Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.8

ANALIZA WPŁYWU SEKTORA MŚP NA POZIOM ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POLSCE

Filip OSIŃSKI, Łukasz GRUDZIEŃ, Adam HAMROL
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.8

Streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki badań prowadzonych podczas realizacji projektu „Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego w MŚP” (finansowanego przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jak i po jego zakończeniu. Projekt prowadzony był w latach 2014–2015. Badania miały na celu określenie wpływu działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP na stan środowiska naturalnego oraz poziomu świadomości środowiskowej pracowników tego sektora.

Źródłem danych były audyty, przeglądy dokumentacji oraz wywiady z pracownikami badanych przedsiębiorstw. Oszacowanie wielkości emisji oraz przyporządkowanie przedsiębiorstwa do określonej grupy wpływu na środowisko przeprowadzone zostało przez ekspertów
z Politechniki Poznańskiej.

Przedmiotowe badania pozwalają określić skalę problemu marginalizacji tematyki ochrony środowiska w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce. Wpływ na środowisko naturalne poszczególnych przedsiębiorstw z analizowanych grup jest zwykle stosunkowo niewielki, jednak z uwagi na efekt kumulacji sumaryczna emisja całych grup jest istotna dla stanu środowiska. Badania wykazały również, że ze względu na niespełnianie przez wiele przedsiębiorstw sektora MŚP wymagań prawnych dotyczących raportowania wielkości i rodzaju emisji do środowiska, występuje niedoszacowanie wartości całkowitej emisji do atmosfery w Polsce oraz znaczne zaniżenie finansowania ochrony środowiska ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przeprowadzone badania umożliwiły zdiagnozowanie stanu sektora MŚP pod względem świadomości środowiskowej, spełnienia wymagań prawnych oraz realnego wpływu na stan ochrony środowiska w Polsce.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku, GUS, Warszawa 2015.
 2. Kopyczok J., Szczygieł A., Kubicka L., Wdziekońska D., STOP dla niskiej emisji, „Ekologia” 2012, nr 4, s. 22–26.
 3. Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO
  w układzie klasyfikacji SNAP I NFR raport podstawowy,
  Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2015, s. 7–20.
 4. Matusiak J., Rams B., Machaczek S., Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przy procesach spawania i lutowania metali. Katalog charakterystyk materiałów spawalniczych pod względem emisji zanieczyszczeń, WAM i Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2004,
  s. 110–112.
 5. Osiński F., Grudzień Ł. Hamrol A., Świadomość prośrodowiskowa sektora MŚP na podstawie realizacji projektu „Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego”. Innowacja w zarządzaniu i inżynierii produkcji, PTZP, Opole 2016, s. 461–471.
 6. PGE. Deklaracja środowiskowa EMAS. Oddział Elektrownia Opole 2015. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2015.
 7. Podwaliny i perspektywa ekologiczna jako determinanty modelu zachowania innowacyjnego przedsiębiorstwa. Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP, red. L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010,
 8. Sokół W.A., Innowacyjne rozwiązania w ochronie środowiska dla MŚP, „Logistyka Odzysku” 2014, nr 4, s. 50–53.
 9. Wskaźniki emisji ze spalania paliw, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2015.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA WPŁYWU SEKTORA MŚP NA POZIOM ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POLSCE

AUTORZY:
Filip OSIŃSKI (1)
Łukasz GRUDZIEŃ (2)
Adam HAMROL (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Poznańska
(2) Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Poznańska
(3) Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Poznańska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
MŚP, emisje, świadomość pro środowiskowa, wpływ na środowisko, zanieczyszczenia.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/277

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.8

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.8

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności