Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.22

RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI – PARADOKS SZKOLENIA JAKO BENEFITU

Dariusz TERENDIJ
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.22

Streszczenie

Wykorzystując doktrynę paradoksu w kontekście inwestowania w kapitał ludzki, autor dowodzi, że ogólnie przyjęte twierdzenia logiczne w tym obszarze mogą prowadzić do zaskakujących lub sprzecznych wniosków. Zgodnie z filozofią paradoksu, sprzeczność ta może być wynikiem błędów w sformułowaniu twierdzenia lub przyjęcia błędnych założeń, ale może też być sprzecznością pozorną.

Podobnie w kwestii korelacji inwestycji w kapitał ludzki z istotą benefitu, jako elementu wzmocnienia. W kontekście uznania kosztów rozwoju kapitału ludzkiego jako inwestycji, definiowanie projektów szkoleniowych jako benefitów nabiera zdecydowanie pejoratywnego znaczenia.

A zatem, w świetle takiego podejścia mamy do czynienia ze swoistym paradoksem. Rodzi się mianowicie sytuacja uznawana w obszarze zarządzania za pozornie niemożliwą, w której to z punktu widzenia pragmatyki współistnieją dwa wykluczające się fakty, to jest szkolenie jako benefit i jednocześnie jako nie-benefit.

W oparciu o wyniki prowadzonych w latach 2012–2016 badań empirycznych autor wskazuje na istotne i aktualne problemy efektywności, skuteczności implementacji i rentowności realizowanych projektów szkoleniowych. Badania prowadzono w trzech obszarach polityki szkoleniowej, to jest standardu realizacji, partnerstwa oraz oceny efektywności i skuteczności. Analizy czterech edycji badania, w których udział wzięło kilkaset organizacji, wskazują na reprezentatywne benchmarki, umożliwiające porównanie i śledzenie zmian zachodzących
w czasie.

Prowadzona w artykule dyskusja i liczne rozważania pozwalają nie tylko na dokonanie oceny procesów stosowanych w praktyce rynkowej, ale również na postawienie śmiałych tez, niekiedy stojących w sprzeczności z powszechnie przyjętą orientacją w tym zakresie. A zasygnalizowane problemy mogą i powinny stanowić inspirację do kolejnych badań i analiz naukowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bendell T., Boulter L., Benchmarking. Jak uzyskać przewagę konkurencyjną, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2000.
 2. Benefit (świadczenie), https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Benefit_(%C5%9Bwiad-czenie)&oldid=44364842.
 3. Bramley P., Ocena efektywności szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 4. Burkett H., ROI on a Shoestring. Strategies for a Resource-Constrained Environments. Measuring More with Less (Part 1), „Industrial and Commercial Training” 37/1 (2005).
 5. Grugulis I., Skills, Training and Human Resource Development. A Critical Text, Palgrave Macmillan, New York 2007.
 6. Jabłoński A., Jabłoński M. (red.), Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw – kierunki rozwoju, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.
 7. Kirkpatrick D.L., L'Allier J.J., Evaluation as a Strategic Tool, „Chief Learning Officer” 5 (2004).
 8. Kirkpatrick D.L., Ocena efektywności szkoleń, Studio Emka, Warszawa 2001.
 9. Know-how – 2C Consulting: Model Training & Development Integrity, http:// www.2cconsulting.pl/component/jce/?view=popup&tmpl=component&img=images/model_tdi_plansza.png&title=Model_TDI&width=900&height=450.
 10. Konieczny O., Schmidtke R. (red.), Inwestycja w kadry. Perspektywa instytucji szkole-niowych, WYG International, Katowice 2007.
 11. Kopijer P., Kompendium zarządzania szkoleniami. Praktyczny przewodnik po inwestycjach w rentowność kapitału kompetencyjnego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warsza-wie, 2011.
 12. Materiały z konferencji ,,Quo Vadis Szkolenia”, PSTD (Warszawa 27.01.2016 r.).
 13. Mayo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Miceli M.P., Mulvey P.W., Consequences of Satisfaction with Pay Systems: Two Field Studies, ,,Industrial Relations” 39/1 (2000).
 15. Ogólnopolskie Badanie Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej. Zbiór dobrych praktyk doskonalenia systemu szkoleniowego, PSTD, Warszawa 2012.
 16. Phillips J.J., Return on Investment in Training and Performance Improvement Programs, Routledge, New York 2011.
 17. Phillips J.J., Stone R.D., Phillips P.P., The Human Resources Scorecard. Measuring the Return on In-vestment, Butterworth-Heinemann, Boston 2001.
 18. Pont T., Developing Effective Training Skills, CIPD, London 2003.
 19. Rae L., Planning and Designing Training Programmes, Gower, Aldershot 1997.
 20. Rae L., Using Evaluation in Training and Development, Kogan Page, London 1999.
 21. Raport rynkowy. Badanie Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej, III edycja
  2014 r., PSTD, Warszawa 2015.
 22. Raport rynkowy. Badanie Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej, IV edycja
  2015 r., PSTD, Warszawa 2016.
 23. Rothwell W.J., Hohne C.K., King S.B., Human Performance Improvement. Building Practitioner Competence, Elsevier, New York 2007.
 24. Sloman M., Nowe zjawiska w świecie szkoleń, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 25. Szkolenie i rozwój pracowników, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 26. Szmidt C. (red.), Aktualne wyzwania zarządzania i ekonomii, Poltext, Warszawa 2013.
 27. Terendij D., Partnerstwo biznesowe HRD w świetle zmieniających się oczekiwań zarządów – kontekst wyników badania TDI, Benchmarków Efektywności Szkoleń, PSTD, Seminarium Regionalne – HRD Innovations EXPO 2015, Wyższa Szkoła Bankowa (Wrocław 12.05.
  2015 r.), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poznań 17.06.2015 r.).
 28. Ulrich D., Brockbank W., The HR Value Proposition, Harvard Business, Boston 2005.

Podsumowanie

TYTUŁ:
RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI – PARADOKS SZKOLENIA JAKO BENEFITU

AUTORZY:
Dariusz TERENDIJ

AFILIACJE AUTORÓW:
doktorant Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie nauk o zarządzaniu w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, prezes Polish Society for Training & Development, konsultant SEB/SEA (Standard of Education in Business and Administration)

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (2/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
efektywność biznesowa projektów szkoleniowych, standardy rozwoju zasobów ludzkich, ewaluacja procesów szkoleniowych, rentowność inwestycji w kapitał ludzki, benchmarki efektywności polityki szkoleniowej

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/291

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.22

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.22

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności