Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.48

ROLA MARKI SIECI CITTASLOW W BUDOWANIU WIZERUNKU MAŁEGO MIASTA

Ewa ZADĘCKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.48

Streszczenie

Obecnie miasta coraz częściej postrzegane są jako marki. Wzrost konkurencji między miastami sprzyja zwiększeniu zainteresowania marką miasta w aspekcie teoretycznym
i empirycznym. Szczególnego znaczenia nabiera rola marki w procesie budowania wizerunku miasta. Niewątpliwie budować markę małego miasta jest trudniej, przez co
w większości małych miast udział marki w kształtowaniu wizerunku miasta jest niewielki. Nie więc dziwnego, że małe miasta coraz częściej poszukują skutecznych sposobów na to jak poprawić swój wizerunek. Obecnie jednym z ciekawszych rozwiązań jest przyjęcie koncepcji slow city przez małe miasta. Przystąpienie do grona miast Cittaslow (Slow City) daje korzyści w postaci wzmacniania tożsamości lokalnej i kreowania wizerunku małych miast przez markę Cittaslow, która w obecnym czasie stała się międzynarodową marką jakości dla małych miast. W pierwszej części artykułu zdefiniowano pojęcie marki miast oraz wskazano jej główne komponenty: tożsamość i wizerunek. W dalszej części artykułu scharakteryzowano markę sieci Cittaslow. W pierwszej kolejności opisano pochodzenie marki, która wyrosła z idei powolnego miast –slow city, następnie zaprezentowano jej charakterystyczny symbol-logo żółtego ślimaka oraz aktualny wizerunek. Przedstawiono również strukturę marki Cittaslow oraz opisano przyjętą przez Stowarzyszenie Miast Cittaslow strategię marki, która zapewnia transfer wizerunku marki na poszczególne miasta sieci. Na zakończenie podjęto próbę oceny przyszłości marki Cittaslow, która na chwilę obecną rysuje się bardzo optymistycznie.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Aaker D.A, Joachimsthaler E., The Brand Relationship Spectrum: The Key to the Brand Architecture Challenge, “California Management Reviev”, Vol. 42, No. 4, 2000.
 2. Allen G., Place Branding: New Tools for Economic Development, “Design Management Review”, Vol. 18, No. 2, 2007.
 3. Balmer J.M.T., Gray E.R., Corporate brands: What are they? What of them?, “European Journal of Marketing” 2003, Vol. 37, No. 7/8.
 4. Buszman-Witańska M., Marka miejsca w promocji regionu [w:] Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, red. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, KA Kraków, Rzeszów–Zamość 2010.
 5. de Chernatony L., Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 6. Dinnie K., City branding: Theory and cases, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2010
 7. Dinnie K., Place branding: overview of an emerging literature, “Place Branding” 2004, Vol. 1, No. 1.
 8. Dooley G., Bowie D., Place Brand architecture: Strategic management of the Brand portfolio, “Place Branding” 2005, Vol. 1, No 4.
 9. Domański T., Marketing dla miasta i regionu. Ekspansja czy regres myślenia marketingowego? [w:] Ekspansja czy recesja marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006.
 10. Fan Y., Branding the nation: what is being branded, “Journal of Vacation Marketing” 2006, Vol. 12, No. 1.
 11. Glińska E., Budowanie marki miasta – koncepcje, warunki, modele, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 12. Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kreowanie wizerunku miasta a rozwój funkcji turystycznej na przykładzie wybranych miast Polskiej Sieci Cittaslow [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, UE, Wrocław 2011.
 13. Hermant-de Callatay C., Svanfeldt Ch., Sprawozdanie UE „Miasta przyszłości – wyzwania, wizje, perspektywy” z października 2011 roku.
 14. Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 15. Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
 16. Kavaratzis M., From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands, “Place Branding” 2004, Vol. 1, No. 1.
 17. Kavaratzis M., Ashworth G.J., City branding: An effective  assertion of identity or
  a transitory marketing trick?,
  “Journal of Economic & Social Geography” 2005, Vol. 96, issue 5.
 18. Kavaratzis, M., Place Branding: A Review of Trends and Conceptual Models, “The Marketing Review” 2005, Vol. 5, issue 4.
 19. Korczyńska M., Marka miasta, „Marketing i Rynek” 2006, nr 12.
 20. Kotler Ph, Armstrong G., Principles of Marketing, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 21. Lucarelli A., Berg P.O., City Branding – A state of the art review of the research domain, “Journal of Place Management and Development” 2011, Vol. 4, No. 1.
 22. Miyamoto K., Globalization and urban policy, “Journal of Policy Science” 2007, Vol. 1.
 23. Olins W., Wally Olins o marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004.
 24. Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2014.
 25. Trueman M., Klemm M., Giroud A., Can a city communicate? Bradford as a corporate brand, “Corporate Communications: An International Journal” 2004, Vol. 9, No. 4.
 26. Biskupiec. Krajobraz pełen możliwości, http://www.biskupiec.pl/; oficjalna strona gminy Bisztynek, http://www.bisztynek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=7&menu=
  7&dzialy=7&prywatnosc=tak&akcja=artykul&artykul=3&schemat=1European Grouping of Territorial Cooperation, https://portal.cor.europa.eu/egtc/about/Pages/What%20is% 20the%20EGTC.aspx.
 27. Międzynarodowy statut Miast „Cittaslow”, http://cittaslowpolska.pl/images/PDF/miedzy-
  narodowy_statut_cittaslow.pdf
 28. Oficjalna strona Cittaslow Polska, cittaslowpolska.pl/index.php/pl/.
 29. Polska Krajowa Sieć Cittaslow, cittaslowpolska.pl/index.php/pl/.
 30. Ponadlokalny Program Rewitalizacji Sieci Mjiast Cittaslow, http://www.wmarr.olsztyn.
  pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2536%3Aponadlokalny-program-rewitalizacji-sieci-miast-cittaslow&catid=34%3Aaktualnoci&Itemid=54&lang=pl.
 31. Statut Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, http://bip.warmia.mazury.pl/reszel_
  gmina_miejsko_-_wiejska/system/pobierz.php/Zalacznik%20do%20U%20V%2030.pdf?
  id=5740.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ROLA MARKI SIECI CITTASLOW W BUDOWANIU WIZERUNKU MAŁEGO MIASTA

AUTORZY:
Ewa ZADĘCKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Uniwersytet Ekonomiczny

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
marka miasta, branding miast, Cittaslow, wizerunek marki, architektura marki

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/316

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.48

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.48

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności