocji po fizjologię czyli o oddziaływaniu muzyki na organizm człowieka, http://arteterapia.pl/od-emocji-po-fizjologie-czyli-o-oddzialywaniu-muzyki-na-organizm-czlowieka/
 5. Foxall G.R., Goldsmith R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, wyd. PWN SA, Warszawa 1998.
 6. Gębarowski M., Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 7. Główne aspekty marketingu sensorycznego, http://www.salesnews.pl/Article.aspx?
  id=1358.
 8. Grzybowska-Brzezińska M., Rudzewicz A., Wpływ marketingu sensorycznego na decyzje konsumentów (znaczenie zmysłów), „Handel Wewnętrzny” 2013;6(347).
 9. http://cluify.com/blog/zachowania-konsumentow-raport-shoppers-perspective-2017/.
 10. Hultén B., Broweus N., van Dijk M., Marketing sensoryczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 11. Janiszewski M., Muzykoterapia aktywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 1993.
 12. Kotler P., Atmospherics as a Marketing Tool, „Journal of Retailing”, Vol. 49, 1973–1974.
 13. Kotowska A., Marketing na 5 (zmysłów), „Marketing w Praktyce” 2011, nr 7.
 14. Krishna A., Sensory marketing: Research on the sensuality of products, Taylor & Francis Inc, 2009.
 15. Książek M., Muzyką w klienta. O audiomarketingu słów kilka, http://marketerplus.pl/
  teksty/artykuly/muzyka-klienta-audiomarketingu-slow/.
 16. Łukasik P., Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 17. Marketing zmysłów atmosfera świąt https://stosowana.wordpress.com/2010/12/11/
  marketing-zmyslow-atmosfera-swiat/.
 18. Michałkiewicz I., Zmysłowy marketing cz.1/dźwięk i muzyka, http://novapr.pl/blog/
  index.php/audiomarketing/.
 19. Musiał S., Wszystko naraz, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 10.
 20. Muzyka zadba o wizerunek i atmosferę, http://nowymarketing.pl/a/10947,muzyka-zadba-o-wizerunek-i-atmosfere.
 21. OBOP: muzyka pozytywnie wpływa na nastrój konsumentów, http://biznes.interia.pl/
  wiadomosci/news/obop-muzyka-pozytywnie-wplywa-na-konsumentow,1496763,4199,
  strona,1,pst,31435514.
 22. Pabian A., Marketing sensoryczny, „Marketing i Rynek” 2011,  nr 1.
 23. POPAI Europe Consumer Buying Habits Study, http://popai.com.au/wp-content/uploads/Research%20The%20POPAI%20Europe%20Consumer%20Buying%
  20Habits%20Study.pd.
 24. POPAI 2014 Mass Merchant Shopper Engagement Study, http://memberconnect.
  shopassociation.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFile
  Key=af210ce1-cdb1-d6fb-7306-8970cb321e60.
 25. Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 26. Stasiuk K., Maison D., Psychologia konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 27. Valenti C., Riviere J., The concept of Sensory Marketing, 2008, http://www.diva-portal.
  org/smash/get/diva2:238806/FULLTEXT01.pdf.
 28. Walaszek M., Dźwięki niedocenione, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 10.
 29. Witek L., Merchandising w małych i dużych firmach handlowych, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 30. Zakupy pod wpływem impulsu, http://www.egospodarka.pl/6860,Zakupy-pod-wplywem-impulsu,1,39,1.html.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MUZYKA JAKO NARZĘDZIE KREOWANIA WRAŻEŃ KLIENTA W PUNKIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

AUTORZY:
Agnieszka ZIELIŃSKA (1)
Nikola KOY (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
marketing sensoryczny, audiomarketing, zachowanie klienta

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/317

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.49

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.49

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności