Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
23 (2/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.19

RAPORTY CSR A EMPLOYER BRANDING

Jolanta RUBIK, Łukasz SZYDEŁKO
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.19

Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie znaczenia raportowania niefinansowego jako istotnej przesłanki dla budowania strategii marki pracodawcy. Zarządzanie przedsiębiorstwem to nastawienie na zysk, rozwój i wartość. Do osiągnięcia tych celów firmy mają do dyspozycji zasoby rzeczowe, finansowe i ludzkie. Priorytety mogą być różne i nie do podważenia jest duże znaczenie każdego z tych zasobów. Artykuł zajmuje się obszarem kapitału ludzkiego, jakim są pracownicy. Rynek pracy przechodzi od kilku lat rewolucję w kierunku rynku pracownika, co oznacza, że coraz częściej i odważniej to kandydaci do pracy dyktują swoje warunki lub przynajmniej mają określone wymagania i oczekiwania wobec nowej pracy. Dostosowując się do zmian, przedsiębiorstwa w obszarach HR tworzą strategię budowania wizerunku i marki pracodawcy, skierowaną do potencjalnych i obecnych pracowników – tzw. employer branding. W połączeniu z zastosowaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, corporate social responsibility) i raportowaniem niefinansowym jest to sposób na znalezienie się w czołówce najlepszych pracodawców, ale również na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, co nie pozostaje bez wpływu na wyniki finansowe. Raporty CSR mogą wspomóc firmę w budowaniu wizerunku na zewnątrz przez przekazywanie wiarygodnej, rzetelnej informacji interesariuszom i tworzenie podstaw dialogu z nimi oraz budowanie przejrzystych, trwałych relacji. W pracy posłużono się analizą literatury, raportów i przykładami praktycznymi funkcjonującymi w polskiej rzeczywistości gospodarczej, jak również obserwacjami własnymi.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]Armstrong M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

[2]Biadacz R., Wyzwania XXI wieku a rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, red. H. Lelusz i R. Burchar, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.

[3] http://top-employers.com/pl/

[4] http://hrstandard.pl/2016/11/02/najlepszy-pracodawca-2016-wyniki/

[5]http://kariera.forbes.pl/najatrakcyjniejsi-pracodawcy-w-polsce-2015,artykuly,196866,1,1.html

 1. Kaputa J., Raportowanie zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku, „Zarządzanie i Finanse” 11/1 (2013), s. 113-127,

http://jmf.wzr.pl/pim/2013_1_2_8.pdf (dostęp: 10.02.2016).

 1. Łada M., Kozarkiewicz A. Rachunkowość zarządcza - dwa wymiary prowadzenia badań naukowych, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 266/2 (2014).
 2. Macnar A., Moc employer brandingu jak zbudować skuteczną markę pracodawcy?, „Personel i Zarządzanie” 2016/8.
 3. Odnowiona strategia UE na lata 20112014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komisja Wspólnot Europejskich, COM, 2011, 68.
 4. Piwowarczyk A., Adaptacja nowego pracownika, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 202/7 (2016).
 5. Raport Employer Branding w Polsce 20122016, http://employerbrandingsummit.pl/raport-eb/ (dostęp: 20.08.2016).
 6. Raport z monitoringu społecznej odpowiedzialności największych polskich firm. Teoria a praktyka, Fundacja Centrum CSR.PL, 2015, http://www.centrumcsr.pl/raporty-i-publikacje/ (dostęp: 28.08.2016)
 7. Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym, Difin, Warszawa 2011.
 8. Rubik J., Wytyczne i uregulowania raportowania społecznej odpowiedzialności, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2016/442.
 9. Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2013.
 10. Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B., Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 11. Zaręba P., CSR na firmowym gruncie, „Personel i Zarządzanie” 2014/4.
 12. Zielona Księga. Promowanie europejskich ram odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, Komisja Wspólnot Europejskich, COM 2001, 366.

Podsumowanie

TYTUŁ:
RAPORTY CSR A EMPLOYER BRANDING

AUTORZY:
Jolanta RUBIK (1)
Łukasz SZYDEŁKO (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
(2) Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
23 (2/2016)

SŁOWA KLUCZOWE:
budowanie marki pracodawcy, employer branding, corporate social responsibility, raportowanie niefinansowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/232

DOI:
10.7862/rz.2016.mmr.19

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.19

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności