Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
19 (3/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.zim.5

E-biznes jako forma prowadzenia działalności gospodarczej przez współczesne przedsiębiorstwa

Teresa Piecuch, Anna Szajna

DOI: 10.7862/rz.2012.zim.5

Streszczenie

Przedmiotem rozważań opracowania jest e-biznes jako coraz częściej wykorzystywana forma prowadzenia działalności gospodarczej współczesnych przedsiębiorstw.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Adamczyk J., Gębarowski M., Kandefer M., Internet na usługach marketingu, Oficyna Wy-dawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.
[2] Bickerston P., Bickerston M., Pardesi U., Marketing w Internecie. Jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
[3] Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007.
[4] Drab-Kurowska A., Daszkiewicz N., Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, Wydawnictwo Fachowe Cedewu, Warszawa 2010.
[5] Frąckiewicz E., Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
[6] Gregor B., Stawiszyński M., e- Commerce, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz–Łódź 2002.
62 T. Piecuch, A. Szajna
[7] Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
[8] http://artelis.pl/artykuly/12124/sklepy-internetowe-zalety-e-commerce.
[9] http://mfiles.pl/pl/index.php/Modele_sprzeda%C5%BCy_w_internecie.
[10] http://www.wapmagazine.pl/index.php?art=237.
[11] Jakieła J., E-biznes dla MŚP. Korzystanie z innowacji w biznesie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2008.
[12] Kare-Silver de M., E-szok. Rewolucja w handlu elektronicznym, PWE, Warszawa 2002.
[13] T. Karwatka, E-commerce: proste odpowiedzi trudne pytania, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
[14] Kompendium wiedzy o handlu, M. Sławińska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-wa 2008.
[15] Konarski X., Internet i prawo w praktyce, Wydawnictwo Stowarzyszenie Marketingu Bezpo-średniego, Warszawa 2002.
[16] Kociak W., Krupowicz B., Łukjanowicz B., Allegro. Jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych, Helion, Gliwice 2007.
[17] Malara Z., Internet i prawo w praktyce, Wydawnictwo Stowarzyszenia Marketingu Bezpo-średniego, Warszawa 2002.
[18] Niedźwiedziński M., Globalny handel elektroniczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2004.
[19] Nojszewski D., Biznes elektroniczny – czyli jaki?, „e-mentor” 2004/3.
[20] Podstawy e-biznesu, A. Szewczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szcze-cin 2006.
[21] Polska Internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, Google Polska, Boston Consulting Group, Warszawa 2011.
[22] Strategie i modele gospodarki elektronicznej, C. M. Olszak, E. Ziemba (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
[23] Woźniak M., Internet. Nowa strategia i organizacja firm, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-skiego, Gdańsk 2004.
[24] Zamojski W., Internet w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wro-cławskiej, Wrocław 2004.

Podsumowanie

TYTUŁ:
E-biznes jako forma prowadzenia działalności gospodarczej przez współczesne przedsiębiorstwa

AUTORZY:
Teresa Piecuch (1)
Anna Szajna (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
(2) brak

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
19 (3/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
e-biznes

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/25

DOI:
10.7862/rz.2012.zim.5

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.zim.5

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności