Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.25

OCENA KORZYŚCI ORGANIZACYJNO-ZARZĄDCZYCH W TRANSPORCIE LOTNICZYM W WYNIKU ZASTOSOWANIA ANALIZ BENCHMARKINGOWYCH

Beata GIERCZAK-KORZENIOWSKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.25

Streszczenie

W artykule omówiono kwestię korzyści organizacyjno-zarządczych, jakie są wynikiem wdrożenia benchmarkingu w linii lotniczej. Aspekt ten ma istotne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, w warunkach rosnącej konkurencji benchmarking stał się bardzo popularny jako metoda wspomagająca tworzenie i podtrzymywanie przewagi konkuren-
cyjnej, stąd weryfikacja korzyści będących efektem jego wprowadzenia ma znaczenie uwierzytelniające. Po drugie, badania odnoszą się do branży lotniczej, w której szanse na pozyskanie lub porównanie danych są bardzo małe, a ewentualnie uzyskane informacje lub wyniki – oryginalne. Warto też nadmienić, że częste i regularne analizy porównawcze pomagają tworzyć konkretne i mierzalne plany krótkoterminowe, które mogą wspierać krok po kroku poprawę wyników. Usprawniają także proces zarządzania poprzez stałe moni-torowanie zmian w branży. Benchmarking promuje przede wszystkim „kulturę uczenia się”, tak istotną w perspektywie rozwoju przedsiębiorstwa i efektywnego funkcjonowania. Badania, mające charakter jakościowy, ograniczono do tych pracowników PLL LOT, którzy w zakresie swoich obowiązków realizują zadania określające ofertę i jakość usługi przewozowej jako podstawowej dla tego typu przedsiębiorstw. Większość z badanych potwierdziła pozytywny wpływ metody na jakość usługi przewozowej, natomiast bardziej szczegółowa analiza korzyści uwydatniła te aspekty i obszary przedsiębiorstwa, które są kluczowe nie tylko dla klienta (np. wzrost zadowolenia klientów, poprawa jakości usług) ale i dla efektywnego funkcjonowania linii lotniczej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Attiany M.S., Competitive Advantage Through Benchmarking: Field Study of Industrial Companies Listed in Amman Stock Exchange, „Journal of Business Studies Quarterly” 2014, Vol. 5, No. 4.
 2. Babović J., Raičević V., Carić M., Benchmarking as a function of competitiveness and efficiency in business, „Economics of Agriculture” 2012, No. 1, pp. 115–127.
 3. Bhutta K.S., Huq F., Benchmarking – Best Practices: an Integrated Approach,
  ”Benchmarking: an International Journal” 1999, Vol. 6, No. 3, pp. 254 –268.
 4. Bolesta-Kukułka K., Jak patrzeć na świat organizacji, PWN, Warszawa 1993, s. 189.
 5. De Arantes R., Eller G., Moreira M., The main cost-related factors in airlines management,”Journal of Transport Literature” 2014, Vol. 8, No. 1, pp. 8–23.
 6. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1992.
 7. Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1995.
 8. Garrod P., Kinnell M., Performance Measurement, Benchmarking and the UK  Library and Information Services Sector, „Libri” 2009, Copenhagen, Vol. 46, pp. 141–149.
 9. Harris P., Mongiello M., Developing a Benchmarking Methodology for the Hotel Industry, 2006.
 10. International Airline Benchmarking Study - Summary of Findings, “Ethos Consultancy” 2010, January 31.
 11. Kaufmann A., Tödtling F., How Effective is Innovation Support for SMEs? An Analysis of the Region of Upper Austria, „Technovation” 2002, No. 22, http://dx.doi.org/ 10.1016/S0166-4972(00)00081-X.
 12. Kazançoğlu Y., Kazançoğlu I., Benchmarking service quality performance of airlines in Turkey, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Iibf Dergisi 2013, Nisan 8(1), pp. 59–91.
 13. Kisperska-Moroń D., Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego, Wyd. AE Katowice, Katowice 2000.
 14. Marciszewska E., Jakość w procesie kształtowania przewag konkurencyjnych na rynku lotniczym [w:] Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. Implikacje dla regionów, red. A. Panasiuk, M. Pluciński. Wyd. Nauk. US, Szczecin 2008.
 15. Marković L., Dutina V., Kovačević M., Application of benchmarking method in the construction companies, „Facta Universitatis  Series: Architecture and Civil Engineering” 2011, Vol. 9, No. 2, pp. 301–314, doi: 10.2298/fuace1102301m.
 16. Meybodi M.Z., Strategic manufacturing benchmarking, „The TQM Magazine” 2005, Vol. 17, No. 3, pp. 249–258.
 17. Prasnikar J., Debeljak Z., Ahcan A., Benchmarking as a tool of strategic management, „Total Quality Management & Business Excellence” 2005, Vol. 16, No. 2, pp. 257–275.
 18. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport. Problemy transportu w roz-
  szerzonej UE
  , PWN, Warszawa 2009.
 19. Shahin A., Zairi M., Strategic Management, Benchmarking and The Balanced Score Card (BSC): An Integrated Methodology, “International Management Journal” 2006,
  Vol. 2, Issue 2.
 20. Sherman H., It All Depends, A Pragmatic Approach to Organization, Montgomery 1966.
 21. Sherman H.D., Zhu J., Benchmarking to Seek Lower-Cost High-Quality Service with Data Envelopment Analysis: Evidence from a U.S. bank  application, 2006, January.
 22. Stoner J., Freeman E.R., Gilbert R.D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 23. Wincewicz-Bosy M., Miejsce logistyki i łańcucha dostaw w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ZN WSB we Wrocławiu 2013, nr 1(33), s. 178.
 24.  Yin R.K., Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills 1984, Calif: Sage Publications.
 25. Zainal Z., Case study as a research method, „Jurnal Kemanusiaan” 2007, bil. 9, Jun.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA KORZYŚCI ORGANIZACYJNO-ZARZĄDCZYCH W TRANSPORCIE LOTNICZYM W WYNIKU ZASTOSOWANIA ANALIZ BENCHMARKINGOWYCH

AUTORZY:
Beata GIERCZAK-KORZENIOWSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (3/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie, benchmarking, organizacja, linia lotnicza, transport

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/294

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.25

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.25

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności