Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
19 (3/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.zim.12

Zarządzanie personelem w organizacjach pozarządowych z Polski południowo-wschodniej

Agnieszka Zielińska

DOI: 10.7862/rz.2012.zim.12

Streszczenie

Artykuł poświęcono problematyce zarządzania personelem w organizacjach pozarządowych (NGOs). W pierwszej części przedstawiono specyfikę kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych. Następnie przedstawiono wyniki badań dotyczących decyzji kadrowych w NGOs z Polski południowo-wschodniej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] M. Armstrong, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Strategia i działanie, Wolters Kluwer Business, Kraków 2011
[2] E. Bogacz-Wojtanowska, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowa-rzyszeń krakowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006
[3] A. Czubała, A. Jonas, T. Smole, J. W. Wiktor, Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Kra-ków 2006
[4] Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011,
http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf
[5] Dlaczego warto rozważyć karierę w III sektorze, http://youngpro.pl/artykuly/1/sposob-na-kariere/16/dlaczego-warto-rozwazyc-kariere-w-iii-sektorze
[6] P.F. Drucker, Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Fundusz Współpracy, Warszawa 1995
[7] M. Dudkiewicz, Postrzeganie polskiego sektora i jego otoczenia społecznego przez personel organizacji pozarządowych, „Trzeci Sektor” 2006/5
[8] Dziennik Ustaw nr 96 z 29 maja 2003 roku, poz. 873, art. 3 ust. 2
[9] J. Dziwulski, Strategie zarządzania organizacjami non-profit, [w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie dla środowisk akademickich, red. A. Juros, Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin 2002
[10] W.T. Gangl, Creating and Management Effective Governance for Nonprofits and Foundations II, „Directionship” 24/9 (1998)
[11] J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011
[12] http://www.liderzy.pl/porady_ekspertow.php?167
[13] Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002
[14] Jest praca w sektorze NGO, http://www.egospodarka.pl/72818,Jest-praca-w-sektorze-NGO,2,39,1.html
[15] R. Jurkowski, Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania ludźmi w firmie, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002
Zarządzanie personelem … 143
[16] L.W. Knowlton, Study Shows Gaps in Nonprofit Management – and Ways to Improve, „Non-profit World” 19/3 (2001)
[17] M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1999
[18] A. Kwiatkiewicz, Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze – perspektywa kadry zarządzającej. Wyniki badań empirycznych, „Trzeci Sektor” 2006/5
[19] M. Łojko, Strategie zarządzania zasobami ludzkimi w pomocy społecznej, [w:] B. Kromolicka, Praca socjalna w organizacjach pozarządowych, Akapit, Toruń 2005
[20] E. Masłyk-Musiał, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Poli-techniki Warszawskiej, Warszawa 2000
[21] Monitorowanie jakości życia w Europie: udział w wolontariacie i pracy nieodpłatnej, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/021/pl/1/EF11021PL.pdf
[22] Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993
[23] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie dla środowisk akademickich, red. A. Juros, Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin 2002
[24] M. Rymsza, Uwarunkowania i konsekwencje wzrostu zatrudnienia w trzecim sektorze, „Trzeci Sektor”, 2005–2006/4
[25] L.M. Salamon, S.W. Sokołowski, R. List, Global Civil Society. An Overview, The John Hop-kins University, Baltimore 2003
[26] S. Schaffer, Nonprofit Management Reconsidered, „Nonprofit World” 23/6 (2005) [27] A. Szymkiewicz, J. Płaskoń, A. Tabaczyńska, Porządnie poza rządem, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 1998 [28] J. Wyrwa, J. Jędrzejczak-Gas, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju organizacji non-profit, „Management” 8/2 (2004)
[29] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. BECK, Warszawa 2002.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Zarządzanie personelem w organizacjach pozarządowych z Polski południowo-wschodniej

AUTORZY:
Agnieszka Zielińska

AFILIACJE AUTORÓW:
1. Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska.

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
19 (3/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
Zarządzanie personelem, organizacje pozarządowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/29

DOI:
10.7862/rz.2012.zim.12

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.zim.12

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności