Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
23 (4/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.55

THE ROLE OF FINANCIAL STATEMENT IN PERFORMANCE MANAGEMENT

Alfred SZYDEŁKO, Renata BIADACZ
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.55

Abstract

The essence of financial statements has been used as a background to present the elements of performance management, providing the required characteristics of balance, profit and loss account, additional information, cash flow statement, statement of changes in equity and the business activity report as a supplementary statement of the financial statement of selected entities.

The article focuses particularly on the possibilities of using financial statements as a final product of financial accounting, used as a source of data supporting the process of performance management.  The paper contains considerations concerning traditional methods of application of financial statement in performance management. It also indicates directions for improvements in the structure and principles of preparing financial statements in order to increase the usefulness of the provided data in performance management. The conducted analysis leads to the conclusion that particular elements of financial statements may be very useful in assessing performance in selected areas of performance management. It particularly concerns the multidimensional measurement of property resources, results of activity, cash flows (financial measures), as well as various assessments and judgements, including the evaluation of effects, determination of risk factors and specification of threats (non-financial measures). Legally formalised by the accounting act, Polish financial statements provide limited capabilities of using in performance management. The entities that prepare financial statements according to the International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards have considerably better capabilities in that field. The analysis has been prepared using the methods of review and analysis of literature and legal acts, while conclusions have been based on the methods of induction, deduction and analogical reasoning.

Full text (pdf)

References

 1. Announcement No. 4 of the Minister of Finance dated 30 April 2014 concerning the publication of the National Accounting Standard No. 9 ”Business activity report”, Official Journal of the Minister of Finance of 2014, item 17.
 2. Cokins G., 2009, Performance Management. Integrating Strategy, Executions, Methodologies, Risk and Analytics, John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey.
 3. Fedak Z., 1996, Rewizja rocznych sprawozdań finansowych, part I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 4. Gierusz J., 2005, Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia. Klasyfikacja. Zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk.
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 2011, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 6. Nowak E., 2014, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 7. Nowak E., 2012, Sprawozdanie z działalności jako źródło informacji o dokonaniach przedsiębiorstwa, in: Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, edited by E. Nowak, CeDeWu, Warszawa.
 8. Sawicki K., 2001, Analiza finansowa na potrzeby rady nadzorczej, „Rachunkowość”, No. 3.
 9. Szydełko A., 2010,  Hybrydowe rachunki kosztów w kreowaniu informacji na potrzeby zarządzania kosztami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 123.
 10. Szydełko A., 2000, Możliwości wkomponowania rachunku kosztów zmiennych w ewidencyjne rozwiązania systematycznego rachunku kosztów, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, No. 8.
 11. Szydełko A., 2013, Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu, in: Controlling dla menedżerów, edited by E. Nowak, CeDeWu, Warszawa.
 12. Świderska G.K., 2009, Jak czytać sprawozdanie finansowe- przewodnik menedżera, Difin, Warszawa.
 13. The Accounting Act of 29 September 1994, with further amendments (consolidated text, Journal of Laws of 2013,  item 330

About this Article

TITLE:
THE ROLE OF FINANCIAL STATEMENT IN PERFORMANCE MANAGEMENT

AUTHORS:
Alfred SZYDEŁKO (1)
Renata BIADACZ (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) PhD, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) PhD, Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
23 (4/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
performance management, financial accounting, financial statement.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/268

DOI:
10.7862/rz.2016.mmr.55

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.55

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności