Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
23 (3/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.27

CORPORATE DISPUTES IN A PARTNERSHIP ̶ CAPACITY TO SUE AND BE SUED

Robert DANKIEWICZ, Marzena KIDACKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.27

Abstract

This paper presents the procedure for depriving a partner in a personal partnership the right to represent and the right to conduct partnership business. The authors define the concept of conducting the partnership business and representing it, as well as their significance in strengthening their position as a partner. Then we point at two possibilities stipulated by the law, which allow depriving a partner of their right to represent the company and the right to conduct company business. The first one is a relevant provision in the company articles of association, whereas the other one is a valid judgment of a court justified by the existence of significant reasons. Furthermore, we characterize the nature of personal partnerships, especially the fact that such entities do not have the status of a legal person, but only legal capacity. Then we demonstrate the dispute going on in the contemporary debate related to establishing that is entitled to sue and which party is the claiming party in the suit. Finally, the last section of the article presents and compares legal norms concerning the deprivation of a partner of their right to conduct company business and compares legal norms concerning the above used in Polish and German legislature.

Full text (pdf)

References

 1. Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 30, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014..
 2. Błaszczak Ł., Handlowa spółka osobowa jako strona procesu cywilnego – analiza wybranych zagadnień procesowych, „Prawo Spółek” 2005, (9).
 3. Błaszczak Ł., Współuczestnictwo procesowe na przykładzie osobowych spółek handlowych – istota, rodzaje i przypadki jego występowania, „Prawo Spółek” 2004 (10): 25.
 4. Bucior D., Konstrukcja odpowiedzialności wspólników za zobowiązania handlowej spółki osobowej, „Prawo Spółek” 2002 (6): 12.
 5. Deutsches Handelsgesetzbuch 10.05.1897. Accessed: http://dejure.org/gesetze/HGB.
 6. Gorczyński G., Status spółki jawnej i jej wspólników w postępowaniu cywilnym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010 (1):28.
 7. Góra-Błaszczykowska A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 40 KPC, t. I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 8. Fenichel Z., Kodeks spółek handlowych. Kraków 1936.
 9. Herbet A., Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania handlowych spółek osobowych – zagadnienia materialnoprawne, „Rejent” 2003 (6): 44.
 10. Herbet A., Spółka komandytowa według kodeksu spółek handlowych, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004.
 11. Jara Z., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 30, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 12. Jara Z., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 47, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 13. Kidyba A., Przepisy dodane jako normy kreujące nowe instytucje k.s.h, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004 (3): 14.
 14. Kidyba A., Komentarz do art. 47 KSH, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2009.
 15. Kopaczyńska-Pieczniak K., Chapter II., Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej. Wydawnictwo Wolters Kluwer 2013.
 16. Kopaczyńska-Pieczniak K., Ukształtowanie podmiotowości prawnej spółki jawnej in: Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, 501. Wrocław 2013.
 17. Lewandowski R., Spory w spółce komandytowo-akcyjnej, „Państwo i Prawo” 2006 (7).
 18. Litwińska-Werner M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 8, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 19. Litwińska-Werner M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 47, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 20. Pabis R., Przepisy ogólne. Spółka jawna, spółka partnerska, t. I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 21. Połowiak- Baran K., Nieograniczone i nieograniczalne prawo reprezentacji wspólnika w spółce jawnej, „Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego” 2011, (1): 5.
 22. Potrzeszcz R., Siemiątkowski T., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2001.
 23. Radwański Z., Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonego ustawą z dnia 14 lutego 2003 r., „Przegląd Sądowy” 2003 (7–8): 6.
 24. Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2012.
 25. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Herbet A., Gawałkiewicz R., Mika I., Tarska M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 29 KSH, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 26. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Herbet A., Gawałkiewicz R., Mika I., Monika Tarska M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 47 KSH, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 27. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.  
 28. Strzępka J., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 8, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 29. Strzępka J., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 29, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 30. Szajkowski A., System Prawa Prywatnego [w:] Prawo spółek osobowych, t. 16, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 31. Szczotka J., Spółka jawna, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz–Lublin 2003.
 32. Tyrakowska M., Podmiotowość cywilnoprawna osób ustawowych na przykładzie spółki jawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010 (5): 34.
 33. Witosz A.J., Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2013.
 34. Włodyka S. Prawo spółek handlowych. System Prawa Handlowego, t. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 35. Judgment of the Court of Appeal in Kraków from 23 January 2013, case file number I ACA 1300/12, LEX nr 1344068.
 36. The Act of 23rd April 1964 Civil Code, Journal of Laws 2014, item 121.
 37. The Act of 17 November 1964 Civil Procedure Code, Journal of Laws 2014, item 101.
 38. The Act of 15 September 2000 Commercial Companies Code, Journal of Laws 2013, item 1030.
 39. Zivilprozessordnung 12.09.1950. Accessed: https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ zpo/gesamt.pdf.

About this Article

TITLE:
CORPORATE DISPUTES IN A PARTNERSHIP ̶ CAPACITY TO SUE AND BE SUED

AUTHORS:
Robert DANKIEWICZ (1)
Marzena KIDACKA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) PhD, Rzeszów University of Technology
(2) MSc, Axelo

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
23 (3/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
the right to represent a company, the right to conduct company business, title to appear in court.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/240

DOI:
10.7862/rz.2016.mmr.27

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.27

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności