Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.21

KNOWLEDGE MANAGEMENT, MARKET ORIENTATION AND COMPETITIVENESS OF SERVICE INDUSTRY COMPANIES

Marcin SONIEWICKI
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.21

Abstract

The aim of this article is to examine the role of knowledge management and market orientation processes in creating competitive advantage by service industry companies. The publication is based on the results of a quantitative study in which 381 service industry companies were examined. The intensity of market orientation in enterprises was examined with
a MKTOR scale developed by Narver and Slater[1]. The level of knowledge management processes was checked using KM Index scale which is based on numerous literature sources. The key finding of the study is that the creation of competitive advantage by service industry companies is strongly linked to the intensity of their knowledge management and market orientation processes. Nevertheless, more detailed analysis shows that the importance of these factors differs depending on the kind of services offered by such companies. The implementation
of intensive activities in service industry companies in both areas – knowledge management and market orientation – brings the best results in terms of competitiveness of an enterprise. Nevertheless, increasing the intensity of operations even in one field may also improve the competitiveness level of a service company. Article brings unique insight into knowledge management and market orientation in various service industry companies and shows the link between these factors and competitiveness of analyzed firms.

 

[1]   J.C. Narver, S.F. Slater, The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, “Journal of Marketing” Vol. 54, No. 4, October, (1990), pp. 20–35.

Full text (pdf)

References

 1. Ahmed P.K., Lim K.K., Loh A.Y.E., Learning Through Knowledge Management, Butterworth-Heinemann, Oxford 2002.
 2. Bali R.K., Wickramasinghe N., Lahaney B., Knowledge Management Primer, Routledge, London 2009.
 3. Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 4. Brinkley I., Defining the knowledge economy, The Work Foundation, London 2006.
 5. Bukh P.N., Christensen K.S., Mouritsen J., Knowledge Management and Intellectual Capital – Establishing a Field of Practice, Palgrave Macmillan, New York 2005.
 6. Darroch J., McNaughton R., Beyond Market Orientation. Knowledge Management and the Innovativeness of New Zealand Firms, “European Journal of Marketing” 37, 3/4 (2003),
  pp. 572–593.
 7. Evans Ch., Zarządzanie Wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 8. Fonfara K., Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji – podejście sieciowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 9. Fonfara K., The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process, Poznań University of Economics Press, Poznań 2012.
 10. Gaczek W.M., Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2009.
 11. Grönfeldt S., Stroher J., Service Leadership. The Quest for Competitive Advantage, SAGE Publications, London 2006.
 12. GUS, PKD 2007, 2007, http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pdf/2_PKD-2007-schemat_2.pdf  (26.03.2012 r.).
 13. Handzic M., Zhou A.Z., Knowledge Management. An Integrative Approach, Chandos Publishing, Oxford 2005.
 14. Hooley G., Cox T., Fahy J., Shipley D., Beracs J., Fonfara K., Snoj B., Market Orientation in the Transition Economies of Central Europe, “Journal of Business Research” 50 (2000),
  pp. 273–285.
 15. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 16. Kahin B., Foray D., Advancing Knowledge and the Knowledge Economy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 2006.
 17. Karlsson Ch., Johansson B., Sough R.R., Entrepreneurship and Dynamics in the Knowledge Economy, Routledge, New York 2006.
 18. Kaur G., Sharma R.D., Seli N., A Balanced Approach towards Market Orientation, “Vikalpa”, Vol. 38, No. 3, July-September (2013), pp. 51–65.
 19. Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 2010.
 20. Kohli A.K., Jaworski B.J., Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications, “Journal of Marketing” April (1990), pp. 1–18.
 21. Kohli A.K., Jaworski B.J., Kumar A., MARKOR: A Measure of Market Orientation, “Journal of Marketing Research” Vol. 30, November (1993), pp. 467–477.
 22. Liebowitz J., Making Cents Out of Knowledge Management, The Scarecrow Press, inc., Laham 2008.
 23. Martinez A.R.M., Micro-Bargaining as Enhancer of Knowledge Management.
  A Comparison Between Mexico and Germany
  , Rainer Hamp Verlag, München and Mering 2010.
 24. Mazur J., Rószkiewicz M., Strzyżewska M., Orientacja na wiedzę a wyniki przedsiębiorstwa. Wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2008.
 25. Moszkowicz M., Kubiński P., Edukacja akademicka a tworzenie w Polsce gospodarki opartej na wiedzy [in:] Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 26. Narver J.C., Slater S.F., The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, “Journal of Marketing” Vol. 54, No. 4, October, (1990), pp. 20–35.
 27. Nijkamp P., Siedschlag I., Innovation, Growth and Competitiveness. Dynamic Regions in the Knowledge-Based World Economy, Springer, Berlin 2011.
 28. OECD, The Knowledge-Based Economy, Paris 1996.
 29. Paliszkiewicz J.O., Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach – koncepcja oceny i modele, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 30. Pelham A.M., Wilson D.T., A Longitudinal Study of the Impact of Market Structure, Firm Structure, Strategy, and Market Orientation Culture on Dimensions of Small-Firm Performance, “Journal of the Academy of Marketing Science” Vol. 24, No. 1 (1996), pp.
  27–43.
 31. Ratajczak-Mrozek M., Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010.
 32. Shapiro B.P., What the Hell is ‘Market Oriented’?, “Harvard Business Review” Vol. 66 (1988), pp. 119–125.
 33. Soniewicki M., Wykorzystanie kooperacyjnych źródeł wiedzy w przedsiębiorstwach usługowych, ”Studia Oeconomica Posnaniensia” No. 1 (2014a), pp. 46–60.
 34. Soniewicki M., The characteristics of knowledge management processes in the Polish service industry companies, “Przegląd Organizacji” No. 7 (2014b), pp. 40–46.
 35. Soniewicki M., The company’s international competitive advantage – the role of knowledge, Difin, Warsaw 2015.
 36. Stankiewicz M.J., Zarządzanie Wiedzą Jako Kluczowy Czynnik Międzynarodowej Konkurencyjności Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo “Dom Organizatora”, Toruń 2006.
 37. Szyjewski Z., Nowak J.S., Grabara J.K., Strategie Informatyzacji i Zarządzania Wiedzą, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 38. Wang C.L., Hult G.T.M., Ketchen D.J., Ahmed P.K., Knowledge management orientation, market orientation, and firm performance: an integration and empirical examination, “Journal of Strategic Marketing” Vol. 17, No. 2 (2009), pp. 99–122.
 39. Welfe W., Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 40. Weresa M.A., Establishing Competitive Advantages in the Service Sector in EU Member States, Peter Lang, Frankfurt am Main 2010.
 41. Woodall J., Lee M., Stewart J., The knowledge revolution and the knowledge economy: the challenge for HRD. New Frontiers in HRD, Routledge, London 2004.

About this Article

TITLE:
KNOWLEDGE MANAGEMENT, MARKET ORIENTATION AND COMPETITIVENESS OF SERVICE INDUSTRY COMPANIES

AUTHORS:
Marcin SONIEWICKI

AUTHORS AFFILIATIONS:
Department of International Marketing, Poznan University of Economics and Business

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
24 (2/2017)

KEY WORDS AND PHRASES:
knowledge management, market orientation, service industry, competitive
advantage, competitiveness

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/290

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.21

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.21

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności