Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.9

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM – WYZWANIA MENEDŻERA PROJEKTU

Marek SZAJCZYK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.9

Streszczenie

We współczesnych organizacjach, nawet tych, które zazwyczaj pracują w trybie procesowym, coraz częściej elementem rzeczywistości zarządzania organizacją staje się zarządzanie projektami. Biorąc pod uwagę, że metody zarządzania bazujące na technikach analitycznych nie zapewniają organizacji oczekiwanej przewagi konkurencyjnej większego znaczenia nabierają metody zarządzania zespołem projektowym. Celem artykułu jest zidentyfikowanie
i opisanie najtrudniejszych zadań i sytuacji dla menedżera projektu związanych z zarządzaniem zespołem projektowym. W artykule przedstawiono trzy etapy zarządzania zespołem projektowym: 1) etap planowania organizacyjnego, który jest silnie powiązany z planowaniem komunikacji w zespole projektowym; 2) etap pozyskiwania personelu ze szczególnym uwzględnieniem metod doboru pracowników do zespołu projektowego, w tym także podstawowe estymatory czasu realizacji zadań w projekcie oraz 3) etap kształtowania zespołu niezbędny do rozwijania i doskonalenia pracy zespołowej, w którym bardzo istotną rolę odgrywają struktury zarzadzania zespołem projektowym. Na każdym z tych etapów menedżer projektu napotyka określone trudności związane z zarządzaniem zespołem projektowym, dlatego też w artykule zaprezentowano wyniki obserwacji dotyczących umiejętności menedżera projektu, takich jak m.in.: budowanie tożsamości zespołu, określanie ról zespołowych, motywowanie zespołu projektowego oraz budowanie zaangażowania, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu projektu. W artykule szczególną uwagę zwrócono także na zagadnienie zarządzania konfliktem w zespole projektowym. Przedstawiono klasyfikację poziomów rozpatrywania konfliktów; czynniki wskazujące na konstruktywną oraz destrukcyjną naturę konfliktu a także podstawowe style zarządzania konfliktem. Jednym z wyzwań menedżera projektu opisanym w niniejszym artykule jest także zarządzanie nową generacją pracowników nazywanych „generacją Y”. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Chrościcki Z., Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 2. Davidson J., Zarządzanie projektami w organizacji, Wyd. WIG Press, Warszawa 2001.
 3. Flazlagic J.A., Charakterystyka pokolenia Y, „E-mentor” 2008, nr 3 (25).
 4. Gostick A., Elton Ch., Zasada Marchewki, Pocket books, London 2009.
 5. Grzesik K., Piwowar-Sulej K., Kierownik projektu – menedżer czy przywódca?, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2013, nr 4 (36).
 6. Lewicki R.J., Litterer J.A., Saunders D.M., Minton J.W., Negotiations. Readings, Exercises and Cases, Irwin, Burr Ridge,(III) 1993.
 7. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 8. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 9. Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałania w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa 2008.
 11. Potocki A., Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2005, nr 672.
 12. Rusak P., X, Y, Z: Pokoleniowa bitwa biurowa [w:] Raport Rynek pracy. Przewodnik pracodawcy 2013/2014, 2013.
 13. Tjosvold D., Working Together to Get Things Done: Managing for Organizational Productivity, Lexington Books, 1986.
 14. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM – WYZWANIA MENEDŻERA PROJEKTU

AUTORZY:
Marek SZAJCZYK

AFILIACJE AUTORÓW:
Instytut Zarządzania i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie, zespół, projekt, menedżer.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/278

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.9

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.9

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności