Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
19 (4/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.zim.15

Short-term forecast of passenger air transport. Rzeszow International Airport in Jasionka – empirical study

Jacek Brożyna, Katarzyna Chudy-Laskowska, Maria Wierzbińska

DOI: 10.7862/rz.2012.zim.15

Abstract

In recent years one can observe a significant increase in the number of passengers using air transport. There is a continual struggle between different airlines across the globe result-ing in the rapid development of these services. Services market in air transport requires con-tinuous research and conducting statistical analyzes.
The article attempts to develop a short-term forecasts of air passenger transport. The forecast will be developed on the basis of the time series. The data covers the period from January 2007 to May 2012. It is collected on a monthly basis. For forecasting it was used the model of exponential smoothing and homologous period trend.
The forecasting and modeling will be performed by using Statistica 9.1. PL.

Full text (pdf)

References

[1] Aczel A.D.(2000),’Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
[2] Burnewicz J., ‘Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu”, Uniwersytet Gdań-ski Tom II
[3] Chudy K., Wierzbińska M., ‘Zróżnicowanie województw pod względem infrastruktury trans-portowej w Polsce – wyniki badań”, 2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, 2011, z.18,
[4] Gardner E.S.”Exponential smoothing”, The state of the art. Journal of Forecasting 4, 1-28,1985
[5] Grubb H., Mason A., „Long lead-time forecasting of UK air passengers by Holt–Winters methods with damped trend”, International Journal of Forecasting 17 (2001)
[6] Radzikowska B., “Metody prognozowania. Zbiór zadań” Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-cławiu, Wrocław 2004.
[7] Wilecki P.; ‘Polskie lotniska czekają na inwestycje”, Transport i spedycja nr.2 2008
[8] DIAGNOZA POLSKIEGO TRANSPORTU, Stan w 2009 roku, Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2011
[9] Niebieska księga Nowe wydanie Sektor transportu lotniczego, September 2008
[10] Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe – wyzwanie 4 – Odpowiedni potencjał infrastruktury, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Warszawa 2009.
[11] Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania – praca zbiorowa pod red. Marii Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
21 DIAGNOZA POLSKIEGO TRANSPORTU, Stan w 2009 roku, Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2011
22 Ramowy Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006
28 J. Brożyna, K. Chudy-Laskowska, M. Wierzbińska
[12] Ramowy Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006
[13] Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, Część III Infrastruktura Techniczna, Rzeszów 2009
[14] Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) projekt, Minister-stwo Infrastruktury, Warszawa 2011

About this Article

TITLE:
Short-term forecast of passenger air transport. Rzeszow International Airport in Jasionka – empirical study

AUTHORS:
Jacek Brożyna (1)
Katarzyna Chudy-Laskowska (2)
Maria Wierzbińska (3)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) The Faculty of Management, Rzeszow University of Technology, Rzeszow.
 
(2) The Faculty of Management, Rzeszow University of Technology, Rzeszow.
 
(3) The Faculty of Management, Rzeszow University of Technolo

JOURNAL:
Modern Management Review
19 (4/2012)

KEY WORDS AND PHRASES:
Transport lotniczy

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/3

DOI:
10.7862/rz.2012.zim.15

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.zim.15

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności