Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.15

KONCEPCJA LOGISTYCZNEGO USPRAWNIENIA MAGAZYNU CROSS-DOCKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA X

Radosław DROZD, Ryszard BIELSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.15

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji logistycznego usprawnienia magazynu cross-
-dockowego przedsiębiorstwa X. W oparciu o informacje dotyczące stanu faktycznego magazynu  zostały przeprowadzone badania procesów magazynowych. Po przeprowadzeniu identyfikacji problemów zostały zaproponowane usprawnienia wybranego procesu magazynowego, które polegały na propozycji zmiany sposobu zagospodarowania magazynu. Do tego celu autorzy wykorzystali: analizę SWOT, diagram Ishikawy metodę AHP, ścieżkę krytyczną, wykres Gantta. Przeprowadzona analiza SWOT wykazała, że największym problemem magazynu w Erith jest jego niska wydajność. Diagram Ishikawy pozwolił dokonać szczegółowej analizy wybranego problemu, w magazynie, definiując główne przyczyn ich występowania. Przedmiotowymi problemem była: niska wydajności magazynu, która wynikała z opóźnień w dostawach, słabego przeszkolenia pracowników oraz nieodpowiedniego zagospodarowania powierzchni magazynu. Stąd, aby usprawnić magazyn, a w szczególności przepływ towarów, jaki się w nim odbywa, zasadne wydawało się dokonanie zmian w sposobie jego zagospodarowania. Mając na uwadze powyższe zaproponowano zmianę dotychczasowego układu magazynu. Wykorzystując metodę AHP dokonano wyboru optymalnego wariantu układu magazynu. W projekcie przyjęto szacunkowy koszt zmiany układu magazynu na poziomie 8750 GBP[1] (42962,50 PLN). Przedmiotowa koncepcja usprawnienia magazynu zaplanowana została na 21 dni robocze, przyjmując założenie, że magazyn funkcjonuje przez 7 dni w tygodniu. Zaproponowane zmiany wpłyną na wzrost wydajności magazynu, a także poprawę jego efektywności.

 

[1]              Kurs funta GBP z dnia 28.10.2016 r wynosił 4,91 zł.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Fechner I., Kaczmarek M., Metodyka przeładunku kompletacyjnego w łańcuchu dostaw, www.logistyka.net.pl, Warszawa 2009.
  2. Górski K., Ignatowicz L.R., Bykowski J., Zastosowanie metody AHP do projektowania komór mikrotunelowych, „Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska” 2015, nr 70.
  3. Krawczyk S., Metody ilościowe w planowaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
  4. Richert M., Process of improving the flow of goods in a cross-docking stock, WSB, Gdańsk 2017.
  5. Saaty T.L., Fundamentals of Decision Making and Priority and Theory with the Analytical Hierarchy Process, RWS Publications, Pittsburgh, USA, 1994.
  6. Swoboda B., Marschett D., Cross Docking in der Konsumguterdistribution, Wirtschaft& Studium, Munchen 2000.
  7. Tułecki A., Król S., Modele decyzyjne z wykorzystaniem metody analytic hierarchy process (AHP) w obszarze transportu, „Problemy Eksploatacji” 2007, nr 2.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KONCEPCJA LOGISTYCZNEGO USPRAWNIENIA MAGAZYNU CROSS-DOCKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA X

AUTORZY:
Radosław DROZD (1)
Ryszard BIELSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Gdańska
(2) Politechnika Gdańska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (2/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
magazyn cross-dockowy, metoda AHP, procesy magazynowe, koszty zmiany

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/284

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.15

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.15

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności