Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
23 (2/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.16

INCREASING THE POTENTIAL FOR COMMERCIALISATION OF INNOVATION AND RESEARCH RESULTS WITHIN POLISH UNIVERSITIES

T. Bartosz KALINOWSKI
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.16

Abstract

The article proposes an approach to improve commercialisation potential of Polish universities. Commercialisation will be understood in the paper in a broad way as the process of introducing a new product or production method into commerce – making it available on the market. The article focuses on three dimensions of commercialisation related issues. Firstly, it addresses the weaknesses of the current system that can be observed within universities. Secondly, it demonstrates an example of using technology scouting as an approach to overcome some of the identified obstacles. Finally, it describes the methodology supporting scouting and overall commercialisation processes with empirically confirmed usability. Establishing active / pull (aimed at identification and monitoring of knowledge creation at different levels of a university), instead of passive / push (based on reports from the academic staff) approach to commercialisation could be a key to effective commercialisation. Furthermore, the required characteristics should aim at: openness of the scientific environment for collaboration and knowledge sharing with business practice, building capacity for academic entrepreneurship and developing academic staff experience in commercialisation. The approach proposed in the paper can be useful for designing commercialisation processes within different universities. The publication is novel in terms of analysing scouting implementation experiences in Polish universities and research results on the usability of a methodology to support commercialisation processes.

Full text (pdf)

References

 1. Audretsch D., Aldridge T., Scientist commercialization as conduit of knowledge spillovers, “Annals Of Regional Science” 43/4 (2009), p. 897–905.
 2. Bodelle J., Jablon C., Science and Technology Scouting at Elf Aquitaine, “Research Technology Management” 36/5 (1993), p. 24–28.
 3. Brenner M.S., Technology Intelligence and Technology Scouting, “Competitive Intelligence Review” 7/3 (1996), p. 20–27.
 4. Chiesa V., Piccaluga A., Exploitation and Diffusion of Public Research: The Case of Academic Spin-off Companies in Italy, “R&D Management” 30/4 (2000), p. 329–339.
 5. Clark B.R., Creating Entrepreneurial Universities, Organizational Pathways of Transformation, Emerald, Bingley 2008.
 6. Cornwell B., Quicklook Commercialization Assessments, “Innovation: Management Policy and Practice” 1/1 (1998), p. 7–9.
 7. Etzkowitz H., The Norms of Entrepreneurial Science: Cognitive Effects of the New University-Industry Linkages, “Research Policy” 27/8 (1998), p. 823–833.
 8. Jolly V.K., Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market, Harvard Business School Press, Boston 1997.
 9. Kalinowski T.B., Narzędziowe wsparcie procesu scoutingu – ocena wyników prac B+R z wykorzystaniem metodyki Quicklook oraz jej wpływ na procesy komercjalizacji, [in:] Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy, red. P. Głodek, M. Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, p. 67–77.
 10. Kowalczyk I., Pawłowska J., Sarti F., Zago B.I., Metody inkubacji projektów biznesowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 11. Matusiak K.B., Guliński J., System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 12. Orłowski W.M., Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PWC, Warszawa 2013.
 13. Reger G., Technology Foresight in Companies: From an Indicator to a Network and Process Perspective, “Technology Analysis & Strategic Management” 13/4 (2001), p. 533–553.
 14. Rohrbeck R., Harnessing a Network of Experts for Competitive Advantage: Technology Scouting in the ICT Industry, “R&D Management” 40/2 (2010), p. 169–180.
 15. Schane S., Academic Entrepreneurship. University Spinoffs and Wealth Creation, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton 2004.
 16. Siegel D.S., Waldman D., Link A., Assessing the Impact of Organizational Practices on the Relative Productivity of University Technology Transfer Offices: an Exploratory Study, “Research Policy” 32/1 (2003), p. 27–48.
 17. Stawasz E., Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, “Folia Economica” 2010/234, p. 125–136.
 18. Wiśniewska M., Głodek P., Żak-Skwierczyńska M., Scouting system identyfikacji i monitoringu wiedzy w uczelni wyższej, jako instrument na rzecz wzmocnienia powiązań nauki i biznesu, “Folia Oeconomica” 2012/276, p. 35–52.
 19. Wolff M.F., Scouting for Technology, “Research Technology Management” 35/2 (1992), p. 10–12.
 20. Zehner B.W., Trzmielak D., Gwarda-Gruszczyńska E., Value Creation via Technology Commercialisation International Education Programs American and Polish Perspectives Based on Experience, University of Bratislava, Bratislava 2011.
 21. Zienkowski L., Gospodarka oparta na wiedzy mit czy rzeczywistość, [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, red. L. Zienkowski, Warszawa 2003, p. 13–32.

About this Article

TITLE:
INCREASING THE POTENTIAL FOR COMMERCIALISATION OF INNOVATION AND RESEARCH RESULTS WITHIN POLISH UNIVERSITIES

AUTHORS:
T. Bartosz KALINOWSKI

AUTHORS AFFILIATIONS:
Faculty of Management, University of Lodz

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Modern Management Review
23 (2/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
commercialisation, technology transfer, innovation, scouting, Quicklook methodology

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/229

DOI:
10.7862/rz.2016.mmr.16

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.16

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności