Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.1

EKOLOGICZNE I TECHNOLOGICZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W PRZEMYŚLE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Jerzy DUDA, Mariusz KOŁOSOWSKI, Jacek TOMASIAK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.mmr.1

Streszczenie

W artykule, na przykładzie przemysłu cementowego w Polsce, który zaliczany jest obecnie do najnowocześniejszych w Europie, przedstawiono wybrane działania innowacyjne. Liczba innowacyjnych rozwiązań i zakres ich zastosowań, pozwalają na stwierdzenie, że działalność innowacyjna w krajowym przemyśle cementowym jest praktycznie procesem ciągłym. Wynika ona z potrzeb ekonomicznych, a w ostatnich latach z konieczności ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko. Przemysł cementowy, ze względu na wysokotemperaturowy proces wypalania klinkieru i znaczny udział energochłonnych procesów przemiału, należy do grupy przemysłów szczególnie energochłonnych i uciążliwych dla środowiska naturalnego. W związku z tym, ważnym czynnikiem pobudzającym działalność innowacyjną jest ograniczenie energochłonności i szkodliwego oddziaływania procesu produkcji cementu na środowisko naturalne. Działalność taka jest zgodna z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2001/77/WE oraz Pakietem Klimatycznym 3x20. Przemysł cementowy w Polsce w wyniku prowadzonej dotychczas działalności innowacyjnej spełnia już praktycznie wszystkie normy emisyjne, zgodnie z Dyrektywą IPPC. W związku z tym dalsza działalność ekologiczna, która wynika z zapowiadanych po roku 2020 znacznie ostrzejszych ograniczeniach dopuszczalnych emisji, wymaga zastosowaniach nowych, innowacyjnych technik. Ze względu na wykorzystane już praktycznie technologiczne możliwości ograniczenia energochłonności, jedyną szansą jest poszukiwanie pośrednich metod wykorzystania procesowego ciepła odpadowego z procesu wypalania klinkieru cementowego lub dalsze ograniczenie tradycyjnego klinkieru w cemencie. Na przykładzie wybranego procesu technologicznego w cementowni, przedstawiono strategię innowacyjną i sposób jej realizacji oraz uzyskane efekty ekonomiczne i ekologiczne.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. BREF 2013 „Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries”, April 2013, European Commission, www.cembureau.be.
 2. Duda J., Kołosowski M., Tomasiak J., Technologia CCS w zakładzie cementowym, „Logistyka” 2015, nr 3, s. 1040–1050.
 3. Duda J., Energooszczędne i proekologiczne techniki wypalania klinkieru cementowego, Prace IMMB – wydanie specjalne, Opole 2004.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.
  w sprawie emisji przemysłowych, Dz. Urz. UE. 17.12.2010.
 5. Masaaki I., Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 6. Oslo Manual, Guidelines for Collecting and interpreting Technological Innovation Data, OECD 2008.
 7. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 8. Tomasiak J., Duda J., Innowacyjne techniki w przemyśle cementowym [w:] Współczesne
  instrumenty innowacji
  , „Prace Naukowe WWSZiP” 2015, t. 36 (6), s. 153–165.
 9. Zielona Księga – Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_05/3dea32c1403f7e52a91aeca337bc5343.pdf.

Podsumowanie

TYTUŁ:
EKOLOGICZNE I TECHNOLOGICZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W PRZEMYŚLE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

AUTORZY:
Jerzy DUDA (1)
Mariusz KOŁOSOWSKI (2)
Jacek TOMASIAK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) prof. PWSZ, Instytut Zarządzania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
(2) Instytut Zarządzania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
(3) Instytut Zarządzania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
innowacje, piec obrotowy, gazy cieplarniane, zarządzanie innowacjami,
internalizacja kosztów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/270

DOI:
10.7862/rz.2017.mmr.1

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.1

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności