Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.18

GENERATION DIVERSITY IN THE EMPLOYEES' POTENTIAL

Ewa MAZUR-WIERZBICKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.18

Abstract

In order to operate an organisation successfully, using the potential of its employees is of vital importance in economy with increasing role of human capital. Moreover, managers have to be aware of the fact that most of the teams they work with are diversified in terms of their generation. In such a context, it is important to managers to be aware of the said fact and possess relevant knowledge on competences, strengths of certain generations, their expectations and values as well as to know how to use them to create a well-thought and efficient motivation scheme to retain talented employees and to keep high efficiency of employees. Therefore, the managers face a challenge to combine objectives, expectations and value systems of diverse generations of employees as well as to use the differences resulting from such diversity, to use their potential as determinants in increasing work efficiency and strengthening organisation.

The main objective of this paper is to assess potential of employees from different generations and show the opportunities to be used by managers.

The main objective is reflected in the structure of this paper. It describes the issue of generation diversity in the contemporary labour market, expectations and competences of the generations prevailing in the labour market and attention is paid to the opportunities for using potential of employees from various generations. This paper is based on the relevant literature, reports and secondary data.

Full text (pdf)

References

 1. Baran M., Kłos M., Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, Marketing i Rynek” 2014, No. 5.
 2. Berłowski P., W świecie trzech pokoleń, „Personel i Zarządzanie” 2012, No. 9/270.
 3. Boni M., Raport Młodzi 2011, KPRM, Warszawa 2011.
 4. Czarnik Sz., Turek K., Aktywność zawodowa Polaków, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 5. Doraczyńska N., Generacja X, Y, C. Jak zarządzanie reprezentantami różnych pokoleń?, „Personel i Zarządzanie” 2012, No. 273.
 6. Fazlagić J.A., Charakterystyka pokolenia Y, „E-mentor” 2008, nr 3(25), http://www.e-mentor.edu.pl/ (dostęp: 06.11.2016 r.).
 7. Friedrich R., Le Merle M., Peterson M., Koster A., The Rise of Generation C. Implications for the World of 2020, PWC 2010.
 8. Gałaj W., Pokolenie Z na rynku pracy [w:] Pokolenia na rynku pracy, red. A. Rogozińska-
  -Pawełczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2014.
 9. Górniak J. (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 10. GUS [Central Statistical Office of Poland], 2001, Rocznik statystyczny, Warszawa.
 11. GUS [Central Statistical Office of Poland], 2015, Rocznik statystyczny, Warszawa.
 12. Jabłońska G., Pokolenie Y wyzwaniem dla pracodawcy, http://www.rynekpracy.pl/ artykul.php/wpis.135/szukaj.1 (dostęp: 12.04.2016 r.).
 13. Jelonek M., Antosz P., Balcerzak-Raczyńska A., Przyszłe kadry polskiej gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.
 14. Kopertyńska M.W., Kmiotek K., Podejście menedżerów do zróżnicowania pokoleniowego pracowników – doświadczenia badawcze [w:] Problemy zarządzania organizacjami
  w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, S. Wawak, Kraków 2014.
 15. Macky K., Gardner D., Forsyth S., Generational differences at work: introduction and overview, “Journal of Managerial Psychology” 2008, 23(8).
 16. Mazur-Wierzbicka E., Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty, „Studia i Prace” 2015, No. 39. t. 3.
 17. Mazur-Wierzbicka E., Pokolenie Y – liderzy jutra. Analiza komparatywna Polska vs inne kraje Europy Środkowe, „Studia i Prace” 2016, No. 43/1.
 18. Raport – Wyzwania HR [The HR Challenges Report] w 2011 roku, 2010, Pracuj.pl
  i Interaktywny Instytut Badań Rynkowych, Warszawa sierpień http://www.pracuj.pl (dostęp: 10.04.2016 r.).
 19. Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC), Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2013.

About this Article

TITLE:
GENERATION DIVERSITY IN THE EMPLOYEES' POTENTIAL

AUTHORS:
Ewa MAZUR-WIERZBICKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Department of Human Capital Management, Faculty of Economics and Management, University of Szczecin

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
24 (2/2017)

KEY WORDS AND PHRASES:
human capital, generation, employees, competence, age management

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/287

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.18

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.18

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności