Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.46

OKREŚLENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI KORZYSTANIA Z WYBRANYCH SKŁADOWYCH SZTUCZNEGO ŚRODOWISKA MILITARNEGO

Hanna SOMMER, Grzegorz ZAKRZEWSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.46

Streszczenie

W prezentowanym artykule autorzy omawiają zagadnienia „sztucznego środowiska militarnego” przez pryzmat wykorzystania jego osiągnięć do podniesienia standardu
i komfortu życia w obiektach niczym nieprzypominających techniki i sprzętu wojskowego oraz inżynieryjnych budowli obronnych. Pierwowzoru środowiska militarnego należy upatrywać w czasie, kiedy człowiek zbudował pierwszą palisadę okalającą jego siedlisko. Modyfikując przez lata siedlisko i miejsce jego położenia, często przenosząc je w obce mu środowisko, rozumiane jako dotychczas nie zagospodarowane, technizował je coraz bardziej, stosownie do poziomu społeczno-gospodarczego. Na tak opisywane „sztuczne” środowisko autorzy spojrzą poprzez pryzmat zagadnień i kierunków dociekań z militarno-wojskowego punktu widzenia. Śledząc historię wojskowości nie można oprzeć się wrażeniu, że walczący ewoluując od woja poprzez rycerza do żołnierza, zawsze dbali nie tylko o rozwój sztuki wojennej, ale również wiele uwagi poświęcali orężu, mobilnym i statycznym urządzeniom i budowlom militarnym. Nie jest żadną tajemnicą, że zanim jakikolwiek wynalazek zostanie wykorzystany przez „cywili” najpierw jego przydatność badają wojsko-wi w celu określenia jego funkcjonalności do szeroko rozumianej obronności państwa.Historię wykorzystania militarnych osiągnięć i wprowadzenie ich do życia cywilnego przedstawiono w niniejszym artykule w oparciu o specjalistyczną i branżową literaturę przedmiotu oraz prezentując wyniki badań przeprowadzonych na grupach celowych wyodrębnionych z regionów, które statystycznemu Polakowi kojarzą się z szeroko rozumianą obronnością państwa.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Kaczmarek M., Stokwisz M., Wentylacja w budowli specjalnej, Wojskowa Akademia Techniczna, Konferencja Naukowo-Techniczna na temat Inżynieria środowiska w budownictwie, Hel–Jurata 1993.
 2. Wasilczuk J., Sobiech M., Zieliński A., Ekologiczne i ekonomiczne systemy ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń, Wojskowa Akademia Techniczna, Konferencja Naukowo-Techniczna na temat Inżynieria środowiska w budownictwie, Hel–Jurata 1993.
 3. Zakrzewski G., Czy sztuczne środowisko militarne jest faktem?, „Przegląd Morski” 1995/12.
 4. Żukowski P., Współczesne problemy ochrony środowiska człowieka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1985.
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 482).
 6. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2145 ze zm.).
 7. https://pl.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
 8. http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Jurij_Gagarin
 9. http://www.bhmw.mw.mil.pl/index.php?akcja=ostrzezenia
 10. http://www.wikiwand.com/pl/Poligon_wojskowy
 11. http://odkrywcy.pl/kat,1023503,title,Alexander-Fleming-odkrywca-penicyliny,wid, 15406954,wiadomosc.html?smg4sticaid=61889a

Podsumowanie

TYTUŁ:
OKREŚLENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI KORZYSTANIA Z WYBRANYCH SKŁADOWYCH SZTUCZNEGO ŚRODOWISKA MILITARNEGO

AUTORZY:
Hanna SOMMER (1)
Grzegorz ZAKRZEWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(0) 1. Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska 2. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Akademia Pomorska w Słupsku
 

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
środowisko naturalne człowieka, sztuczne środowisko militarne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/314

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.46

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.46

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności