Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.43

WYWIERANIE WPŁYWU SPOŁECZNEGO NA PRZYKŁADZIE REKLAMY W ŚWIETLE BADAŃ

Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ, Piotr HALEMBA, Katarzyna GRALA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.43

Streszczenie

Branża turystyczna jest gałęzią gospodarki, w której kontakt z klientem stanowi sine qua non prosperity przedsiębiorstwa. Nie jest niczym odkrywczym, że znaczący wpływ na pozycję rynkową organizacji posiadają prowadzone przez nią działania marketingowe[1], których efektywność uwarunkowana jest doborem i zastosowaniem technik wywierania wpływu społecznego, perswazji, co uczyniono przedmiotem analizy operacyjnych działań reklamowych przedsiębiorstw turystycznych, w tym przypadku biur podróży[2].Problem główny badań można sformułować w postaci pytania: Jakie mechanizmy wpływu społecznego stosowane są w treści przekazu reklamowego organizacji rynkowych?.Siła oddziaływania perswazji [również preswazji] jest w chwili obecnej bezdyskusyjna, zaś przedmiotem polemiki o skali tego oddziaływania stają się badania konkretnych działań organizacji, w niniejszym przypadku przedsiębiorstw turystycznych. Turystyka jest obecnie istotnym składnikiem konsumpcji, a wraz ze wzrostem stopy życiowej społeczeństwa, staje się przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstw, ich działań reklamowych i promocyjnych oraz opracowywanych i stosowanych strategii rozwojowych.Opanowanie sfery procesów poznawczych, przyzwyczajeń człowieka i jego zachowań, staje się celem programowania działań operacyjnych oraz opracowywania strategii reklamowej przedsiębiorstw rynkowych, w tym także biur podróży.Celem niniejszej pracy jest ukazanie mechanizmów perswazyjnych, które stosowane są do wspomagania decyzji konsumenckich dotyczących usług turystycznych.

 

[1] Realne działania tego rodzaju opisano np. w książce K. Mrozowicz i W. Ziaja, Strategia marki
   sieciowego przedsiębiorstwa hotelowego
, Katowice 2012.

[2] W artykule wykorzystano wyniki badań pod kierunkiem autorów, które w całości znajdują się
   w pracy: K. Grala, Mechanizmy wywierania wpływu społecznego stosowane przez biura podróży
   w marketingu mix
, praca licencjacka napisana pod kierunkiem Kazimierza Nagody-Mrozowicza,
   AWF w Katowicach, Katowice 2017.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Armstrong G., Kotler P., Marketing. Wprowadzenie, Wyd. ”Nieoczywiste”, Warszawa 2016.
 2. Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, GWP, Sopot 2016.
 3. Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 4. Dussel M., Marketing w praktyce, Wydawnictwo BC.Edu, Warszawa 2009.
 5. Grabarski L., Marketing Koncepcja skutecznych działań, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 6. Grala K., Mechanizmy wywierania wpływu społecznego stosowane przez biura podróży
  w marketingu mix.
  , praca licencjacka napisana pod kierunkiem Kazimierza Nagody-
  -Mrozowicza, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2017. 
 7. Holloway C.J., Robinson C., Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 8. Jachnis A., Terelak J.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998.
 9. Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialidini R.B., Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk 2002.
 10. Kienzler I., Leksykon marketingu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 11. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 12. Michalska-Dudek I., Przeorek-Smyka R., Marketing biur podróży, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 13. Mrozowicz K., Ziaja W., Strategia marki sieciowego przedsiębiorstwa hotelowego, Wydawnictwo Naukowe AWF w Katowicach, Katowice 2012 
 14. Pieter J., Przedmiot i metoda psychologii, Zakład Naukowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1957.
 15. Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wydawnictwo PAN, Wrocław–War-
  szawa–Kraków 1967.
 16. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
 17. Simon H., Zarządzanie cenami, PWN, Warszawa 1996.
 18. Sprzedająca Strona, Psychologia ceny, czyli 10 technik zwiększających sprzedaż, 2016, http://www.sprzedajacastrona.pl/artykuly/item/27-psychologia-ceny-czyli-10-technik-zwiekszajacych-sprzedaz.html (dostęp: 03.06.2017 r.).
 19. Tokarz M., Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, GWP, Gdańsk 2006.
 20. Waniowski P., Sobotkiewicz D., Daszkiewicz M., Marketing, teoria i przykłady, Placet, Warszawa 2010.
 21. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 22. Zwoliński A., Słowo w relacjach społecznych, Wydaw. WAM, Kraków 2003.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYWIERANIE WPŁYWU SPOŁECZNEGO NA PRZYKŁADZIE REKLAMY W ŚWIETLE BADAŃ

AUTORZY:
Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ (1)
Piotr HALEMBA (2)
Katarzyna GRALA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
(2) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, ul. Mikołowska 72A, 40-001 Katowice
(3) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, ul. Mikołowska 72A, 40-001 Katowice

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
marketing, mechanizmy wpływu społecznego, reklama

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/312

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.43

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.43

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności