Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.42

BEZPIECZEŃSTWO JEDNOSTKI A BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Marlena LOREK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.42

Streszczenie

W artykule zostały przedstawione kwestie bezpieczeństwa jednostki i jego znaczenie dla społeczeństwa w przestrzeni lokalnej, wewnętrznej i międzynarodowej.  Głównym celem jest jednak ujednolicenie i usystematyzowanie podstawowych pojęć występujących
w dyscyplinie naukowej jaką jest bezpieczeństwo narodowe. Problematyka bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych elementów, nad którymi warto skupić uwagę, gdyż jego potrzeba jest ściśle związana z wewnętrznym poczuciem bezpieczeństwa człowieka jako jednostki. Bezpieczeństwo ciągle jest kształtowane przez postęp cywilizacyjny, dlatego społeczeństwo stawia przed państwem coraz większe oczekiwania w stosunku do zapew-
nienia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to także zabezpieczenie siebie i swoich bliskich przed jakimikolwiek zagrożeniami, jakie występują w czasie realnego niebezpieczeństwa czy zagrożenia. Poziom bezpieczeństwa musi spełniać wiele wymogów, jakie stawia sobie państwo jako kluczowy organ, który buduje, nadzoruje, kontroluje i w razie potrzeby modyfikuje całościowy system. W bezpieczeństwie narodowym nie chodzi jednak tylko
o ochronę i obronę, ale także istnienie państwa jako takiego, które gwarantuje pomyślny byt i rozwój oraz ochronę wartości poszczególnym członkom społeczności. Warto podkreślić, że poczucie bezpieczeństwa dla jednostek jest najważniejsze, dlatego wiele państw i orga-
nizacji międzynarodowych skupia się na tworzeniu odpowiedniego stanu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w istocie jest zależne przede wszystkim od tego, co dzieje się wokół naszego środowiska zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, ponieważ z niego mogą pochodzić potencjalne zagrożenia. Społeczeństwo musi być przygotowane na zagrożenia, dlatego organy muszą przygotować jednostki do szybkiego reagowania i zwalczania zagrożenia na początku jego powstania. Tak szybkie metody reagowania na zagrożenie pozwolą ludziom się rozwijać i czuć się bezpiecznie w swojej grupie społecznej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Danielewski F., Interpretacja stanu bezpiecznego [w:] Bezpieczeństwo lokalne w opi-
  niach mieszkańców Tarnobrzega, red. J. Dziubiński, E. Moczuk, P. Szulich, J. Żak, Tarnobrzeg 2007.
 2. Delumeau J., Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych czasach, Warszawa 1998.
 3. Fehler W., O pojęciu bezpieczeństwa państwa [w:] Bezpieczeństwo państw i narodów
  w procesie integracji europejskiej
  , red. W. Śmiałek, J. Tymanowski, Toruń 2002.
 4. Ferenz B., O bezpieczeństwie w Europie, „Myśl Wojskowa” 1996, nr 2.
 5. Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2012.
 6. Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006.
 7. Kulczycki R., Bezpieczeństwo a nauka i dydaktyka [w:] Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Bielsko-Biała 2007.
 8. Kuźniar R., Po pierwsze, bezpieczeństwo, „Rzeczpospolita” z 9 stycznia 1996 r.
 9. Mierzejewski D.J., Bezpieczeństwo Europy doby globalizacji, Piła 2007.
 10. Neuman K., Die Bundeswehr in einer Welt im Umbrach, Berlin 1994.
 11. Słownik terminów w zakresie bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.
 12. Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 13. Szmyd J., Bezpieczeństwo jako wartość, refleksja aksjologiczna i etyczna [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem, red. P. Tyrała, Kraków 2000.
 14. Zięba R., Kategorie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BEZPIECZEŃSTWO JEDNOSTKI A BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

AUTORZY:
Marlena LOREK

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Nauki o Bezpieczeństwie, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
bezpieczeństwo, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, bezpieczeństwo lokalne, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo jednostki

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/311

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.42

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.42

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności