Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.31

DYNAMIKA ZMIAN LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG NOCLEGOWYCH W HOTELACH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Paweł ŁUKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.31

Streszczenie

Celem pracy jest analiza dynamiki zmian liczby osób korzystających z usług noclegowych w hotelach w województwie podkarpackim w latach 2008–2015. Do oceny wykorzystano dane empiryczne z Głównego Urzędu Statystycznego[1] oraz Urzędu Statystycznego
w Rzeszowie[2]. Otrzymane dane dotyczące zmian liczby turystów, zarówno krajowych, jak
i zagranicznych korzystających z usług noclegowych, poddano dokładnej analizie, w której wykorzystano metody oceny dynamiki procesów ekonomicznych zarówno w skali bezwzględnej jak i względnej (procentowej). Wyniki w skali względnej dają lepszy obraz dynamiki zmian procesów ekonomicznych, gdyż wartości uzyskują wspólną wartość początkową równą 100%. Zwrócono uwagę nie tylko na zmiany procentowe badanych procesów, ale również na szybkości i przyspieszenia tych zmian. Zatem wyniki informują,
z jaką dynamiką wzrasta liczba każdych 100 początkowych osób korzystających z usług hotelarskich w województwie podkarpackim w latach 2008–2015. Porównując dynamikę procesów dla wartości skokowych i ciągłych, zarówno w skali bezwzględnej, jak
i względnej dla turystów polskich oraz zagranicznych, zaobserwowano ogólny trend wzrostowy dla obu przypadków, pomimo niewielkiego załamania w latach 2011–2012. Zauważono również w badanych latach, że dynamika wzrostu liczby turystów zagra-
nicznych korzystających z usług w hotelach jest nieco większa, niż turystów krajowych, chociaż całkowite wartości przedstawiają całkowicie odwrotny obraz. Świadczy to o coraz większym zainteresowaniu turystów zagranicznych podkarpackim rynkiem turystycznym, pomimo, iż ich udział w ogólnej liczbie jest nadal stosunkowo niski.

 

[1] Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Informacje
   i opracowania statystyczne. Turystyka w 2015 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych. War-
   szawa 2016.

[2] Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki oraz Podkarpacki
   Ośrodek Badań Regionalnych. Informacje i opracowania statystyczne. Turystyka w województwie
   podkarpackim w latach 2014 i 2015. Rzeszów 2016.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Abraham-Frois G., Dynamique Economique, 9 édition. Précis-Dalloz, Paris 2002.
 2. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Informacje i opracowania statystyczne. Turystyka w 2015 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016, http://www.stat.gov.pl/.
 3. Kondratowicz-Pietruszka E., Stokłosa K., Wybrane zagadnienia kinetyki procesów ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1994.
 4. Kruczek Z. Wolak G., Baza noclegowa w turystyce [w:] Obsługa ruchu turystycznego, red. Z. Kruczek, Wyd. Proksenia, Kraków 2012.
 5. Łuka P., Dynamika wzrostu liczby osób korzystających z krajowych połączeń lotniczych
  w Polsce w latach 2002–2005
  , Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 16, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 235, Rzeszów 2007, s. 51–59.
 6. Łuka P., Kwiatkowska-Sienkiewicz K., Kinetic analysis of quality, utility and price changes of the second-hand cars in Poland, Annals of the Ovidius University, Economic Science Series, Vol. X, Issue 1, 2010, s. 1219–1223.
 7. Łuka P., Kwiatkowska-Sienkiewicz K., Quality and utility estimation of the second-hand cars, Current trends in commodity science. Selected quality problems, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 160, Poznań 2010, s. 144–153.
 8. Łuka P., Łuka M., Analiza działalności hotelarskiej w Polsce w latach 1994–1999. Ekonomia i Nauki Humanistyczne z. 11. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 201, Rzeszów 2002, s. 137–146.
 9. Stokłosa K., Krytyka współczesnych metod oceny i porównań dynamiki procesów ekonomicznych, Materiały Konferencji Naukowej Politechniki Radomskiej, Radom 2004.
 10. Stokłosa K., Krytyka współczesnych metod oceny dynamiki procesów w ekonomii
  i w zarządzaniu
  , praca zbiorowa pod red. nauk. M. Trockiego i S. Gregorczyka, SGH
  w Warszawie, Warszawa 2006.
 11. Świstak E., Sawicka B., Świątkowska M., Baza noclegowa jako czynnik rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 15,
  z. 37/4/2013, s. 313–320.
 12. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki oraz Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych, Informacje i opracowania statystyczne, Turystyka
  w województwie podkarpackim w latach 2014 i 2015, Rzeszów 2016, http://rzeszow. stat.gov.pl/.

Podsumowanie

TYTUŁ:
DYNAMIKA ZMIAN LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG NOCLEGOWYCH W HOTELACH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

AUTORZY:
Paweł ŁUKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Gospodarki Turystycznej, Katedra Turystyki  i Rekreacji, Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (3/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie w hotelarstwie, dynamika zmian, hotele, usługi noclegowe, turystyka.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/300

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.31

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.31

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności