Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.19

ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE WPŁYWAJĄCE NA STAN BEZPIECZEŃSTWA PRACY W POLSKICH KOPALNIACH ODKRYWKOWYCH

Romuald OGRODNIK, Zbigniew BURTAN, Mariusz KAPUSTA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.19

Streszczenie

Górnictwo odkrywkowe jest najstarszym sposobem wydobywania kopalin użytecznych, które wykorzystywane są przez człowieka od tysięcy lat. W dzisiejszych czasach eksploatacja odkrywkowa jest podstawową gałęzią gospodarek wielu krajów, w tym również krajów wysoko rozwiniętych. Pozwala pozyskiwać surowce energetyczne, metaliczne, chemiczne i skalne.
W Polsce w ostatnich latach obserwowany jest dynamiczny rozwój branży górnictwa odkrywkowego. W ostatnich 15 latach nastąpiło podwojenie liczby odkrywkowych zakładów górniczych.

Od początku istnienia górnictwa, praca górników związana była z licznymi niebezpieczeństwami, które zagrażały ich życiu i zdrowiu. Do podstawowych zagrożeń wpływających na stan bezpieczeństwa pracy w kopalniach odkrywkowych należą zagrożenia naturalne o charakterze geologicznym, geotechnicznym i hydrogeologicznym oraz zagrożenia o charakterze technicznym związane z zastosowaniem określonych technologii wydobycia i przerobu surowca, maszyn, urządzeń i środków transportu.

W artykule przedstawiono definicję kopalni odkrywkowej, podział kopalń ze względu na przeznaczenie gospodarcze kopalin oraz stan zatrudnienia w kopalniach. Opisano podstawowe zagrożenia występujące na stanowiskach pracy w górnictwie odkrywkowym. Na podstawie danych Wyższego Urzędu Górniczego dotyczących sektora górnictwa odkrywkowego, przeprowadzono analizę wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń związanych
z zagrożeniami naturalnymi i technicznymi. Scharakteryzowano i opisano skalę występujących zagrożeń osuwiskowych, wywołanych obrywaniem się skał, wodnych, sejsmicznych, gazowych, wywołanych pożarami endogenicznymi oraz technicznych związanych ze stosowaniem środków strzałowych i pochodzących od maszyn i urządzeń.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bezpieczeństwo pracy w kopalniach odkrywkowych i otworowych, WUG, Katowice 2014.
 2. Ciechowski E., Szczurowski A., Seminarium z bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie, Politechnika Śląska, Gliwice 1996.
 3. Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszech-nego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2013 roku, WUG, Katowice 2014.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszech-nego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2014 roku, WUG, Katowice 2015.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszech-nego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2015 roku, WUG, Katowice 2016.
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1702).
 7. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2002 roku, WUG, Katowice 2003.
 8. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2003roku, WUG, Katowice 2004.
 9. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2004 roku, WUG, Katowice 2005.
 10. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2005 roku, WUG, Katowice 2006.
 11. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2006 roku, WUG, Katowice 2007.
 12. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2007 roku, WUG, Katowice 2008.
 13. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2008 roku, WUG, Katowice 2009.
 14. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2009 roku, WUG, Katowice 2010.
 15. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2010 roku, WUG, Katowice 2011.
 16. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2011 roku, WUG, Katowice 2012.
 17. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2012 roku, WUG, Katowice 2013.
 18. J. Szlązak J., Szlązak N., Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwo AGH, Kraków 2005.
 19. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1131).
 20. Zagrożenia naturalne w odkrywkowych zakładach górniczych, WUG, Katowice 2007.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE WPŁYWAJĄCE NA STAN BEZPIECZEŃSTWA PRACY W POLSKICH KOPALNIACH ODKRYWKOWYCH

AUTORZY:
Romuald OGRODNIK (1)
Zbigniew BURTAN (2)
Mariusz KAPUSTA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Wydział Górnictwa
i Geoinżynierii, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
(2) Katedra Górnictwa Podziemnego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
(3) Katedra Górnictwa Podziemnego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (2/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
zagrożenia naturalne, zagrożenia techniczne, górnictwo odkrywkowe, bezpieczeństwo pracy w górnictwie.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/288

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.19

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.19

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności