Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
23 (2/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.22

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OBLICZU ZMIAN – ANALIZA PRZYPADKU

Joanna STUGLIK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.22

Streszczenie

Funkcjonowanie administracji samorządowej może wywierać istotny wpływ na rozwój wspólnoty lokalnej. Niestety dotychczasowa praktyka dowodzi jednak, że w wypadku procesów związanych z zarządzaniem w samorządach terytorialnych częściej mamy do czynienia jedynie z administrowaniem niż z systemem zarządzania. Zarządzanie bowiem, w przeciwieństwie do administrowania, powinno być procesem, który zawiera w sobie aktywność i kreatywność[1].

Artykuł jest poświęcony metodom reorganizacji, służącym usprawnieniu pracy jednostki samorządu terytorialnego. Skupiono się na jednej z wybranych metod – metodzie rozwoju instytucjonalnego. Metoda rozwoju instytucjonalnego urzędów obejmuje: analizę poziomu rozwoju instytucjonalnego, projektowanie zmian (usprawnień) instytucjonalnych, ich wdrażanie oraz monitorowanie i ocenę efektów. Dzięki obserwacji wskazanych obszarów zarządzania według określonych kryteriów można dokonać identyfikacji słabych i mocnych stron w nich występujących, a na tej podstawie badacz ma możliwość wskazania luk oraz sposobów dokonania usprawnień.

Analiza instytucjonalna dotyczy dziewięciu obszarów funkcjonowania urzędu. W artykule opisano analizę jednego z obszarów – mianowicie organizacji i funkcjonowania urzędu. Analizy dokonano na podstawie jednego z małopolskich urzędów gminy w roku 2015. Analizę organizacji i funkcjonowania urzędu oparto na modelu analizy instytucjonalnej. W artykule przedstawiono efekty analizy wybranego obszaru i kryteriów zarządzania urzędem.

 

[1] E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 13.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Analiza instytucjonalna gminy. Metoda planowania rozwoju instytucjonalnego, red. A. Szczepanik, M. Kukiełka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2010.
  2. Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego w samorządzie lokalnym, red. M. Zawicki, UE w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2011.
  3. Materiały udostępnione przez urząd gminy (materiały źródłowe).
  4. Pawłowska A., Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego urzędu – doświadczenia urzędu miasta Częstochowy, „Zarządzanie Publiczne” 14/2 (2011).
  5. Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych, red. S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
  6. Stabryła A., Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 21/2 (2012).
  7. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OBLICZU ZMIAN – ANALIZA PRZYPADKU

AUTORZY:
Joanna STUGLIK

AFILIACJE AUTORÓW:
Instyut Zarzązdzania i Inżynierii Produkcji, PWSZ w Oświęcimiu

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
23 (2/2016)

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie, zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, nowe zarządzanie publiczne, organizacja i zarządzanie w urzędzie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/235

DOI:
10.7862/rz.2016.mmr.22

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.22

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności